1915 Çanakkale Köprüsü 2022 yılında tamamlanacak!

1915 Çanakkale Köprüsü 2022 yılında tamamlanacak! 1915 Çanakkale Köprüsü 2022 yılında tamamlanacak!

Ulaştırma sektörünün üçüncü büyük yatırımı 1915 Çanakkale Köprüsü hızla ilerliyor. Köprü ve otoyol istikametindeki araziler adeta kapanın elinde kalıyor. Proje 2022 yılında tamamlanacak. Bölgenin tamamı yatırımcının odağında olacak...Ülkemizde gayrimenkul sektörünü doğrudan etkileyen dina­miklerin başında, bölgelere olan erişilebilirliğin artırılması için yapılan ulaşım yatırımları geliyor.

Para Dergisi’nden Okhan Şentürk ve Ayşegül Küçükkurt Zor’un haberine göre, faaliyete geçirilmesi düşünülen bir ulaşım projesinin planlanma sürecinden önce, bölge ile ilgili yayılan gerçek ya da spekülatif haberlerle bir­likte söz konusu bölgedeki gayrimenkul değerlerinde önemli bir hareketlilik de başlıyor. Bu hareketlilik genellikle öncelikle tarla ve arsa fiyatlarında hissediliyor. Planlanan pro­jenin faaliyete geçmesi ile yerleşim alanlarındaki imarlı ve imarsız arsalar, konutlar ve ticari gayrimenkullerin fiyatlarında hızlı yükselişle başlayıp, ardından dengeye ulaşan artışlar meydana geliyor. Tıpkı şu anda inşa sürecindeki 1915 Çanakkale Köprüsü ve Malkara-Çanakkale Otoyolu Projesi’nde olduğu gibi... Yukarıda bahsettiğimiz süreç bağlanımda değerlendirildiğinde, mevcut durumda inşaat aşa­masında olan ve üç yıl öncesinin aksine fiziki olarak görünmeye başlayan projenin, bölgeye pozitif anlamda etkisinin olduğununet bir şekilde söylemek mümkün.

2022'de bitecek

18 Mart 2017’de teme­li atılan ve Çanakkale’nin Lapseki ilçesi Şekerkaya mevkii ile Gelibolu ilçesi Sütlüce mevkii arasında inşa edilmekte olan 1915 Çanakkale Köprüsü, 2023 metre orta açıklığı ile dün­yanın en uzun orta açıklıklı asma köprüsü unvanına sahip olacak. 2022’de hizmete açılması planlanan 1915 Çanakkale Köprüsü ve Malkara-Çanak- kale Otoyolu Projesi, tamamlandığında 88 kilometre otoyol ve 13 km bağlantı yolu olmak üzere toplam 101 kilomet­re uzunluğunda olacak. Proje, 324 ki­lometrelik Kınalı-Tekirdağ-Çanakkale- Savaştepe Otoyolu Projesi’nin orta kesimindeki 88 kilometrelik kısmı oluş­turuyor. Kınalı-Tekirdağ-Çanakkale-Savaştepe Otoyolu Projesi ise, İstanbul’un Silivri ilçesindeki Kınalı mevkiinden başlayıp, Marmara Denizinin Batı kıyılarına yakın bir güzergahta ilerleyip, Çanakkale Boğazı’nı asma köprü ile geçerek, Lapse­ki ilçesine ulaşacak, oradan da Balıkesir yakınlarındaki Savaştepe’ye kadar uza­nacak.

Anadolu'ya alternatif

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Kara­yolları Genel Müdür­lüğü (KGM) tarafın­dan Yap-İşlet Devret (YİD) modeliyle ihale edilen 1915 Çanakka­le Köprüsü ve Malkara-Çanakkale Otoyolu Projesi’nin inşaat sü­reci, Türkiye’den Limak ve Yapı Merkezi,Güney Kore’den Daelim ve SK E&C şirketlerinin kurduğu ortaklık tara­fından yürütülüyor.

