Zeynep Yıldırım Gündoğdu Akmerkez Gayrimenkul Mali İşler Müdürü oldu!

Zeynep Yıldırım Gündoğdu Akmerkez Gayrimenkul Mali İşler Müdürü oldu!


Akdeniz Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. tarafından bugün Kamu Aydınlatma Platformu' nda yapılan yazılı açıklamaya göre Zeynep Yıldırım Gündoğdu Akmerkez Gayrimenkul Mali İşler Müdürü oldu.


Akmerkez Gayrimenkul tarafından yapılan açıklama şöyle;


AKMERKEZ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ'nin Yönetim Kurulu üyeleri Türk Ticaret Kanunu madde 390/4  uyarınca aşağıdaki kararı almışlardır.


Yönetim Kurulumuz'un görev ve sorumluluklarının sağlıklı bir biçimde yerine getirilmesi amacı ile 03.01.2014 tarih ve 28871 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği uyarınca; 


1. Şirketimiz bünyesinde eski adıyla Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi'nin, yeni tebliğde belirtildiği şekilde Yatırımcı İlişkileri Bölümü olarak değiştirilmesine,


2. Yatırımcı İlişkileri Bölüm yöneticiliğine, tam zamanlı yönetici olarak çalışan "Sermaye Piyasası İleri Düzey  (Lisans No: 204295 )" ve Kurumsal Yönetim Derecelendirme Uzmanlığı (Lisans No:700432) lisanslarına sahip olan Mali İşler Müdürü Zeynep YILDIRIM GÜNDOĞDU'nun getirilmesine, ayrıca Hilal KAYALAR'ın da bu bölümde görevlendirilmesine,


3. Yönetim Kurulumuz bünyesinde mevcut ve 3 (üç) üyeden oluşan Kurumsal Yönetim Komitesi üye sayısının 4 (dört)'e çıkarılmasına, Yönetim Kurulumuz'da Bağımsız Üye olarak görev yapmakta olan Rober FİLİBA'nın başkan, Selçuk YENER'in ve Lütfü ÜNVER'in üye olarak görevlerinin devamına,  Mali İşler Müdürü Zeynep YILDIRIM GÜNDOĞDU'nun Yatırımcı İlişkileri Bölümü Yöneticisi sıfatı ile üye olarak seçilmesine, 


4.Yönetim Kurulumuz'un yapılanması gereği  Kurumsal Yönetim Komitesi'nin, Aday Gösterme Komitesi, Riskin Erken Teşhisi Komitesi ve Ücret Komitesi görevlerini de yerine getirmesinin devamına,


5.İşbu kararın kamuya açıklanmasına,


karar verilmiştir.