27 / 05 / 2022

1946 yılında Hasköy'de 540 metrekare arsa 810 liraya satılacakmış!

1946 yılında Hasköy'de 540 metrekare arsa 810 liraya satılacakmış!

Reşat Altın'ın 30 lira olduğu 1946 yılında Beyoğlu'nun Haliç'te bulunan semti Hasköy'de 3 parça arsa satılacakmış. 540 metrekare arsa yirmi yedi altın parasına, 810 liraya satılacakmış.Beyoğlu Vakıflar Direktörlüğü İlanları


Muhammen kıymeti Geçici teminatı

    Lira Kr           Lira

     374.40            29   Kasımpaşa'da Sururi Mahallesi'nin

                                    Ufak Köprü Sokak'ında eski 30, 32

                                    34 yeni 40 taj 36, 38, 40 sayılı 

                                    862 ada, 50 parselde kayıtlı 465

                                    metre murabbaı arsanın 60/384 

                                    hissesi.

      71.30              6    Hasköy'de eski Hacı Şaban yeni Piri

                                    Paşa Mahallesi'nin eski Arabacılar

                                    yeni Faraş Avram Sokak'ında eski 45                     

                                    yeni 47 sayılı 67,5 metre murabbaı              

                                    arsanın tamamı.

      82.52             7    Hasköy'de eski Hacı Şaban yeni Piri

                                    Paşa Mahallesi'nin eski Arabacılar

                                    yeni Faraş Avram Sokak'ında eski 47

                                    yeni 49 sayılı 81 metre murabbaı

                                    arsanın tamamı.

     810.27           61   Hasköy'de eski Hacı Şaban yeni Piri

                                    Paşa Mahallesi'nin Kalaycı Bahçe 

                                    Sokak'ında eski 46, yeni 56 sayılı

                                    tahminen 540 metre murabbaı arsanın

                                    tamamı.

Yukarıda muhammen kıymeti ile cinsi ve mevki yazılı taşıtsız malların mülkiyeti peşin para ile ve açık artırma usulüyle satılacaktır. İhaleleri 8 Temmuz 946 Pazartesi günü saat 15'de yapılacağından isteklilerin belli gün ve saatte geçici teminat makbuz ve nüfus cüzdanlarıyla birlikte Müdürlük Mahlulat Kalemi'ne müracaatları.


(1946 yılında Reşat Altın 40 liraymış.)


Akşam Gazetesi 2 Temmuz 1946Abdullah Kutalmış MIZRAK/Emlakkulisi.com