Kınalı-Tekirdağ- Çanakkale-Savaştepe Otoyolu Projesi’nin hayata geçirilmesiy­le, Avrupa ve Trak­ya üzerinden, Ege ve İç Anadolu’nun batısına, Adana-Konya aksı ve Batı Akdeniz Bölgelerine yönelecek ka­rayolu trafiği için İstanbul Bo­ğazı geçişine yeni bir alternatif oluşturulacak. Gebze-İzmir Otoyolu’na Balıkesir civarın­da bağlanması ile İzmir, Ay­dın, Antalya gibi turizm mer­kezlerinin Avrupa ülkeleri ile arasındaki mesafe kısalacak. Çanakkale Belediye Başkanı Ülgür Gökhan ise, “Çanakkale Boğaz Köprüsü 1980’li yıllardan beri yapımı ve nereye yapılacağı konusunda tartışılan sonuçta kent ve bölge adına doğru olduğunu değerlendirebileceği­miz bir alanda yapımına başlanan önemli bir proje. Bağlantıların kente ve kentsel gelişmeye olan etkisinin gerçekçi bir şe­kilde raporlanmasını ve planlama çalışmalarında veri olarak kullanılmasının gerektiğine inanıyoruz” diyor. Birlikte ve planlı hareket ederek artacak nüfusun ih­tiyaçlarım en doğru şekilde karşılamanın kanallarını açmaya çalışacaklarını söy­leyen Gökhan, kentsel yaşam kalitesini artırmak için öncelikle havza ölçeğinde kentin ve komşu yerleşmelerin rekabet stratejisinin geliştirilmesinin önünü aça­cak projeler geliştireceklerini belirtiyor.

Köyler değerlendi

1915 Çanakkale Köprüsü ve Malkara-Çanakkale Otoyolu Projesi’nin start alması ile köprünün Anadolu yakasındaki ayaklarının kurulacağı Lapseki ve çevresindeki köylerde yapmış olduğu­muz araştırmada son dönemde yoğun bir hareketliliğin olduğunu gözlemledik. Bölgedeki köylüler, tarlalarının daha da değerleneceği beklentisi içinde. Bunun yanında köprü istikameti arazi spekü­latörleri tarafından adeta markaj altına alınmış durumda. Köprünün Avrupa ya­kasındaki ayaklarının kurulacağı Geli­bolu ise şu anda gayrimenkul açısından adeta altın çağını yaşıyor. İlçede, şu anda tüm gayrimenkul türlerinin hızlıca el de­ğiştirdiği belirtiliyor. Proje nedeniyle ilgi gören bölgeler arasında Geli­bolu Yarımadası içerisinde Bayırköy, Cumalı, Cevizli, Kavaklı, Ocaklı ve Güney­li köyleri ile köprü proje­sinin Avrupa ayağı olan Sütlüce Köyü ön plana çıkıyor. Projenin, Anadolu ayağında ise Kocaeli, Gazi Süleymanpaşa, Suluca, Ke­mikli Alan, Gökköy, Umurbey ve Kangırlı köyleri yatırımcının ilgisini çekiyor. 1915 Çanakka­le Köprüsü’yle Gelibolu ve Lapseki ilçesindeki satılık konutların fiyatlarında artış göze çarptığım söy­leyen Sabibinden.com Pazarlamadan Sorumlu Genel Müdür Yardım­cısı Nazım Erdoğan, Sahibinden .com Emlak En­deksi Ekim 2019 verilerine göre, Gelibolu’da satılık konut fiyatlarının 2017’den bu yana yüzde 23.1, Lapseki’de ise yüzde 10.7 oranında artış gösterdiği bilgisini paylaşıyor. Erdoğan, “Köprünün bölgede turizm ve ticaretin gelişmesine büyük katkı sağlaması, özel­likle Lapseki, Kangırlı, Yapıldak, Suluca bölgelerinde satılık ve kiralık konutların metrekare fiyatlarında artış yaşanması bekleniyor” diyor.

