15 maddede site yönetimlerinde kararların iptali!

15 maddede site yönetimlerinde kararların iptali! 15 maddede site yönetimlerinde kararların iptali!

Konut Siteleri Yönetimleri Danışmanı Nihat Dönmez, "15 maddede site yönetimlerinde kararların iptali" konulu yazısını Emlakkulisi.com okurları için kaleme aldı. İşte Nihat Dönmez'in yazısı...1. Siteler kat malikleri kurullarının karalarına göre yönetilir, KMK madde 27.

2. Sitelerin yönetimi konusunda  davaya en açık konu, kat malikleri kurulunun karalarının iptalidir, KMK 33.

3. Bir karar  aşağıdaki şartlar yerine gelmişse; Hakimin iptal kararına konu olmaz:

KMK 29 hükmünce çağrıya konu olmuş bir toplantıda alınmışsa,
KMK 30 hükmünce açılmış bir toplantıda alınmışsa,
KMK 31 hükmünce oylanmış ise,
KMK 32 hükmünce imza altına alınmışsa,
Kanuna muhalif değilse.

4. Yukarıdaki şartları yerine getirilmemiş toplantılarda alınan kararlar her zaman usulden veya esastan Hakimin iptal kararına konu olur.

5. İptal davalarının sonuçlanmasının uzun sürmesi, mahkemelerden veya yargılama usulünden değil, kat Mülkiyet Kanununa hakim olmayan avukatlardan, davayı elden ele dolaştıran hukuk bürolarından kaynaklanmaktadır.

6. Site yönetimi, temel bir mevzuata tabidir ve genel hükümlerden ziyade özel hükümlere tabidir.

7. Site yönetimi ile ilgili uyuşmazlıklarda genel hükümler üzerinden hareket etmek, dava dilekçesi ve ezber formatta dilekçe ekleri oluşturmak, ancak dava açılmışlığı sağlar,davayı formatlamaz.

8. Site yönetimlerinde esas olan adalet, etiklik değil; mevzuata uygunluktur.

9. Site yönetimlerinde mevzuata uygun yönetim hiçbir zaman yıpranmadığı gibi, profesyonel-danışman hukukçularca da davaya konu edilmez. 

10. Kat Mülkiyet Kanununun yönetimle ilgili hükümlerine hakim olan temel seviye okur yazar bir kişi, site yönetimi konusunda bir dava açılıp açılmaması gerektiğini, açılması durumunda da nasıl sonuçlanacağını görebilir.

11. Site yönetimlerinde temel olan yönetim yapısal olanıdır, hizmet olanı değil.

12. Site yönetimlerinde yapısallığı güçlü (hukuki-mali-idari-sosyal) kılmışlık çok önemlidir, yapısalı güçlü olan site yönetimlerinde uyuşmazlı ancak iletişimsizlik durumunda söz konusudur.

13. Site yönetimlerine düşen maliklerin davaları ile uğraşmak, bu yönde savunma mekanizması oluşturmak değil; sürdürülebilir sakinler memnuniyeti ve emlak değer artışını sağlamaktır.

14. Site yönetimini taşere etmek mümkün değildir, taşere edilen hizmetlerdir. Site yönetimlerine hizmet eksikliği, yokluğu, kalitesizliğinden dolayı açılan dava yoktur da yapısallık zayıflığından dolayı açılmış binlerce dava vardır.

15. Sonuçta,  adli süreçlerle yıpranmasından kaçınacak site yönetimleri ancak hukuki,mali,idari,sosyal yapısalını sağlamış  yönetim planı ve kurul danışmanları ile mümkündür, aksine davranan site yönetimleri emlak değer kaybı ve yönetimsel kaos hatta rantçıların eline düşmeye mecburdur.

Nihat Dönmez /Site Yönetimleri Danışmanı

www.konutsitesiyonetimi.com

14 maddede site yönetimlerinde gider avansı ve tahsili!