28 / 05 / 2022

Yıldırım Grup Yapı Gayrimenkul Sanayi Ticaret Limited Şirketi kuruldu!


Yıldırım Grup Yapı Gayrimenkul Sanayi Ticaret Limited Şirketi bugün Beylikdüzü'de 1 milyon 500 bin TL sermaye bedeli ile Feyzullah Yıldırım tarafından kuruldu.Yıldırım Grup Yapı Gayrimenkul Sanayi Ticaret Limited Şirketi bugün Beylikdüzü'de 1 milyon 500 bin TL sermaye bedeli ile Feyzullah Yıldırım tarafından kuruldu.

Yıldırım Grup Yapı Gayrimenkul Sanayi Ticaret Limited Şirketi konusu:
1. İnşaat taahhüt ve müteahhitlik işleri yapmak, resmi ve özel inşaatlar yapmak. 2. Her türlü emlak, her türlü gayrimenkul ve özellikle siteler, plazalar, marketler, depolar, soğuk hava depoları, villa tatil köyleri, devre mülk, apart otel, motel, kamping gibi turistik tesisler, organize sanayi bölgeleri, spor kompleksleri, mesken, ev, apartman, işyeri, arsa, arazi gibi gayrimenkulleri almak, satmak, satın almak, kiralamak, kiraya vermek; bahçe, tarla ve arsalar üzerinde parselasyon ve imar durumlarını çıkarmak, gerektiğinde projelendirmek. Gayrimenkuller üzerine irtifak, intifa, sükna, kat mülkiyeti, kat irtifakı, şufa hakları ve vefa hakları, gayrimenkul mükellefiyeti tesis etmek. 3. Her türlü inşaat taahhüt işleri; konut, işyeri, ticarethane inşaatlarını yapmak, satmak, kendi hesabına arazi ve arsalar almak bunlar üzerinde veya başkalarına ait arsa ve araziler üzerinde kat karşılığı binalar yapmak. 4.Her türlü inşaat yapımı, mesken, toplu konut, yol, köprü, baraj, liman, sondaj kuyusu, fabrika, atölye, depo, spor tesisleri, kanalizasyonlar, arıtma tesisleri, içme suyu ve boru depolarının inşaatı, kamuya ait binaların inşaatı, her türlü gayrimenkul yapımı, alımı, satımı, yurtiçi ve yurt dışı müteahhitlik hizmetleri, taşeronluk hizmetleri 5. Türkiye sınırları içinde veya yabancı ülkelerde, resmi ve özel kurum ve kuruluşları tarafından kapalı zarf, açık arttırma, eksiltme, teklif alma ve pazarlık usulü ile ihaleye çıkarılacak her türlü küçük ve büyük yapıların her türlü inşaat işlerini anahtar teslimi taahhüt etmek. 6. Türkiye Cumhuriyeti devleti bakanlıklarının ve bakanlığa bağlı resmi kuruluşların, kamu iktisadi teşebbüsleri, iktisadi devlet teşekkülleri, kamu iktisadi kuruluşları, kamu bütçeli daireler, mahalli idareler, belediyeler, yapı kooperatifleri, özel sektör kuruluşları tarafından yurt içinde ve yurt dışında ihaleye çıkarılan inşaat, elektrik, tesisat, yol, su, kanalizasyon, doğalgaz, altyapı, üstyapı, dekorasyon, restorasyon işlerinin yeniden veya onarımı ihalelerine katılmak, teklif vermek, ihale şirkette kalırsa ihale sözleşmesi gereği işi yapmak ve teslim etmek. 7. Prefabrike inşaat ve meskenler yapmak, yaptırmak ve bunları satmak, kiraya vermek. 8. Her türlü havuz inşaatı ve arıtma işlemleri yapmak. 9. Her türlü dekorasyon işleri, tamirat ve boya işleri yapmak. 10. Her türlü mimarlık hizmetleri vermek, şehir ve imar planları hazırlamak, uygulamalarını yapmak. 11. Her türlü mühendislik hizmetleri vermek, proje ve uygulamalarını yapmak. 12. Dekorasyonla ilgili spor salonlarının saha çizimi, boya, parke ve cam cila, duvar kağıdı, halıfleks, asma tavan-kartonpiyer, fayans-kalebodur, su ve elektrik tesisatı, çatı tadilat işleri yapmak. 13. Her türlü bina, büro, tesis ve yapılar ile peyzaj mimarisi ve çevre düzenlemesi alanında mimarlık, mühendislik, teknik müşavirlik hizmetleri olarak plan, proje, teknik hesaplar, danışmanlık, etüd, araştırma, tasarım, fizibiliteler yapmak, bununla ilgili hizmet grupları oluşturmak ve işletmek. 14. İslah-imar planlarının yapımı ve uygulama işlemlerinin yapımı. 15. Konusuyla ilgili her türlü dengeleme, hesaplama, yazım ve çizim işlerinin yapımı. 16. Şirket, gayrimenkuller ve her türlü menkul kıymeti alabilir. Bunları başkalarına devir, temlik ve ferağ edebilir. Kısmen veya tamamen başkalarına kiralayabilir. Ayrıca irtifak, intifa, sükna hakları ile Medeni Kanun hükümleri gereğince ayni veya gayrimaddi haklarla ilgili her çeşit iltizami ve tasarrufi işlemleri yapabilir. Gayrimenkuller üzerinde mükellefiyetli ve mükellefiyetsiz tasarruflarda bulunabilir. Hak ve alacaklarının tahsil ve temini için ayni veya şahsi her çesit ipotek, rehin ve teminat alabilir veya verebilir. Bunlarla ilgili olarak tapuda ipotek tesis, tescil ve terkin isteminde bulunabilir. Kendi adına ve hesabına markalar ihdas ve tescil ettirebilir. Kefaletler alabilir ve verebilir. 17. Şirket konusu islerin oluşabilmesi için kanuni mevzuatın gerekli kıldığı tüm teşebbüs ve merasimi ifade ederek gerekli izin, imtiyaz, ruhsatname, patent, ihtira beratları, lisans, know-how marka, fesihname, belge, alameti farika gibi sınai, mülkiyet haklarını ve emsali hakları iktisap etmek veya tamamen üçüncü şahıslara devredebilir, her türlü hukuki tasarruf işlemlerinde bulunabilir.

Adres: Murat Çeşme Mah. Sultan Murat Cad. No.41 C BÜYÜKÇEKMECE