Mustafa TANRIVERDİ / Çanakkale Otoyol ve Köprüsü İnşaat Yatırım İşletme A.Ş. CEO'su

“Proje bölge halkınca benimsendi"

Tamamlandığında dünyanın en uzun orta açıklıklı asma köprüsünü de içerecek, 2022'de hizmete açılması planlanan 1915 Çanakkale Köprüsü ve Otoyolu Projesi, ülkemize yüksek katma değer sunmayı hedefleyen bir proje. Ekonomik ve kültürel açıdan bölgeye önemli kazanımlar sağlayacak projenin temel atma töreni Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın da katılımıyla 18 Mart 2017'de gerçekleşti. 0 günden bu yana saha çalışmalarımız büyük bir hızla devam ediyor.

Proje, bölge halkı tarafından çok benimsendi. Bölgedeki yerel istihdama daha şimdiden önemli katkılar sunuyor. Hâlihazırda 4 bini aşkın personel çalışıyor. Bu rakam içinde yerel istihdam oranımız yüzde 20. Proje tamamlandığında işgücü alanındaki ekonomik faydanın daha da artacağına inanıyoruz. Ayrıca proje kapsamında bölgedeki üniversitelerle önemli işbirliği çalışmaları yürütüyoruz. Öğrencileri ve akademisyenleri zaman zaman saha alanımızda konuk ediyor, bazen de çevresel ve sosyal çalışmalarımızda onlarla birlikte ilerliyoruz.

1915 Çanakkale Projesi ve Otoyolu Projesi, Marmara Bölgesi ile Kuzey Ege'yi birbirine bağlayacak. Avrupa ile Türkiye'nin batı ve güney bölgeleri arasında doğrudan bağlantı sağlayarak bu bölgelerin gelişimini daha da artıracak. Ulaşım alternatiflerine göre, Çanakkale Boğazı geçiş süreleri değerlendirildiğinde Asya ile Avrupa'yı birbirine bağlayan Lapseki- Gelibolu boğaz kesimini feribotla geçmek, özellikle yaz aylarındaki yoğun trafik nedeniyle uzun kuyruklar ve bekleme süreleri dikkate alındığında saatleri alırken, bu mesafeyi 1915 Çanakkale Köprüsü ile kat etmek dakikalar içinde mümkün olacak.

Köprü, bölgedeki turizm aktivitelerine sağlayacağı büyük katkılarla iş imkanlarının artmasına ve ekonominin gelişmesine de imkan sağlayacak. Asya ve Avrupa denizin üstünden dördüncü kez, toplamda ise altıncı kez birleştirilecek. Tamamlandığında 2023 metre orta açıklığı ile dünyanın en uzun orta açıklıklı asma köprüsü olacak olan 1915 Çanakkale Köprüsü, 334 metrelik tepe noktası yüksekliği ile de dünyanın en yüksek kuleli asma köprüsü unvanına sahip olacak. Köprünün ayaklan arasındaki 2023 metre orta açıklığı Türkiye Cumhuriyetinin 100. Kuruluş Yılı'nı, 318 metre kule yüksekliği ise Türk milletinin bağımsızlığını kazanmasındaki en önemli tarihlerden biri olan 18 Mart Çanakkale Zaferi'ni sembolize edecek.

İki kez ertelendi

Çanakkale'ye köprü düşüncesi ilk olarak 1975'te konuşulmaya başlandı. Proje ilk kez 1984-1989 yılları arasında Anavatan Hükümeti döneminde gündeme geldi. 1994'e kadar ciddi bir çalışma yapılmadan hep konuşuldu. Proje, 1994'te DYP-CHP Hükümeti zamanında, yatırım programına alındı. O dönem Akbaş (Eceabat)-Nara Burnu [Çanakkale] arasında yapılması planlanan köprünün yap-işlet-devret [YİD] modeliyle inşa edilmesi planlanıyordu. Acil olarak YİD yasası çıkartıldı. Söz konusu yasa düzenlenmesine rağmen, yasaya göre ihaleye giren başta İngiliz Brovvn Beech olmak üzere 18 yabancı firma, köprüyü Karayolları Genel Müdürlüğü'nün projesi ile değil de kendi projesiyle yapmak istedi. Alarko Holding, köprüyü Karayolları'nın projesiyle inşa etmeyi kabul etti. Zamanın hükümeti erken seçime gidince, seçim telaşıyla köprü inşaatı yine suya düştü. Ardından AK Parti Hükümeti döneminde tekrar gündeme gelen köprü güzergahı için Avrupa Yakası'nda Kilitbahir, Anadolu Yakası'nda Sarıçay belirlendi. Ne var ki Çanakkale Savaşları'na sahne olan ve milli park olan bu bölgeden vazgeçilerek yeni güzergah Sütlüce- Şekerkaya olarak belirlendi.

