Zemes İnşaat Yapı Gayrimenkul Geliştirme ve Ticaret Anonim Şirketi kuruldu!

Zemes İnşaat Yapı Gayrimenkul Geliştirme ve Ticaret Anonim Şirketi kuruldu! Zemes İnşaat Yapı Gayrimenkul Geliştirme ve Ticaret Anonim Şirketi kuruldu!

Zemes İnşaat Yapı Gayrimenkul Geliştirme ve Ticaret Anonim Şirketi, 21 Mart 2016 tarihinde 3 milyon TL sermaye ile Emin Günal, Turgut Toplusoy ve Suzan Toplusoy tarafından kuruldu.
Zemes İnşaat Yapı Gayrimenkul Geliştirme ve Ticaret Anonim Şirketi, 21 Mart 2016 tarihinde 3 milyon TL sermaye ile Emin Günal, Turgut Toplusoy ve Suzan Toplusoy tarafından kuruldu. Zemes İnşaat'ın ofisi İstanbul Çekmeköy'de yer alıyor.İş konusu;


a.      Her türlü inşaat taahhüt işleri; konut, işyeri, ticarethane inşaatlarını yapmak, satmak, kiraya vermek, kendi hesabına arazi ve arsalar almak, satmak, kiraya vermek ve bunlar üzerinde veya başkalarına ait arsa ve araziler üzerinde kat karşılığı binalar yapmak, satmak ve kiraya vermek b.      Yurt içinde ve yurt dışında her türlü resmi ve özel sektöre ait inşaat taahhüt ve montaj işleri yapmak ve müstakil konut, iş hanları, iş yerleri, ofis binaları, okul, fabrikalar, yollar, baraj ve göletler, park ve bahçe düzenlemeleri ve turistik tesisler, tatil köyleri inşa etmek ve kiraya vermek. c.       Türkiye sınırları içinde veya yabancı ülkelerde, resmi ve özel kurum ve kuruluşları tarafından kapalı zarf, açık arttırma, eksiltme, teklif alma ve pazarlık usulü ile ihaleye çıkarılacak her türlü küçük ve büyük yapıların her türlü inşaat işlerini anahtar teslimi taahhüt etmek. d.      Türkiye Cumhuriyeti devleti bakanlıklarının ve bakanlığa bağlı resmi kuruluşların, kamu iktisadi teşebbüsleri, iktisadi devlet teşekkülleri, kamu iktisadi kuruluşları, kamu bütçeli daireler, mahalli idareler, belediyeler, yapı kooperatifleri, özel sektör kuruluşları tarafından yurt içinde ve yurt dışında ihaleye çıkarılan inşaat, elektrik, tesisat, yol, su, kanalizasyon, doğalgaz, altyapı, üstyapı, dekorasyon, restorasyon işlerinin yeniden veya onarımı ihalelerine katılmak, teklif vermek, ihale şirkette kalırsa ihale sözleşmesi gereği işi yapmak ve teslim etmek. e.      Prefabrike inşaat ve meskenler yapmak, yaptırmak ve bunları satmak, kiraya vermek. f.        Her türlü havuz inşaatı ve arıtma işlemleri yapmak. g.      Her türlü dekorasyon işleri, tamirat ve boya işleri yapmak. h.      Her türlü mimarlık hizmetleri vermek, şehir ve imar planları hazırlamak, uygulamalarını yapmak. i.        Her türlü mühendislik hizmetleri vermek, proje ve uygulamalarını yapmak. j.        Dekorasyonla ilgili spor salonlarının saha çizimi, boya, parke ve cam cila, duvar kağıdı, halıfleks, asma tavan-kartonpiyer, fayans-kalebodur, su ve elektrik tesisatı,çatı tadilat işleri yapmak. k.      Her türlü bina, büro, tesis ve yapılar ile peyzaj mimarisi ve çevre düzenlemesi alanında mimarlık, mühendislik, teknik müşavirlik hizmetleri olarak plan, proje, teknik hesaplar, danışmanlık, etüd, araştırma, tasarım, fizibiliteler yapmak, bununla ilgili hizmet grupları oluşturmak ve işletmek. l.        Durum (halihazır), kadastro, yeraltı maden ocakları, deniz dibi, Tünel ve baraj, yol, su, kanalizasyon, boru hattı gibi şerit haritalarının yapımı. Parselasyon planlarının yapımı. m.    İslah-imar planlarının yapımı ve uygulama işlemlerinin yapımı. n       Konusuyla ilgili her türlü dengeleme,hesaplama,yazım ve çizim işlerinin yapımı. o. Şirket amacını gerçekleştirmek için her nevi gayrimenkul alabilir, satabilir, kiralar, kiraya verir bunlar üzerinde ayni ve şahsi her nevi hakları tesis edebilir, ipotek edebilir ve ipotekleri fek edebilir. p. Şirket gayrimenkulleri üzerinde irtifak, intifa, sükna, gayrimenkul mükellefiyeti, kat irtifakı, kat mülkiyeti tesis edebilir. Her nevi gayrimenkullerle ilgili olarak tapu daireleri nezdinde cins tahsisi, ifras, tevhid, taksim, parselasyon ile ilgili her nevi muamele ve tasarrufları gerçekleştirebilir. r. Lüzumlu görülecek menkul ve gayrimenkul malları satın alabilir, satabilir, kiralayabilir, finansal kiralama yapabilir yahut kiraya verebilir, yurt içinde ve yurt dışından, teminatlı yahut teminatsız her türlü borç alabilir. s. Şirketin sahip olduğu her türlü taşınmazı ve demirbaşları üzerinde gerek namına gerekse üçüncü şahıs ve tüzel kişiler namına teminat, kefalet, işletme rehni ve ipotek tesis edebilir, tek edebilir. Alacaklarına karşılık ipotek veya rehin alabilir, borçlarının teminatı olarak veya üçüncü şahıslar lehine ipotek yahut rehin verebilir, bu ipoteklerin terkinini talep edebilir, her türlü kefalet ve teminat verebilir.  t. Şirket konusuyla ilgili olan şirket kurabilir, ortaklık yapabilir, mevcut ve ileride kurulacak işletme ve şirketlere iştirak edebilir. Şirket yukarıda sözü edilen konularla ilgili olarak yerli ve yabancı şirket, işletme ve müesseselerden distribütörlük, bayilik veya mümessillik alabilir, verebilir. u. Yukarıda belirtilen konular dışında, Şirket ileride şirket için faydalı ve lüzumlu görülecek ve kanunen yasaklanmamış diğer her türlü işlere girişebilir, her türlü iş ve işlemi yapabilir ve ekonomik amaç ve faaliyette bulunabilir.


Adres: MİMAR SİNAN MAH.ELÇİ SK.1/1 ÇEKMEKÖY