Ziraat Katılım Varlık Kiralama 350 milyon TL kira sertifikası ödedi!

Ziraat Katılım Varlık Kiralama 350 milyon TL kira sertifikası ödedi!Ziraat Katılım Varlık Kiralama, TRDZKVK42111 ISIN kodlu, 98 gün vadeli, 350 milyon TL tutarında, yurtiçi kira sertifikalarının itfa ve getiri ödeme işlemlerini tamamladı. 


Ziraat Katılım Varlık Kiralama, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) TRDZKVK42111 ISIN kodlu yurtiçi kira sertifikalarının itfa ve getiri ödeme işlemlerinin tamamlanması hakkında açıklama yaptı. 

Ziraat Katılım Varlık Kiralama, Ziraat Katılım Bankası A.Ş.'nin fon kullanıcısı olduğu, TRDZKVK42111 ISIN kodlu, 98 gün vadeli, 350 milyon TL tutarında, yurtiçi kira sertifikalarının itfa ve getiri ödeme işlemlerini tamamladı. 

Ziraat Katılım Varlık Kiralama'nın KAP açıklaması:
Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulunun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.