Ayvalık, Edremit, Assos...

Çanakkale Köprüsü’nün yapımına başlandığı zamandan beri köprünün her iki ayağında da arsaların değerlenmeye baş­ladığını ve hatta Kuzey Ege sahil hattın­da dahi konut fiyatlarının arttığını söy­leyen Lens Yapı Yönetim Kurulu Üyesi Mert Kutlu ise, sadece Lapseki, Gelibolu değil, Ayvacık, Ayvalık, Küçükkuyu, Edremit, Assos gibi tatil bel­delerinde de konut metre­kare fiyatlarında artış ol­duğunu savunuyor.

Buradaki tatil belde­lerine turist çekebilmek için otel yatırımlarının artması gerektiğini, artacak nüfus ihtiyacına cevap verebilecek konut yatırımlarının hayata geç­mesinin zorunlu olduğunu söyleyen Kutlu, “Uzun zamandır in­şaat firmalarının Anadolu’ya ilgisi oluş­maya başlamıştı. İstanbul’dan uzaklaş­mak ama bir ayağı da İstanbul’da olsun isteyenlere yönelik olarak, Anadolu’da yatırım yapmak isteyen inşaat firmaları muhakkak konut üretecektir” diyor.

En çok Lapseki'ye yaradı

Çanakkale Boğazı’nın Anadolu yaka­sında yer alan, Lapseki’nin merkez mahallerindeki arsaların metrekare fiyatları da üç yıl öncesine oranla iki katı geçen artışlar söz konusu. Üç yıl önce dönümüne ortalama 40-50 bin TL tutarında bir fiyat istenen Lapseki’nin merkez ve mer­keze yakın mahallerindeki yüzde 30 imarlı arsaların dönümü bugünlerde ortam­la 90-100 bin TL’den satılı­yor.

Köprü’nün kurulacağı Şekerkaya mevkiine en yakın köy olan Suluca Köyü, köprünün de hemen altında kalacak. Çanakkale-Lapseki duble yoluna da yakın olan Suluca, Lapseki’ye yaklaşık 5 kilometre uzaklıkta yer alıyor. Tarihte 93 Harbi olarak bili­nen 1877-78 Osmanlı-Rus Harbi nede­niyle Balkan göçmenleri tarafından ku­rulan köy 100 haneli. 5 bin dönüm tarım arazisine sahip olan köyün başlıca geçim kaynağı meyvecilik. Köprü ayaklarının buraya kurulacak olması, Suluca halkım memnun etmiş durumda. Arazilerinin bu şekilde değerleneceği beklentisi içeri­sine giren köy halkı, köprü söylentisiyle özellikle İstanbul’dan birçok ziyaretçinin arsa bakmak için köye geldiğine işaret ediyor. Köyde, deniz kenarında olan ve köy imarına sahip arazilerin dönümüne şu günlerde 100-150 bin TL arasında bir fiyat isteniyor.

