Zeytinburnu Seyitnizam imar uygulaması askıya çıktı!

Zeytinburnu Seyitnizam imar uygulaması askıya çıktı!

İstanbul İli Zeytinburnu İlçesi Seyitnizam Mahallesinde 3194 Sayılı İmar Kanunu’nun 18. Maddesi Hükümlerince Hazırlanan İmar Uygulamasına İlişkin Askı Tutanağı yayınlandı.İstanbul Zeytinburnu İlçesi, Seyitnizam Mahallesi, 2980 Ada 3 ve 271614 numaralı parseller ile3305 Ada 28 parsel ve bir kısım tescil dışı alanı kapsayan alana ilişkin olarak 3194 Sayılı İmar Kanunu’nun 18. Madde Hükümlerince hazırlanan İmar Uygulaması 644 sayılı KHK hükümleri uyarınca Bakanlık Makamının 16/07/2019 tarihli ve 160721 sayılı Oluru ile onaylanmıştır.

Söz konusu İmar Uygulaması, 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 19. maddesi gereğince 06/08/2018 tarihinde 1 ay süre ile Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ilan panosunda askıya çıkarılmış olup, ayrıca web sitesinde yayınlanıyor.

İmar planı için tıklayın