Yapı-Tek, HES'ler için hidrolik türbin ve elektromekanik ekipman üretecek!

Yapı-Tek, HES'ler için hidrolik türbin ve elektromekanik ekipman üretecek! Yapı-Tek, HES'ler için hidrolik türbin ve elektromekanik ekipman üretecek!

Bünyelerindeki Marbeyaz firmasının HES'ler için hidrolik türbin ve elektromekanik ekipman üretimi gerçekleştireceğini belirten Yapı-Tek Grup CEO'su Günay Köse, türbin imalatı projeleri için yaklaşık 25 milyon euro bütçe ayırdıklarını açıkladı....
Bünyelerindeki Marbeyaz firmasının HES'ler için hidrolik türbin ve elektromekanik ekipman üretimi gerçekleştireceğini belirten Yapı-Tek Grup CEO'su Günay Köse, türbin imalatı projeleri için yaklaşık 25 milyon euro bütçe ayırdıklarını açıkladı. Enerji, inşaat, sanayi ve yazılım alanındaki 20'den fazla şirketiyle büyüyen Yapı-Tek Grubu, hidro elektrik santralleri (HES) için hidrolik türbin ve elektromekanik ekipmanların üretimini gerçekleştirecek. Grubun enerji şirketi olan Marbeyaz'm bunun için Ekonomi Bakanlığı'ndan Stratejik Yatırım Teşvik Belgesi aldığını söyleyen Yapı-Tek Grup CEO'su Günay Köse, türbin imalatı projeleri için yaklaşık 25 milyon euro bütçe ayırdıklarım ve çalışmaya 6 milyon euro'luk yatırımla başladıklarını açıkladı. Yalova Üniversitesi ile birlikte ENAR Programı'na bu yıl başvurusu yapılan ve 300 kWh ölçekli mobil HES ünitesi geliştirilmesine yönelik proje için 1-20 MW güçteki türbinlerin üretimine dönük olarak yapılan yatırımın 68.5 milyon TL olacağını ifade eden Köse, "Son 1 yıldır türbin imalatı adına bir fizibüite çalışması yaptık. Bu fizibilite çalışmasmda Türkiye'nin türbin ihtiyacma baktık. Dünyadaki türbin ihtiyacı nedir ve bu sektör nereye gidecek, öncelikle bunları belirledik. Türbin ve hidroelektrik alanında faaliyet gösteren İtalyan Zeco firması ile birlikte Türkiye'de üretim konusunda anlaşma yapıldı. Bu arada Stratejik Yatırım Teşvik Belgesi'nin alınma işlemleri tamamlandı. 


Mobil HES ünitesi için türbinin tasarımı yapıldı. 2014 yılında üç adet 5MW pelton tipi su türbini, iki adet 1.2 MW kaplan tipi su türbini, 2015'de bir adet 20 MW Francis tipi su türbini, beş adet 5MW pelton tipi su türbini, üç adet 1.2 MW kaplan tipi su türbini, 10 adet mobü HES ünitesi için türbin imalatı yapacağız" açıklamasını yaptı. 


"Türkiye HES yatırımlarında dünyada ikinci sırada" Hidrolik kaynakların Türkiye'nin yenilenebilir enerji potansiyeli içinde önemli yer tuttuğunu dile getiren Günay Köse, şu bilgileri verdi: "Hidrolik enerji potansiyelimizin yüzde 37'lik kısmının işletme, yüzde 15'lik kısmının ise inşa halinde olduğunu görüyoruz. 2012 yılı itibarıyla toplam 57 bin 58 MW elektrik kurulu gücümüz bulunuyor. 


Bu toplam gücün yüzde 63'ü termik yakıtlı santrallere, yüzde 37'i ise yenilenebilir enerji santrallerine aittir. Hidroelektrik potansiyeli 42 bin 424 MW olan Türkiye, bugün itibarıyla 20 bin 69 MW kurulu güç ile yılda yaklaşık 71 milyar kWh hidroelektrik eneıji üretir konumda." Dünyada hidroelektrik eneıjisi alanındaki tahmini yatırımlarda Brezüya'nın 38 milyar dolarla birinci sırada olduğu bilgisini veren Köse, Türkiye'nin ise 13 milyar dolarla ikinci sırada yer aldığım kaydetti. 2011 ve 2012 yılında dünyada ekonominin toparlanmasıyla birlikte bu alana yau Kalyan Zeco firmasıyla anlaştık" Son bir yıldır türbin imalatı adına bir fizibilite çalışması yaptıklarını anlatan Günay Köse, "Bu fizibilite çalışmasında Türkiye'nin türbin ihtiyacına baktık. 


Dünyadaki türbin ihtiyacı nedir ve bu sektör nereye gidecek, bunları belirledik. Bu alanda faaliyet gösteren italyan Zeco firması ile birlikte Türkiye'de üretim konusunda anlaşma yapıldı" dedi. 


pılan yatırımların tekrar ivme kazandığını aktaran Günay Köse, "Ekonomik kriz dönemleri hariç Türkiye'de elektrik enerjisi talebi, büyüme hızına paralel olarak her yıl yüzde 6-8 oranında artıyor" diye konuştu. 


"Kule vinç üretimine başladık" Köprü inşaatları, hava alanları, limanlar, altyapı tesisleri, kara ve demiryolu inşaatları, içme suyu tesisleri, eneıji, petrol, doğalgaz, buhar, asit, LPG nakil hatları, baraj ve HES inşaatları alanlarında hizmet verdiklerini ifade eden Günay Köse, bünyelerinde yer alan Yapı-Tek İnşaat, Yapıtek Çelik Sanayi, Marbeyaz ve Tornello Gru şirketleriyle 2013'de yurtiçi ve yurtdışında gerçekleştirilen pek çok büyük çaplı projeye imza attıklarım bildirdi. İnşaat ve enerji alanındaki faaliyederine önümüzdeki dönem daha da ağırlık vereceklerini aktaran Köse, bir süre önce aynı zamanda kule vinç üretimine de başladıklarını belirtti. Üretilen ilk kule vinci Irak'a ihraç ettiklerini söyleyen Köse, İtalyan teknolojisi ve işgücü desteğiyle Türkiye'nin önemli bir açığım kapattıklarını savundu. Köse, "165 metre uzunluğuyla şu ana kadar ülkemizde üretilen en yüksek vinci imal ettik. Yarattığımız bu artı değeri daha iyi noktalara taşıyacağımıza inanıyorum. Bu teslimatımızdan soma yurtiçinden, ayrıca Rusya ve Afganistan'dan kule vinç siparişleri aldık" ifadesini kullandı. 


Kule vinç üretiminde ortağı olduğu İtalyan Tornello Gru firmasının üretiminin bununla da sınırlı kalmayacağım dile getiren Günay Köse, "20 yıldan bu yana Türkiye pazarında olan ortağımızla, gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerin ihtiyaç duydukları hemen hemen her türlü kaldırma makinesinin projelendirmesini ve imalatım gerçekleştireceğiz. Tornello Gruile yaptığımız iş birliği, genç bir nüfusa sahip olan ülke insanımıza yeni iş olanakları yaratacaktır" şeklinde konuştu. 


Dünya Bölge