"Bütün sektörlerde hareket"

Çanakkale’nin, İstanbul, Bursa ve İz­mir gibi metropollere yakınlığı nedeniyle önemli bir coğrafi konuma sahip olduğu­nu, köprü ve otoyol projeleriyle sadece turizm için değil diğer sektörlerde de ha­reketlenme olacağını söyleyen Altın Em­lak Genel Müdürü Mustafa Hakan Özelmacıklı, “1915 Çanakkale Köprüsü, ulusal oto­yol ağına entegras­yonuyla sağladığı gelişmiş erişim olanağı, yüksek yük ve yolcu ta­şıma kapasitesi, azalan seyahat süreleri ve artan yol emniyeti saye­sinde, Türkiye’ye eko­nomik ve sosyal değer ka­tan güvenli bir ulaşım altyapısı olacak. Proje hayata geçtiğinde Türkiye’nin ba­tısındaki otoyol entegrasyonu tamamlanmış olacak ve Marmara’yı çevreleyen otoyol zincirinde halkalar birleşecek” diyor. Taşımacılıkta düşen süre ve mali­yetlerin ihracatı kolaylaştıracağını, ulu­sal ve uluslararası turizmin gelişeceğini söyleyen Özelmacıklı, köprü ayaklarının su seviyesinin üstüne çıkması ile Lapse­ki merkezdeki imarlı arsalar başta olmak üzere, proje güzergahına yakın olan Su­luca, Kemiklialan, Kocaveli, Şahinli, Su­başı, Yeniceköy ve Kangırlı bölgelerine yönelik talebin arttığı bilgisini veriyor, özelmacıklı, “Lapseki ilçesi Çardak ve Umurbey belediyeleri güçlenmeye baş­ladı. Bölgede denizi gören tarla vasfmda 5-10 dönüm aralığındaki yerler talep gö­rüyor. Lapseki merkezde konut fiyatları projede çalışanların etkisi ile hareketlen­di. özellikle Kalkavanlar ve Zeytinoğlu gibi şirketler Gelibolu’da tersane kurmak için yatırım yaptı. Gelibolu’nun önemli bir kısmı sit alanı olduğu için yatırımlar yoğun olarak Lapseki tarafına kaymakta. Bu hareketlilik ayrıca Biga’ya da önemli bir artış sağladı” diyor.

Şeyma ŞEHİRLİ / EVA Gayrimenkul Değerleme Araştırma ve Raporlama Müdürü

"Gayrimenkul fiyatları daha da artacak”

Gelibolu'da son üç yılda satılık konut fiyatları ortalamada yüzde 25’e yakın artış gösterdi. Gelibolu ilçesinde ortalama konut metrekare fiyatları bin 500 ila 2 bin 300 TL arasında olurken geri dönüş süresi 21-24 yıl arası olarak söylenebilir. Önümüzdeki dönemde köprü ile birlikte yapılacak yeni yollar, bağlantı yolları ve çıkış noktalarına yakın bölgelerdeki arazi ve konutlar daha da değerlenecek. Köprü hayata geçince bölgenin daha fazla yatırım çekmesi beklenebilir. 1915 Çanakkale Köprüsü ile bölgenin İstanbul, Tekirdağ, Balıkesir ve  İzmir  gibi büyük şehirlere ulaşımının kolaylaşacak olması, bölgeyi turizm açısından da cazip hale getirecek ve daha fazla göç alacak. Buna bağlı olarak, bölgede gayrimenkul fiyatlarında artışın devam edeceğini düşünüyoruz. Mevcut arz talebe cevap veremiyor, bu da fiyatlarda yükselişe neden oldu. Bir sene önce bahsedilen arsa, konut fiyatlarındaki artış oranları şu ana kıyasla daha yüksekti, ama daha makul oranlarda da olsa artışın devam edeceğini söyleyebiliriz. Gelibolu Sütlüce Köyü'nde istenen değerler bakımından geçen yıllarda belirgin artışlar görüldü. Gelibolu Yarımadası SİT alanı olduğu için yapılaşma belirli izinlerin alınmasının ardından yapılabiliyor. Önümüzdeki dönemde de artışların geçen yıl kadar olmasa da devam edeceğini söyleyebiliriz. Aylık bazda bölgedeki gayrimenkul artışları hakkında yorum yapmanın doğru olmadığını düşünüyorum, yıllık ortalamalara bakmak daha gerçekçi rakamları veriyor. Her bölgede olduğu gibi ülke ekonomisindeki durumlar satışları etkileyebiliyor, bu da kısa süreli durağanlık yaratabiliyor. Ancak uzun vadede bölgede gayrimenkul fiyatlarındaki artışın devam edeceğini söylemek yanlış olmaz.”

