1933 yılı İmar Kanunu'na göre cami arsalarına bitişik arsalarda bina inşa etmek için on metre mesafe lazımmış!

1933 yılı İmar Kanunu'na göre cami arsalarına bitişik arsalarda bina inşa etmek için on metre mesafe lazımmış!

İstanbul Belediyesi'nin 1933 yılında yürürlüğe koyduğu Yeni İmar Kanunu'na göre cami arsalarına bitişik arsalarda bina inşa etmek için cami duvarına inşaatın on metre uzaklıkta olması gerekmiş.


Cami bitişiğinde yapılacak inşaat


Yeni Yapılar Kanununa göre belediye fen heyetinin tanzim ettiği talimatname mucibince cami arsalarına bitişik arsalarda bir bina inşa edildiği takdirde o binanın cami duvarlarından on metre uzakta inşası ve bina sahibinin on metrelik bir mesafe bırakması lazımdır.


Aksaray'da Laleli Cami yanında arsası olan bir zat, buraya bir bina yaptırmak için müracaa etmiştir. Fakat cami duvarından on metre ileride bina yapılırsa mütebaki arsa inşaata kifayet etmemektedir.


Bunun için alakadar zat, kalan kısmında bina inşa ettirmeğe imkan bulamadığını ileri sürmüş, belediyeye müracaat etmiştir.


Arsanın kalan kısmı inşaat yapmaya müsaid olmadığına göre arsa sahibinin bu müracaatı ile belediyenin tatbik etmekte olduğu talimatnamenin ne suretle telif edileceği düşünülmektedir.Akşam Gazetesi 2 Kanunusani (Ocak) 1934Abdullah Kutalmış Mızrak/Emlakkulisi.com