Yeni binalarda bina vergisi arsa vergisinden az olamaz

Yeni binalarda bina vergisi arsa vergisinden az olamazPosta Gazetesi'nden Ekrem Sarısu, vatandaşların sorularını yanıtlıyorSoru: Geçen yıl bir plazadan daire aldım. Yıllık bina vergisini 6000 liraya yükseltmişler. İncelediğimde dörtte bir oranındaki Emlak Vergisi muafiyetinin uygulanmadığını gördüm. Bildiğiniz gibi, mesken olarak kullanılan yeni bina ve apartman dairelerinin vergi değerinin dörtte biri, inşaatın sona erdiği yılı takip eden yıldan itibaren 5 yıl süre ile Emlak Vergisi'nden muaf tutuluyor. Muafiyetin neden uygulanmadığını belediyeden sorduğumda, arsa kıymetli olduğu için bana göre, saçma sapan bir cevap verdiler. Arsa kıymetli diye kanundaki muafiyet uygulanmaz mı? Bu nasıl iş? Murat/İstanbul

Cevap: Belirttiğiniz gibi, mesken olarak kullanılan bina ve apartman dairelerinin vergi değerinin dörtte biri, inşaatın bittiği tarihten itibaren 5 yıl süre ile vergiden müstesna tutulmuştur. Muafiyetten yararlandırılmama gibi bir durum olamaz. Belediye memurunun belirttiği, ödenecek Emlak Vergisi'nin arsa vergisinden az olamayacağı hususudur. Emlak Vergisi Kanunu'nun 8'inci maddesinin son fıkrası, `Yeni inşa edilen bina veya binaların vergisi, arsanın (veya arsa payının) vergisinden az olamaz. Bu hüküm binaların inşaatlarının sona erdiği yılı takip eden yıldan itibaren dört yıl uygulanır' hükmünü içermektedir. Dairenin geçici muafiyet uygulanmadan hesaplanan Emlak Vergisi'nde, daireye isabet eden arsa payı arsa vergisinden düşükse, aradaki fark, dairenin muafiyet uygulanarak hesaplanan Emlak Vergisi üstüne ilave edilir. Şayet belediye bu şekilde vergi hesaplamamışsa, verginizi yanlış hesaplamış demektir. Düzeltme talep ederek verginin düzeltilmesini isteyin. Düzeltme talebiniz reddedilirse, olayı şikayet yoluyla belediye başkanına taşıyın. Vergi yine düzeltilmezse, vergi mahkemesine dava açma hakkınız doğar. Vergi mahkemesine dava açarak verginizi yargı yoluyla düzelttirebilirsiniz.
Posta/Ekrem Sarısu