15 maddede site yönetimlerinin yapısallığında mevzuat!

15 maddede site yönetimlerinin yapısallığında mevzuat! 15 maddede site yönetimlerinin yapısallığında mevzuat!

Konut Siteleri Yönetimleri Danışmanı Nihat Dönmez Emlakkulisi.com okurları için "site yönetimlerinin yapısallığında mevzuat" konusunu kaleme aldı. İşte Dönmez'in o yazısı...1-Profesyonel-saha tecrübeli-akademik bilgiye  sahip Profesyonel Site Danışmanlarınca hazırlanmış veya sonradan değiştirilip tapu ya şerh edilmiş 24 ayar mevzuat saflığında  Yönetim Planı, site yapısal yönetimini mevzuatla temel yönetime sokar ve avukat, mali müşavir veya mahkemelerden  uzak tutar, şöyle ki;

2-Site yönetimlerinin tüzel kişiliği yoktur, bazı meslek grupları ve tecrübe kirliliğinde hayatını geçirmiş bürokrat bazı malikler  bunu algılamakta zorluk çeker  ısrar ederek  site yönetimine  dernek,kooperatif, şirket mevzuatını yamar,

3-Maalesef bu kişiler site yönetimini bu kirlilikle hukukumuzdaki genel hükümlerle yargıya taşır, oysa avukat vekildir asıl olan kat malikleri / temsilciler kuruludur (iradesidir) , ancak bu kurullar konu hakkında bilgisiz  (danışmasız) olduğundan yönetimin yanında hukuki-mali-idari-sosyal yapısalı da yönetime (3-5-7 kişiye)  bırakırlar, sonrası vahim: Resmi ve özel kurumlar malikler adına borçlanmalar, emlak değeri ve sakinler memnuniyeti düşüşü...

4-Yine maalesef avukatlar tüzel kişiliksizden habersiz veya umursamaz ve dav açar;

5-Yine mali müşavirler site yönetimlerinin Vergi Usul Kanunu veya  Türkiye muhasebe Standartlarına  tabi olmasından habersiz  veya umursamazlıkla  bilirkişi ataması ister veya bilirkişilik yapar;

6-Maalesef dava dilekçesindeki genel hükümlerle oluşturulmuş iddiaya karşın mahkemeler site yönetiminden savunma ister;

7-Maalesef site yönetimlerinin hukukundan habersiz  olan avukatlar tarafından takip edilen davalara genel hükümlerden referansla savunma yapılır;

8-Böylece  kürsü mahkemeleri de süreci hukukta sürüklemesine seyirci kalır, çünkü iki tarafın avukatı da sanayi tipi yemek yapar, oysa site yönetimi hukuku genel hükümlere göre yürümez, özel hukuku vardır;

9-İşi bilen Site Yönetim Danışmanları düşük ücretten dolayı mahkeme bilirkişiliğine aday  bile olmazlar

10-Bilirkişilik yapan akademisyen, avukat, mali müşavirler ise sitenin  tüzel kişiliksizliğinden habersiz, VUK madde 182,193  den habersiz, KMK detaylarından bilgisiz olarak hakime sunum yapar-rapor verir.

11-Ta ki olay Yargıtay’ a gidince  yanlış hesap Bağdat’tan döner

12-Ama olan olmuş, iş işlemiş, akış tamamlanmıştır. 

13-Siteler yönetimleri, biz maliklerin her şeyidir, onu otopsiye (hukuka) sokmayalım,mevzuata yaşatalım, hukuk site yönetimi fena hırpalar.

14-Site yönetimini tecrübesiz maliklere veya yalnızca  hizmet amaçlı organizasyonu olan  hizmet firmalarına değil, KMK madde 34 çerçevesinde, site yapısal yönetimi firmalarına verelim.

15-Bu firmalar aidat dostu site yönetimleri oluşturur ve kat maliklerini yetkisini değil sorumluğunu üzerine alır.

 Nihat Dönmez / Site Yönetimleri Danışmanı    


www.konutsitesiyonetimi.com 

3 maddede site yönetimlerinin dışarıdan hizmet alımı!