16 maddede sitelerde kat irtifakı ve kat mülkiyeti!

16 maddede sitelerde kat irtifakı ve kat mülkiyeti! 16 maddede sitelerde kat irtifakı ve kat mülkiyeti!

Konut Siteleri Yönetimleri Danışmanı Nihat Dönmez Emlakkulisi.com okurları için "sitelerde  kat irtifakı ve kat mülkiyeti" konusunu kaleme aldı. İşte Dönmez'in o yazısı...1.    Kat irtifakı ve mülkiyeti konusu  hukukumuzda  634 sayılı Kat mülkiyet kanununda yer almaktadır.

2.    Kat irtifakı,  kat mülkiyetine sahip yapıları inşa etmek için, bir arsanın malikleri tarafından kat Mülkiyet Kanunu hükümlerine göre kurulan bir haktır.

3.    Hukuken, kat irtifakı tamamlanmış yapılar için söz konusu değildir. Ancak uygulamada, henüz izinleri alınmamış bir yapının, tamamlanmamış sayılarak kat irtifakına konu edildiği gözlemlenmektedir. Son dönemlerdeki imara yönelik düzenlemelerle, ülkemizde bu durumdaki yapı sayısı azalmıştır.

4.    Yapılacak bir yapı için kat irtifakı kurulması için, belediyece onaylanmış bir proje  olması gerekir. Eğer yapı birden fazla olacaksa, ayrıca bir vaziyet (yerleşim ) planının da onaya sunulmaya hazırlanmış olması gerekir.

5.    Kat irtifakı, kat mülkiyetinin öncüsüdür.

6.    Kat Mülkiyeti ile kat irtifakı arasındaki farklar-benzerlikler aşağıdaki şekilde sıralanabilir:

7.    Kat mülkiyeti, tamamlanmış yapılar üzerinde kurulabilir. Kat irtifakı, yapılmakta veya yapılacak yapılar için söz konusudur.

8.    Kat mülkiyetli yapılardaki bağımsız bölümler, eklentileri ile birlikte bağımsız olarak satışa konudur, satılabilir, devredilebilir. Kat irtifakı hakkı ise ancak arsa payının devri ile satışa konu olabilir.

9.    Müşterek bir mülkiyette kat mülkiyetine geçilmekle ortaklığın giderilmesi mümkündür. Kat irtifakı dolayısı ile ortaklığın giderilmesi istenemez.

10.    Her iki hak da tapu siciline işlenmekle oluşur.

11.    Her iki hak da kat mülkiyeti kütüğüne tescil olunur.

12.    Her iki hak da arsa payına özgülenir.

13.    Her iki hakta da tapu idaresince istenen belgeler aynıdır.

14.    Her iki hakta da öncelikli alım istenemez.

15.    Her iki hakkın da tüzel kişiliği yoktur.

16.    Konu ile ilgili kanun metni aşağıdadır:


KMK Madde 1 – Tamamlanmış bir yapının kat, daire, iş bürosu, dükkan, mağaza, mahzen, depo gibi bölümlerinden ayrı ayrı ve başlı başına kullanılmaya elverişli olanları üzerinde, o gayrimenkulün maliki veya ortak malikleri tarafından, bu Kanun hükümlerine göre, bağımsız mülkiyet hakları kurulabilir.

Yapılmakta veya ileride yapılacak olan bir yapının, birinci fıkrada yazılı nitelikteki bölümleri üzerinde, yapı tamamlandıktan sonra geçilecek kat mülkiyetine esas olmak üzere, arsa maliki veya arsanın ortak malikleri tarafından, bu Kanun hükümlerine göre irtifak hakları kurulabilir.

Nihat Dönmez (Site Yönetimleri Danışmanı)

www.konutsitesiyonetimi.com
 

15 maddede sitelerde aidat alacağının takibi!