31 / 01 / 2023

2015 iskan harçları!

2015 iskan harçları!

İskan, gayrimenkulün tasdik edilmiş projesine uygun yapılıp bitirilmesi durumunda, ilgili belediyece verilen ruhsat olarak biliniyor. İşte, 2015 iskan harçları!2015 iskan harçları!

İskan ruhsatının alınabilmesi için ruhsatlı olarak inşa edilen yapının inşaat çalışmalarının bitmiş olması gerekiyor. Yapı ruhsatı alındığı tarihinden 2 sene içinde inşaatına başlanmış olması gerekiyor.  


İskan almak için müteahhitin bir dilekçeyle taşınmazın bağlı olduğu Belediyeye başvuruda bulunması gerekiyor. Başvuruyu alan Yapı Kullanma izni teknik elemanları binanın ruhsat ve eklerine uygun olarak yapılıp yapılmadığını yerinde kontrol ederek belirliyor. 


İskan ruhsatı alırken, kat irtifakının kat mülkiyetine çevrilmesi harç ve vergiye tabi tutulmuyor.  Ancak, taşınmazın niteliğinin kagir bina olarak tapu kütüğüne gerekeceğinden tashih için tapu harcı ve döner sermaye bedeli ödenmesi gerekiyor.


İskan harcı 2015...

2.1 Konut- Rezidans 1000 m2 Kadar m2 2.5 TL

2.2 Konut- Rezidans 1.000- 15.000 m2 2.7 TL

2.3 Konut, Rezidans 15.000- 50.000 m2 2.8 TL

2.4 Konut- Rezidans 50.000- 100.000 m2 3.1 TL

2.5 Konut, Rezidans 100.000 ve üzeri m2 3.5 TL

2.6 Konut Dışı (AVM, Otel, İşyeri vb.) 1.000m2 kadar m2 3.7 TL

2.7 Konut Dışı (AVM, Otel, İşyeri vb.) 1.000- 15.000 m2 3.9 TL

2.8 Konut Dışı (AVM, Otel, İşyeri vb.) 15.000- 50.000 m2 4.7 TL

2.9 Konut Dışı (AVM, Otel, İşyeri vb.)50.000-100.000 m2 5.5 TL

2.10 Konut Dışı (AVM, Otel, İşyeri vb.) 100.000m2 ve üzeri m2 6.6 TL

2.11 Sanayi Yapıları (Fabrika, Atölye, İmalat Tesisleri vb.) m2 1.9 TL

2.12 Özel Hizmet Binaları (Özel Hastane, Özel Okul, Özel Üniversite vb.) m2 1.9 TL

2.13 Umumi Yapılar (Dernek, Yurt, Sosyal ve Kültürel Hizmet Binaları vb.) m2 0.6 TL


İskan almayan müteahhite dava açma!


Öznur YASLI/Emlakkulisi.com
Geri Dön