1951 yılında Galata'da dört dükkan ve bir fabrika açık artırma ile satılacakmış!

1951 yılında Galata'da dört dükkan ve bir fabrika açık artırma ile satılacakmış!

Reşat Altın'ın 39 liraya satıldığı 1951 yılında Beyoğlu, Galata'da 395 metrekare kagir odaları olan 4 dükkan ve bir fabrika 103 bin lira bedel üzerinden kapalı zarf usulüyle satılacakmış.


Kapalı zarf usulüyle satılık kagir odaları olan dör dükkan ve bir fabrika


İstanbul Defterdarlığı'ndan:

                                                                               Kıymeti Teminatı

Dosya No.            Cinsi                                                Lira   Lira

515-3481   Beyoğlu-Galata, Kemankeş Mah. Galata 

                    Mumhanesi Gümüşhalka ve Demirciler 

                    So. 81 ada, 6 parsel, eski 67,69,71

                    1,3,5,36, yeni 65,67,69,71,1. 3,5 taj

                    67,69,71,1,3,5,7 kapı sayılı 395 M2 

                    kagir odaları olan dört dükkan ve bir

                    fabrika.                                                     103.000  6.400  


   Yukarıda yazılı gayrimenkul 30/5/951 Çarşamba günü saat 15.30'da Milli Emlak Müdürlüğü'ndeki komisyonda kapalı zarf usulüyle satılacaktır. 

   İsteklilerin 2490 sayılı kanunun tarifatı dairesinde hazırlanmış teklif mektuplarını satış günü saat 14,30'a kadar komisyon başkanlığına vermeleri, fazla bilgi için sözü geçen müdürlüğe başvurmaları.


(1951 yılında Reşat Altın 39 liraya satılmaktaymış.)


Cumhuriyet Gazetesi 9 Mayıs 1951Abdullah Kutalmış Mızrak/Emlakkulisi.com