Yozgat Boğazlıyan Höyüğü 1.derece sit alanı oldu!

Yozgat Boğazlıyan Höyüğü 1.derece sit alanı oldu!

Yozgat İli Boğazlıyan İlçesi Oğulcuk Köyü kadastro harici alanda kalan Höyükyurt Höyüğü I. derece arkeolojik sit alanı olarak belirlendi.


KAYSERİ KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU

KARAR


Toplantı No. ve Tarihi   : 107 - 28.05.2015                                          Toplantı Yeri

Karar No. ve Tarihi       : 1579 - 28.05.2015                                          YOZGAT

Yozgat İli Boğazlıyan İlçesi Oğulcuk Köyü kadastro harici alanda kalan Kayseri Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun 09.12.1988 tarih ve 313 sayılı kararıyla Arkeolojik Sit alanı olarak tescil edilen ancak sit derecesi belirlenmeyen Höyükyurt Höyüğünün I. derece arkeolojik sit alanı olarak belirlenmesine, sit sınırlarının sayısallaştırılmasına yönelik Kurul Müdürlüğü uzmanlarınca hazırlanan kararımız eki 1/25000 ve 1/5000 ölçekli haritanın uygun olduğuna karar verildi.


Yozgat Boğazlıyan Höyüğü 1.derece sit alanı oldu!


Yozgat Boğazlıyan Höyüğü 1.derece sit alanı oldu!