14 maddede site yönetimlerinde eğitimin önemi!

14 maddede site yönetimlerinde eğitimin önemi!

Konut Siteleri Yönetimleri Danışmanı Nihat Dönmez 'site yönetimlerinde eğitimin önemi' konusunu Emlakkulisi.com okurları için kaleme aldı. İşte Nihat Dönmez'in yazısı...1.    Organizmalar için sağlık ne ise, organizasyonlar için de eğitim odur.

2.    Sitelerde eğitimin tek maksadı , malikler, sakinler, tedarikçiler, misafirler, personel, yöneticiler, deneticiler arasında empati  altyapılı iletişim sağlamaktır.

3.    Sitelerdeki tüm uyuşmazlıkların sebebi iletişimsizliktir. 

4.    Eğitim olmadan, empati; empati olmadan  da  iletişim olmaz, 

5.    Bilinenin aksine, sitenin güvenliğinden güvenlik birimi,  temizliğinden temizlik departmanı, bakımından teknik servis, aidatların tahsilinden  muhasebe, miktarından yönetim kurulu sorumlu değildir, saydıklarımız bu konu da görevlilerdir, tüm bunlardan sorumlu olan ise kat malikleridir.

6.    Kat maliki sorumluluklarını yerine getirmedikçe, güvenlik personeli görevini yapamaz. 
 
7.    Yukarıda örneği ile birlikte bahsettiğimiz  konular,  setin en önemlisi olan bu kitabın içeriğini oluşturmaktadır.

8.    Site yönetimleri bu kitabın içeriğinden ileri, eğitimin site yönetimindeki önemini algılayıp, bu kitabın gereklerini sahaya yansıtabildiklerinde, o sitelerinde sakinler memnuniyeti ve emlak değeri artışı sürdürülebilir özellikte olacaktır.

9.    Eğitimsiz personel, ekip – eğitimsiz malzeme ekipman- sürekli verilmeyen eğitim alışkanlık- eğitimsiz prosedürler standartlar haline gelmez.

10.    Brifinge edilmeyen malik-sakin, komşu olmaz.

11.    Sürekli eğitime tabi tutulmayan personel site yönetimine katma değer sağlayamaz.

12.    Site yönetimlerine özel eğitim almayan taşeron firmanın hizmet süresi bir yılı geçmez.

13.    Sitelerde eğitime inanmayan yönetimler, sitelerinde  sürdürülebilir emlak değeri ve sakinler memnuniyeti artışı sağlayamaz.

14.    Tekrarla, organizmalar için sağlık neyse, site yönetimleri için de eğitim odur.

Nihat Dönmez / Site Yönetimleri Danışmanı

www.konutsitesiyonetimi.com

15 maddede site yönetimi ile ilgili yayınlar!