Yassıada Yasası yürürlüğe girdi!

Yassıada Yasası yürürlüğe girdi! Yassıada Yasası yürürlüğe girdi!

Yassıada yargılamalarının hukuki dayanağını ortadan kaldırmayı ve mağdurlarının zararlarını gidermeyi öngören yasa dün Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.Yassıada yargılamalarının hukuki dayanağını ortadan kaldıran yasa dün Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Hürriyet'te yer alan habere göre; Meclis’te oybirliğiyle kabul edilen yasa, hukuki dayanaktan yoksun kalan Yüksek Adalet Divanı’nın hükümsüz hale gelen bütün kararlarını, adli sicil ve her türlü arşiv kayıtlarını, Adalet Bakanlığ tarafından resen siliyor. Yasa ile Yassıada mağdurlarının zararlarının karşılanması planlanıyor.

SIRADA KOMİSYON VAR

Bu kapsamda Yüksek Soruşturma Kurulu ile Yüksek Adalet Divanı tarafından haklarında soruşturma ve kovuşturma yürütülenlerin bu nedenle uğradıkları manevî zararlar Hazine tarafından karşılanacak. Bunların malvarlığı değerlerinin müsadere edilmesinden kaynaklanan maddi zararları da giderilecek. Yassıada mağdurları ya da mirasçılarının zararlarının karşılanması istemiyle yapılacak başvuruları değerlendirmek ve karara bağlamak amacıyla Cumhurbaşkanı tarafından bir komisyon kurulacağı biliniyor. Yüksek Soruşturma Kurulu ve Yüksek Adalet Divanı’na ait her türlü arşiv de 30 gün içerisinde TBMM’ye gönderilecek.