Zümra Taahhüt İnşaat Turizm İthalat İhracat Sanayi Limited Şirketi kuruldu!

Zümra Taahhüt İnşaat Turizm İthalat İhracat Sanayi Limited Şirketi kuruldu! Zümra Taahhüt İnşaat Turizm İthalat İhracat Sanayi Limited Şirketi kuruldu!

Zümra Taahhüt İnşaat Turizm İthalat İhracat Sanayi Limited Şirketi, Semra Oral tarafından 20 bin TL'lik sermaye bedeli ile 21 Mart tarihinde Kartal, Kordonboyu Mahallesi'nde kuruldu.Zümra Taahhüt İnşaat Turizm İthalat İhracat Sanayi Limited Şirketi, Semra Oral tarafından 20 bin TL'lik sermaye bedeli ile 21 Mart'ta kuruldu. 


Zümra Taahhüt İnşaat Turizm İthalat İhracat Sanayi Limited Şirketi iş konusu; TAAHHÜT İNŞAAT   A.-Şirket Her türlü inşaat taahhüt işleri; konut, işyeri, ticarethane inşaatlarını yapmak,satmak, kendi hesabına arazi ve arsalar almak bunlar üzerinde veya başkalarına ait arsa ve araziler üzerinde kat karşılığı binalar yapmak. B.-Yurt içinde ve yurt dışında her türlü resmi ve özel sektöre ait inşaat taahhüt ve montaj işleri yapmak ve müstakil konut, iş hanları, fabrikalar, yollar, baraj ve göletler, park ve bahçe düzenlemeleri ve turistik tesisler, tatil köyleri inşa etmek ve kiraya vermek. C.-Türkiye sınırları içinde veya yabancı ülkelerde, resmi ve özel kurum ve kuruluşları tarafından kapalı zarf, açık arttırma, eksiltme, teklif alma ve pazarlık usulü ile ihaleye çıkarılacak her türlü küçük ve büyük yapıların her türlü inşaat işlerini anahtar teslimi taahhüt etmek. D.-Türkiye Cumhuriyeti devleti bakanlıklarının ve bakanlığa bağlı resmi kuruluşların, kamu iktisadi teşebbüsleri, iktisadi devlet teşekkülleri, kamu iktisadi kuruluşları, kamu bütçeli daireler, mahalli idareler, belediyeler, yapı kooperatifleri, özel sektör kuruluşları tarafından yurt içinde ve yurt dışında ihaleye çıkarılan inşaat, elektrik, tesisat, yol, su, kanalizasyon, doğalgaz, altyapı, üstyapı,dekorasyon, restorasyon işlerinin yeniden veya onarımı ihalelerine katılmak,teklif vermek, ihale şirkette kalırsa ihale sözleşmesi gereği işi yapmak ve teslim etmek. E.-Şirket Her türlü mimarlık, mühendislik hizmetleri vermek, şehir ve imar planları hazırlamak,uygulamalarını yapmak. F.-Şirket Her türlü bina, büro, tesis ve yapılar ile peyzaj mimarisi ve çevre düzenlemesi alanında mimarlık, mühendislik, teknik müşavirlik hizmetleri olarak plan, proje, teknik hesaplar, danışmanlık, etüd,araştırma, tasarım, fizibiliteler yapmak, bununla ilgili hizmet grupları oluşturmak ve işletmek. G.-Şirket Durum (halihazır), kadastro, yeraltı maden ocakları, deniz dibi, Tünel ve baraj, yol, su,kanalizasyon, boru hattı gibi şerit haritalarının yapımı. Parselasyon planlarının yapımı.  H.-Şirket ıslah-imar,restorasyon yenileme  planlarının ve imalatlarının ve uygulama işlemlerinin yapımı  2.-TURİZM A.