Duygu YILMAZ / TSKB Gayrimenkul Değerleme A.Ş. özel Projeler Departman, Değerleme Uzmanı

Bazı bölgelerde 10, bazılarında 20 kat artış var"

Projenin yakın hinterlandını üç ayrı süreçte etkilediğini söyleyebiliriz. Birinci süreç, köprü inşaatının başlamasından önceki süreçtir. Bu dönemde daha genel olarak lokasyon bazlı olmayan bölgesel artışlar yaşanmış olup tarla fiyatlarında bazı bölgelerde 10 kat, bazı bölgelerde 20 kat, hatta bazı bölgelerde daha fazla artışlar görülmüştür. Yatırım amaçlı satılan arsa ve tarlaların baz, bölgelerde ikinci ve üçüncü kez el değiştirdiği görülüyor. Öncelikle ilgi gören bölgeler, Gelibolu Yarımadası içerisinde Bayırköy, Cumalı, Cevizli, Kavaklı, Ocaklı ve Güneyli köyleri ile köprü projesinin Avrupa ayağı olan Sütlüce Köyü'nün bulunduğu alan. Anadolu ayağında ise Kocaeli, Gazi Süleymanpaşa, Suluca, Kemikli Alan, Gökköy, Umurbey ve Kangırlı köyleri ön plana çıkıyor. Buralarda 2015'te ortalama metrekaresi 5-15 T aralığında olan tarla değerleri ortalama 60-80 TL bandına kadar çıkıyor. Öte yandan, bölgedeki gayrimenkul fiyatlarının kısmen düşüş kısmen durağanlık yaşadığı dönemden de bahsetmeliyiz. Bunun sebebi, yatırımı yapılan projenin fiziki olarak görünürlüğü ile ilgili. Bu dönemde, belirginleşen projenin etki alanının net olarak okunmaya başlanması ile yatırımcının daha seçici davranabilme imkanı oluşuyor.

Bu durum bazı bölgelere talep düşüşü olarak yansıyor ve fiyatların durağanlaşmasına ya da düşüş yaşamasına neden oluyor. Bölgedeki arazi değerlerinin, proje güzergahlarına, denize ve yerleşim yerlerine olan yakınlığına göre çok daha yüksek seviyelerde olabildiğini görüyoruz. Ayrıca imar beklentisi olan bölgelerde, istenen değerler daha geniş bir bantta seyredebiliyor. Mevcut süreçte yol ve köprü güzergahının birinci derece yakın bölgelerinde gayrimenkul fiyatlarında yüksek artış görünse de bölgede henüz dengeye ulaşmayan değer artışlarının köprünün faaliyete girmesiyle birlikte başka bir ivme sürecine gireceği ve ardından dengeye geleceği öngörülüyor. Şu anda ikinci sürecini yaşayan bölge için projenin faaliyete geçmesiyle üçüncü sürecinin başlayacağı ve özellikle yerleşim alanlarındaki gayrimenkul fiyatlarında artışların yaşanacağı düşünülüyor.

