2-B arazilerine yeni düzenleme

2-B arazilerine yeni düzenleme 2-B arazilerine yeni düzenleme

Satışa çıkarılması yıllardır tartışılan orman vasfını yitiren 2-B arazilerine yeni yasal düzenleme getirildi.Tapu Yasası'nda yapılan değişiklikle, orman sınırları dışına çıkarılan yerlerin kadastro işlemleri yapılarak, Hazine adına tescil edilecek.

Tapu Kanunu'nda değişiklik öngören kanun tasarısı, TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilerek yasalaştı. Yasanın görüşmeleri sırasında AK Partili milletvekillerinin 2-B arazileriyle ilgili verdiği önerge muhalefetin eleştirilerine neden oldu. Eleştirilere cevap veren Bayındırlık Bakanı Faruk Özak, orman talanına izin vermediklerini ve 2-B'lerle ilgili kadastro eksiğini gidermeyi amaçladıklarını belirtti. Orman vasfını yitiren arazilerin Türkiye'nin sorunu olduğunu söyledi. Bakan Özak, "Bunu hep beraber çözelim. Biz, '2-B arazilerinde AK Parti ile ilgili hiçbir günah yoktur' demiyoruz, günahı da beraber alıyoruz." şeklinde konuştu.

Kanuna göre, kamuoyunda 2-B olarak da bilinen orman özelliğini yitirmiş alanlar, kadastro işlemleri yapılarak, Hazine adına tescil edilecek. Orman kadastro komisyonlarınca, Hazine adına orman sınırları dışına çıkarılan yerler; kullanım durumları dikkate alınarak, varsa üzerinde ihdas edilen yeni yerlerin kime ait olduğu, kimler tarafından, ne zamandan beri kullanıldığı kadastro tutanağında gösterilerek, belirtilen askı ilanı hariç, diğer ilanlar olmadan öncelikle kadastrosu yapılarak, Hazine adına tescil edilecek. Yapılacak kadastro çalışmaları, ikinci kadastro sayılmayacak. Kadastro sırasında, orman ve Hazine adına orman sınırları dışına çıkarılan yerlerin sınır nokta ve hatları; orman kadastro tutanakları esas alınarak, en az bir orman yüksek mühendisi ya da orman mühendisinin katıldığı kadastro ekibince, zemine aplike edilecek. Bu çalışmalar sırasında kadastro veya orman haritalarında düzeltmeyi gerektiren tutanak, pafta ve zemin uyumsuzluğu, kadastro ekibince teknik mevzuata uygun hale getirilecek. Bu çalışmalara, kadastro kontrol mühendisleri de katılacak. Çalışma sonucunda düzenlenecek zaptı, ekip görevlileri ile kontrol mühendisi birlikte imzalayacak.

Zaman