Yayla Hafriyat İnşaat Ticaret Limited Şirketi kuruldu!

Yayla Hafriyat İnşaat Ticaret Limited Şirketi kuruldu!

Yayla Hafriyat İnşaat Ticaret Limited Şirketi bugün Başakşehir'de 75 bin TL sermaye bedeli ile Songül Şahin tarafından kuruldu.


Yayla Hafriyat İnşaat Ticaret Limited Şirketi bugün Başakşehir'de 75 bin TL sermaye bedeli ile Songül Şahin tarafından kuruldu.

Yayla Hafriyat İnşaat Ticaret Limited Şirketi konusu:
Şirketin amaç ve konusu başlıca şunlardır -Her türlü inşaat taahhüt işleri; konut, işyeri, ticarethane,endüstri tesisleri,santraller trafo merkezleri,telefon telgraf,enerji nakil hat ve tesisleri ile her türlü telekomünikasyon tesislerinin inşaat projelerini hazırlamak ve inşaatlarını yapmak, satmak, kendi hesabına arazi ve arsalar almak bunlar üzerinde veya başkalarına ait arsa ve araziler üzerinde kat karşılığı binalar yapmak. Yurt içinde ve yurt dışında her türlü resmi ve özel sektöre ait inşaat taahhüt ,proje ,tesisat ve montaj işleri yapmak ve müstakil konut, Prefabrike inşaat ve meskenler, iş hanları, fabrikalar, alt yapı ,üst yapı,yollar, baraj ve göletler, park ve bahçe düzenlemeleri ve turistik tesisler, tatil köyleri inşa etmek,yapmak , yaptırmak ve bunları satmak, kiraya vermek. - Türkiye sınırları içinde veya yabancı ülkelerde, resmi ve özel kurum ve kuruluşları tarafından kapalı zarf, açık arttırma, eksiltme, teklif alma ve pazarlık usulü ile ihaleye çıkarılacak her türlü küçük ve büyük yapıların her türlü inşaat işlerini anahtar teslimi taahhüt etmek ve yapmak. - Türkiye Cumhuriyeti devleti bakanlıklarının ve bakanlığa bağlı resmi kuruluşların, kamu iktisadi teşebbüsleri, iktisadi devlet teşekkülleri, kamu iktisadi kuruluşları, kamu bütçeli daireler, mahalli idareler, belediyeler, yapı kooperatifleri, özel sektör kuruluşları tarafından yurt içinde ve yurt dışında ihaleye çıkarılan inşaat, elektrik, tesisat, yol, su, kanalizasyon, doğalgaz, altyapı, üstyapı, dekorasyon, restorasyon işlerinin yeniden veya onarımı ihalelerine katılmak, teklif vermek, ihale şirkette kalırsa ihale sözleşmesi gereği işi yapmak ve teslim etmek. -Her türlü İnşaat malzemelerini almak satmak,Prekast ve Prefabrike Beton Elemanları üretimini ve satışını yapmak.Her türlü dekorasyon işleri, tamirat ve boya işleri ile havuz inşaatı ve arıtma tesisleri yapmak. - Her türlü mimarlık ve mühendislik hizmetleri vermek , şehir ve imar planları hazırlamak, proje ve uygulamalarını yapmak. - Dekorasyonla ilgili spor salonlarının saha çizimi, boya, parke ve cam cila, duvar kağıdı, halıfleks, asma tavan-kartonpiyer, fayans-kalebodur, su ve elektrik tesisatı,çatı tadilat işleri yapmak. - Her türlü bina, büro, tesis ve yapılar ile peyzaj mimarisi , çevre düzenlemesi ,bilim,teknik , akademik alanlarda mimarlık, mühendislik, teknik müşavirlik hizmetleri olarak plan, proje, teknik hesaplar, danışmanlık, kontrolörlük,etüd, araştırma, tasarım, fizibiliteler yapmak, bununla ilgili hizmet grupları oluşturmak ve işletmek. - Durum (halihazır), kadastro, yeraltı maden ocakları, deniz dibi, Tünel ve baraj, yol, su, kanalizasyon, boru hattı gibi şerit haritalarını ve Parselasyon planlarını yapmak. - İslah-imar planlarını ve uygulama işlemlerini yapmak. - Her türlü inşaat malzemelerini toptan ve perakende alımı satımı,ithalatı ve ihracatı,ticaret ve pazarlamasını yapmak. - Her türlü yapının deprem güvenliklerinin tespiti, rölöve restitüsyon, renovasyon ,rehabilitasyon ve her türlü güçlendirme projeleri, hesapları ve imalatlarını yapmak - Arazi etüdleri,sondaj işleri,zemin ölçümleri,geoteknik,jeofizik,jeolojik ve sismik arazi büro ve labaratuar çalışmaları yapmak. - Ticari ve turistik amaçlı her türlü motorlu ve motorsuz araçları, nakil vasıtaları satın almak,kiralamak,kiraya vermek ve gerektiğinde satmak. - Konusuyla ilgili her türlü dengeleme,hesaplama,yazım ve çizim işlerini yapmak. - Konusu ile ilgili her türlü malın alımını, satımını, ithalat, ihracat ve pazarlamasını yapmak. - Ticari amaçlı her türlü motorlu araç kiralama hizmetleri vermek. - Zemin ve arazi hazırlama, alanın temizlenmesi ile kazı ve hafriyat işleri (tarımsal arazinin hazırlanması, dinamitleme ve kayaların kaldırılması, inşaat, tarım vb. alanların drenajı, hafriyat, kazı, dolgu vb. işler), (madencilik için yapılanlar hariç.) - Şirket konuları ile ilgili yurtiçi ve yurtdışı komisyonculuğu yapmak kaydıyla temsilcilik,mümessillik ve baş bayilik yapabilir.Baş bayilikler alabilir. Yurtiçi ve yurtdışı fuar ve sergilere katılabilir.ihtira beraatı patent lisans marka ve know how gibi haklar satın alabilir üçüncü şahıslara kısmen veya tamamen kiralayabilir veya kiraya verebilir devir edebilir başkalarına ait olanları devrini alabilir. - Satış binaları mağazalar ve idare binaları inşa edebilir ayrıca yurt içinde ve yurt dışında bankalar ve kredi müesseselerinden borç alabilir bunların teminatı olarak şirketin veya üçüncü şahısların gayri menkullerini ipotek edebilir ipotek alabilir fek edebilir. - Amacına uygun olmak kaydıyla kurulmuş veya kurulacak olan herhangi ticari veya başka iktisadi konularla iştigal eden her türden yerli ve yabancı şirkete iştirak edebilir. Gerekirse teşviklerden faydalanabilir. - Konusu ile ilgili her türlü malın toptan ve perakende alım satım imalat ithalat ve ihracatını yapabilir. - Şirket amacını ve konularını gerçekleştirmek için konusu ile ilgili olarak mali, ticari, sınai, idari tasarruf ve faaliyetlerinde bulunabilir. - Yurtiçinde ve yurtdışında şube açabilir, yukarıda yazılı işle iştigal eden fabrika,firma ve müesseselerle işbirliği yapabilir.Bunların acentelik,distribütörlük mümessilliğini ...ve anasözleşmesinde yazılı olan diğer işler.

Adres: Güvercintepe M.Marmara Tekstil Sit.110 A-9 Blok No.107 J/12 Başakşehir