Gökköy radarda

Köprünün kurulacağı Şekerkaya mev­kiine en yakın köylerden bir diğeri de Gökköy. Köy, Şekerkaya’ya yaklaşık 5, Çanakkale-Lapseki duble yoluna ise 4 ki­lometre mesafede. 500 yıllık bir geçmişe sahip olan Gökköy, 100 haneli. Yaklaşık 5 bin dönüm tarım arazisine sahip olan köyün en önemli geçim kaynağı sebze vemeyvecilik. Çanakkale Boğazı’na hakim bir tepede yer alan Gökköy, manzara­sından dolayı özellikle arsa yatırımcıları tarafından yoğun talep görüyor. Köyde­ki araziler oldukça değerli, öyle ki üç yıl önce dönümü 15 ila 30 bin TL’den satılan arazile­rin bugünkü fiyatının 50-60 bin TL’ye kadar çıktığı be­lirtiliyor. Çanakkale 1915 Köprüsü’nün bölge için çok değerli bir yatırım olduğunu vurgulayan RE/MAX TROIA Broker’ı Aytek Topuzoğlu, ulaşımın geldiği bölgelerde en büyük gelişimin sanayi yatırımının bu­lunduğu yerlerde olduğunu savunuyor. “Bu nedenle köprü projesinin en çok değer katacağı alan Biga ve çevre­si olacaktır. Dolayısıyla, Biga çevresine yeni sanayi yatırımlarının olacağını düşünüyorum” diyen Topuzoğlu, Çanakka­le Merkez, Lapseki, Gelibolu ve Eceabatl bölgelerinin ise ulaşı­mın kolaylaşmasıyla tu­rizm açısından gelişece­ğini belirtiyor. Topuzoğlu, Çanakkale’nin yeni turizm yatırımları ile daha da gelişeceğini düşünüyor.

Gelibolu altın çağında

1915 Çanakkale Köprüsü ve Malkara-Çanakkale Otoyolu Projesi, Gelibolu bölgesinde hareket yarattı. Köprünün Avrupa yakasındaki ayaklarının kurula­cağı Gelibolu ise şu anda gayrimenkul açısından adeta altın çağını yaşıyor. İlçe­de, şu anda tüm gayrimenkul türlerinin hızlıca el değiştirdiği ifade ediliyor. Ge­libolu ve çevresindeki köylerdeki arazi­lerin, projenin başlamasıyla birlikte daha da değer kazanmaya başladığına işaret ediliyor. Bunun yanı sıra Gelibolu, özel­likle iki yakanın birleşim noktası olması nedeniyle de önem kazanan bir coğrafi özelliğe sahip. Bu nedenle köprü güzer­gahında yer alan her noktadaki tüm arsa ve araziler, günden güne değerleniyor. Ancak arsa sahipleri, değer artışının çok daha fazla olacağı beklentisinden hare­ketle, arazilerini elden çıkarmak istemi­yor.

Gelibolu ve çevresindeki arazi fiyat­larının 2016 ve 2017 arasında geçmişe göre bazı bölgelerde iki, bazı bölgeler­de beş katma kadar çıktığım söyleyen Gelibolu Dondurmacılar Emlak Ofisi’nin Sahibi İsmail Dondurmacı, bu çıkışın 2018 de­valüasyonu ile bir anda durduğunu belirtiyor. “Bölgede yapılan 100 binlik imar planı çalışması, yatırımcının temkinli olmasına, bu nedenle de durağan bir piyasaya sebep oldu. Bazı bölgelerde imarlı parsellere metrekare şartı gelme­si, bazı bölgelerin imara kapanması, yeni imar planlarının açıklanmaması nede­niyle arsa fiyatlarında artış 2017 fiyat­ları düzeyinde kaldı” diyen Dondurma­cı, yatırımcının Gelibolu ve çevresinde tercih ettiği bölgelerin başında Sütlüce ve Bolayır’ın Marmara Denizi’ne bakan kısımlarının geldiği bilgisini paylaşıyor. Dondurmacı, “Piyasa düzeldiğinde ar­tışlar devam edecektir. Şu an, tam alım yapma zamanı” diyor.

Dört kat değerlendi

Gelibolu merkezine yakın bölgelerde, üç yıl önce dönümü 40 bin TL’den satılan tarlalar, aradan geçen bu üç yıl boyunca yaklaşık dört kat değerlenerek, bugün 150 bin TL gibi bir fiyatla satılıyor. Ge­libolu’daki emlakçılar, arsa açısından en çok değerlenen bölgeler olarak Sütlüce, Bolayır’ın Marmara Denizi’ne bakan kıs­mı ve Güneyli Köyü’nü işaret ediyorlar, örneğin, Sütlüce’de üç yıl önce dönümü 30 bin TL olan tarlaların dönümüne bu­gün 120 bin TL düzeyinde bir fiyat iste­niyor.

