1934 yılında Silahtar Ağa Çiftliği'ne ait 459 dönüm arazi 550 liraya kiraya verilecekmiş!

1934 yılında Silahtar Ağa Çiftliği'ne ait 459 dönüm arazi 550 liraya kiraya verilecekmiş!Kağıthane'de bulunan ve zamanında Abdülhamit Han'a ait olan Silahtarağa Çiftliği'ne ait 459 dönüm tarla yıllığı 550 liradan 3 yıllığına kiraya verilecekmiş. Büyükdere Caddesi'nde ise 25 dönüm tarla 52 liraya kiralanacakmış.


İstanbul Milli Emlak Müdürlüğü'nden:

Cins ve Mevki                                           Senelik  Müddeti

                                                                        Lirası   Sene

                                                                           Lira

Silahtarağa Çiftliği müştemilatından tahminen

459,650 metre murabbaı Paşapare namıyla anılan  550     3

arazi.

Hacı Osman Bayırı'nda Soğuk Su'da Büyükdere

Caddesi'nde 27.579 metre murabbaı kulübeli          52     3

tarla


Yukarıda cins ve mevkileri gösterilen yerler hizalarında kira ve müddetler üzerinden açık artırma usuliyle kiraya verilecektir. İsteklilerin 11/11/934 Pazar günü saat 14'te pey akçeleriyle müracaatları.


(1934 yılında Reşat Altın -7.2 gram- 9 liraymış.)


Son Posta 22 Birinciteşrin (Ekim) 1934 


Abdullah Kutalmış MIZRAK/Emlakkulisi.com