1946 yılında Ortaköy'de 55 metrekare arsa 304 liraya satılacakmış!

1946 yılında Ortaköy'de 55 metrekare arsa 304 liraya satılacakmış!

Reşat Altın'ın 30 lira olduğu 1946 yılında Ortaköy'de 55 metrekare arsa sadece on altın parasına, 304 liraya satılacakmış. Galata'da ise dükkanı olan bir evin yarı hissesi 5 bin 88 liraya satılacakmış.


Beyoğlu Vakıflar Direktörlüğü İlanları


Muhammen kıymeti  Geçici teminatı          

    Lr. Kr.                    Lira               Cinsi ve mevki

   304.75                      23  Ortaköy'de Mecidiye Mahallesi'nin

                                            eski Müezzin Oğlu, yeni Kumbaracı

                                            Sokak'ında eski 21 yeni 23 sayılı

                                            55,5 metre murabbaı arsanın tamamı.

  5088.35                   382  Galata'da Hacı Mimi Mahallesi'nin

                                            Revani ve Kaval Sokak'ında eski 27

                                            29, 1 yeni 25. 27. 1. 3 taj 25, 27 sayılı

                                            123 ada 1 parselde kayıtlı dükkanı 

                                            olan kagir evin yarısı.

  1168.70                     96  Galata'da Hacı Mimi Mahallesi'nin

                                            Galata Mandırası ve eski Parmakkapı

                                            Sokak'ında yeni 10 taj 10, 1 sayılı

                                            124 ada 7 parselde kayıtlı 59,5 metre

                                            murabbaı arsanın tamamı.

  4253.38                   320  Beyoğlu'nda Hüseyin Ağa Mahallesi-

                                            nin Mektep Sokak'ında eski 25 mü-

                                            kerrer yeni 43, 43/1 sayılı 337 ada

                                            28 parselde kayıtlı 95 metre murabbaı

                                            sahasında yanmış olan hanenin

                                            bakıye enkazı ile dükkan ve arsanın

                                            9/32 hissesi.

    Yukarıda cins ve mevki yazılı taşıtsız malların mülkiyeti peşin para ile ve açık artırma suretiyle satılacaktır. İhalesi 3 Ekim 1946 Perşembe günü ve saat 15'te yapılacağından isteklilerin geçici teminat makbuzları ve nüfus hüviyet cüzdanlarıyla Müdürlük Mahlulat Kalemi'ne müracaatları.


(1946 yılında Reşat Altın 30 liraymış.)


Akşam Gazetesi 27 Eylül 1946Abdullah Kutalmış Mızrak/Emlakkulisi.com