2014 yılı gelir vergileri açıklandı!

2014 yılı gelir vergileri açıklandı!Gelir İdaresi Başkanlığından (GİB), Türkiye'de 2014 yılı vergilendirme döneminde, 35 milyar 464 milyon 997 bin lira matrah beyan edildiği ve bu tutar üzerinden 9 milyar 559 milyon 161 bin lira gelir vergisi tahakkuk ettirildiği açıklandı.


Gelir İdaresi Başkanlığından (GİB), Türkiye genelinde 2014 yılı vergilendirme döneminde, 35 milyar 464 milyon 997 bin lira matrah beyan edildiği ve bu tutar üzerinden 9 milyar 559 milyon 161 bin lira gelir vergisi tahakkuk ettirildiği açıklandı. GİB'in internet sitesindeki açıklamaya göre, Türkiye genelinde 2014 vergilendirme dönemi yıllık gelir vergisi beyanlarına ilişkin olarak bu yılın Mart ayında 1 milyon 856 bin 862 mükellef tarafından yıllık gelir vergisi beyannamesi, 1 milyon 336 bin 766 mükellef tarafından da gayrimenkul sermaye iradına ilişkin yıllık gelir vergisi beyannamesi verildiği ifade edildi. Verilen beyannamelerden yıllık gelir vergisi beyannamesiyle 35 milyar 464 milyon 997 bin lira matrah beyan edildiği ve bu tutar üzerinden 9 milyar 559 milyon 161 bin lira gelir vergisi tahakkuk ettirildiği belirten açıklamada, aynı dönemde verilen gayrimenkul sermaye iradına ilişkin gelir vergisi beyannamelerinde ise 16 milyar 299 milyon 836 bin lira matrah ve bu tutar üzerinden de 3 milyar 923 milyon 483 bin lira gelir vergisi tahakkuk ettirildiği kaydedildi. Türkiye genelinde 2014 vergilendirme dönemi için yıllık gelir vergisi beyannamesi ile beyan edilen matrah toplamında bir önceki döneme göre yüzde 12,2, tahakkuk eden gelir vergisi toplamında ise yüzde 14 artış olduğunun bildirildiği açıklamada, gayrimenkul sermaye iradı beyanlarındaki artışların ise sırasıyla matrahta yüzde 17,7 ve vergide yüzde 19 olarak gerçekleştiği belirtildi. Söz konusu vergilendirme dönemi için beyanda bulunan her bir mükellefin ortalama 19 bin 99 lira matrah beyanında bulunduğu, beyan olunan bu matrahlar üzerinden ise her bir mükellef için ortalama 5 bin 148 lira yıllık gelir vergisi tahakkuk ettirildiğine işaret edilen açıklamada, "Gayrimenkul sermaye iradı mükellef beyannamelerinde ise 2014 vergilendirme dönemi için her bir mükellef ortalama 12 bin 193 lira matrah beyan etmiş, bu matrahlar üzerinden ortalama 2 bin 935 lira gelir vergisi tahakkuk ettirilmiştir" ifadesi kullanıldı.


AA