- Şirket Otel, motel,kamping, pansiyon, tatil köyü, dinlenme evleri, termal istasyonu, plaj,pastane, lokanta, kafeterya, çay bahçesi, kıraathaneler, nargile salonları gibi konaklama, dinlenme, gezme, eğlenme, yiyecek ve içecek yerleri,komple turistik tesisler, yüzme havuzu, hamam, sauna, turistik alanlar,otoparklar, su sporları, kış sporları, doğa sporları, dağ turizmi, kaplıca turizmi, açık ve kapalı spor salonları, gece kulübü dağ,deniz ve diğer su spor ve eğlenceleri rafting,su kayağı,yüzme ve bu alandaki diğer dağ ve su sporlarına yönelik faaliyetler ve bu faaliyetler için gerekli tesis ve işletmeleri kiralayabilir, kiraya verebilir, devir alabilir, devir edebilir, inşaa edebilir veya satın alabilir, satabilir, işletebilir.  B.-1618 sayılı Seyahat Acenteleri Kanunu uyarınca acentelik belgesi almak, yurt içinde ve yurt dışında turizm acenteliği kurmak, yerli ve yabancı turistleri konaklatmak, tur düzenlemek.  C.- Şirket yurt içinde ve yurt dışında turizm hizmetleri sağlamak amacıyla seyahat acenteleri kurabilir, işletebilir, devir edebilir ve devir alabilir, daha önce kurulmuş bulunan acenteliklerin şubelerini kurabilir, işletebilir, iç ve dış turizm organizasyonlarını yapabilir, gezi turları düzenleyebilir, başka seyahat acenteleri tarafından düzenlenen bur tür turların biletlerini satabilir, bunlara ilişkin rezervasyonları yapabilir ve yaptırabilir, yolcu taşımacılığı, tur ve rehberlik hizmetleri, ulaşım,konaklama ve konusu ile ilgili danışmanlık hizmetleri yapabilir, kara,deniz ve hava ulaştırma araçları biletlerini rezervasyonunu yapabilir, satın alabilir ve satabilir.  D.- Yat işletmeciliği ve yat turizmciliği yapmak, yerli ve yabancı yatların her türlü ihtiyaçlarını karşılamak, bu ihtiyaçları diğer işletmelerle bağlantı kurarak karşılanmasını sağlamak.  E.- Şirket Yurt içinde ve yurt dışında turizm hizmetlerinin verilmesinde gerekli olan hava,deniz,kara taşımacılığı ve transfer işlemlerini yapmak veya yaptırmak.  F.- Şirket Ulusal ve uluslararası sanatsal organizasyonlar düzenlemek.bu alanlarda etkinliklerde bulunmak.resim heykel,seramik,fotoğraf,film,grafik,müzik ve el sanatları ile sanatsal ve bilimsel kapsamlı faaliyet ve organizasyonlar düzenlemek.  G.- Her türlü doğa, su altı ve su üstü sporları ile ilgili faaliyetlerde bulunmak, Dağ turizmi, yayla turizmi, kara, hava sporu su altı dalış ve su üstü sporlarla ilgili olarak araç ve gereçler almak, bunların gerektirdiği her türlü alet ve edevatın kullanımı ve bununla ilgili malzemelerin alımı-satımını yapmak, ithalatını ve ihracatını yapmak.  H.-Şirket Konusuyla ilgili  gayrimenkuller üzerinde her türlü irtifak intifa sukna gayrimenkul mükellefiyeti kat irtifakı kat mülkiyeti, cins tashihi, ifraz, tevhit aplikasyon, parselasyon, yola terk, kamuya terk, yoldan ihdas kamudan ihdas her türlü ipotek koymak, ipotekleri fek etmek rehin kefalet gibi her türlü hak ve tasarrufları gerçekleştirebilir. 


Zümra Taahhüt İnşaat Turizm İthalat İhracat Sanayi Limited Şirketi adres: Kartal, Kordonboyu Mahallesi, Akdeniz Caddesi, Ata Çeri Apartmanı, No:4 Kat:6