Sütlüce gibi bölgede en çok talep gö­ren köylerden biri de Bolayır. Zira Bolayır hem Çanakkale merkeze yakın hem de en gelişmiş noktalardan birisi. Bolayır’da 2016’da dönümüne 20 bin TL fiyat biçilen köydeki tarlaların bugünkü metrekare fiyatı 70 bin TL seviyesine ulaşmış durumda.

Yeni konut bölgeleri

Gelibolu’da konut bakımından ise Hamzakoy, Sarmaşıldı, Gazi Süleymanpaşa ve 18 Evler’in en fazla prim yapan bölgeler olarak gös­teriliyor. Endeksa verilerine göre, Gelibolu’da yeni konut­ların ortalama metrekare satış fiyatları bin 900 TL düzeyinde seyrediyor. Fiyat skalasının de­ğişimindeki ana kriter ise deni­ze yakınlık ve deniz manzarası. Çanakkale’de ise yine Endeksa veri­lerine göre, son dört yılda konutlar yüz­de 52, konut imarlı arsalar ise yüzde 84 oranında artış gösterdi. Çanakkale’de or­talama metrekare satış fiyatı konutlarda 2.291 TL, konut imarlı arsalarda 457 TL, arazilerde ise 29 TL.

Çanakkale Köprüsü’nün bağlan­tı noktaları olan Gelibolu ve Lapseki’deki gayrimenkul değer değişimi incelendi­ğinde, Gelibolu’da son dört yılda konutların yüzde 82, Lapseki’de ise yüzde 78 değer kazan­dığına işaret eden En­deksa CEO’su Görkem öğüt bu konuda,“1915 Çanakkale Köprüsü ile bü­yük şehirlere ulaşımı kolaylaşacak olan Çanakkale’de gayrimenkul değer artışı­nın başta köprü bağlantı noktaları Geli­bolu ve Lapseki olmak üzere Çanakkale genelinde devam edeceğini öngörüyo­ruz” şeklinde bilgi veriyor.

"Talep de fiyatlar da arttı"

 Köprünün inşaatı daha başlamadan söylentiyle arazilerin değerlenmeye baş­ladığını söyleyen Lapseki Doğuşcan Em­lak Ofisi’nin Sahibi Mehmet Oğuzhan Çırak, bunun sonucunda talebin arttığı­nı ve doğal olarak fiyatların yükseldiği­ni söylüyor. 2017’de temelin atılmasıy­la fiyatların iyice ivmelendiğini 2018’de ise pazarın yavaşladığım belirten Çırak, piyasanın durgunlaşmasıyla fiyatların dengeye oturduğu bilgisini paylaşıyor. “2014’te en çok değerlenen Suluca’da deniz gören 4 dönüm bir araziyi 60 bin TL’ye ye almak mümkünken, 2016’da aynı arazinin fi­yatı 150 bin TL’ye 2019’da ise 300-350 bin TL’ye ulaştı.

Lapseki’de Dal­yan bölgesinde 350 metrekare büyük­lüğündeki imar­lı arsaların fiyatı, 2016’da 90-100 bin TL civarında iken şu an 300-350 bin TL bandın­da seyrediyor” diyen Çırak, önü­müzdeki dönemde Kocaveli, Gazi Süley­man ve Lapseki merkezinin en çok prim yapacak bölgeler olacağım öngörüyor. Köprüye en yakın olan bu bölgelerdeki arazilerin imar sınırında olduğunu o nedenle prim yapacağını söy­leyen Çırak, “Suluca Köyü de revaçta. Köprüyle ilgili Ça­nakkale merkezde herhangi bir bölgenin prim yaptığını düşünmüyoruz. Bunun ya­nında Çanakkale’ye yakın Karacaören ve Sarıcaeli gibi köylerdeki araziler ise prim yapmaya devam ediyor” diyor.

1915 Çanakkale Köprüsü inşaatı ne durumda?