1934 yılında Vaniköy Caddesi'nde 5 dönüm arsa 300 lira teminat ile satılacakmış!

1934 yılında Vaniköy Caddesi'nde 5 dönüm arsa 300 lira teminat ile satılacakmış!1934 yılında Emlak ve Eytam Bankası tarafından verilen ilanda Üsküdar Vaniköy Caddesi'nde biri 5 bin 40 metrekare diğeri 2 buçuk dönüm iki arsa pazarlıkla satılacakmış.


Emlak ve Eytam Bankası İlanları

Pazarlıkla Satılık Emlak 


Esas No.           Mevki ve nevi                             Teminat

 75   Kandilli-Vaniköy Caddesi'nde 5.040 metre        300

        murabbaı arsayı müştemil 1 nolu hane.

194  Vaniköy Mahalle ve Caddesi'nde 2.584 metre    260

        murabbaı 2 nolu arsa. 


Yukarıda yazılı hane ve arsa bedeli peşin ödenmek üzere pazarlıkla satılacaktır. Taliplerin 1 Eylül 934 tarihine müsadif cumartesi günü saat onda şubemize müracaatları.(1934 yılında Reşat Altın -7.2 gram- 9 liraymış.)


Son Posta  28 Ağustos 1934


Abdullah Kutalmış MIZRAK/Emlakkulisi.com