2015 yılı itibarıyla mükellef olacakların emlak vergi değerlerinin tespiti!

2015 yılı itibarıyla mükellef olacakların emlak vergi değerlerinin tespiti! 2015 yılı itibarıyla mükellef olacakların emlak vergi değerlerinin tespiti!

Emlak vergisi mükellefiyeti 2015 yılında başlayan kimseler ne kadar emlak vergisi ödüyor? 2015 yılı itibarıyla mükellef olacakların emlak vergi değerlerinin tespiti nasıl yapılıyor? İşte yanıtı..2015 yılı itibarıyla mükellef olacakların emlak vergi değerlerinin tespiti!

Emlak vergisi mükellefiyeti 2015 yılında başlayan kimselerin, mükellefiyetleri ile ilgili bina, arsa ve arazi vergisi tarhiyatına esas alınacak vergi değerleri; takdir komisyonlarınca 2013 yılında takdir edilen asgari ölçüde arsa ve arazi metrekare birim değerlerinin; 2014 yılına ait yeniden değerleme oranının yarısı nispetinde artırılması suretiyle bulunacak asgari ölçüde metrekare birim değeri dikkate alınarak hesaplanacaktır.


ÖRNEK 

Mükellef (B) 2014 yılında Konya ili, Akşehir ilçesi sınırları içinde 950 m2 büyüklüğünde bir arsa satın almış ve bu arsaya ilişkin emlak vergisi bildirimini ilgili belediyeye vermiştir. Arsanın bulunduğu cadde için takdir komisyonunca 2014 yılından itibaren uygulanmak üzere takdir edilen asgari ölçüde arsa metrekare birim değeri 250,00 TL'dir. 


2014 yılına ait yeniden değerleme oranının yarısı yüzde 5,055 olarak tespit edilmiş olduğuna göre, mükellefiyeti 2015 yılında başlayacak bu mükellefin 2014 yılında satın aldığı arsanın 2015 yılı arazi (arsa) vergisine esas vergi değeri aşağıda belirtildiği şekilde hesaplanacaktır.

 

1. 2014 yılından itibaren uygulanmak üzere takdir komisyonunca 2013 yılında takdir edilen asgari ölçüde arsa metrekare birim değeri 250,00 TL


2. 2015 yılına ait asgari ölçüde arsa ve arazi metrekare birim değerlerinin hesabında uygulanacak artış oranı (yüzde 10,11/2=) yüzde 5,055


3. 2015 yılı emlak vergi değerine esas asgari ölçüde arsa metrekare birim değeri [1+(1x2)] 262,63 TL


4. Arsanın yüzölçümü 950 m2


5. Arsanın 2015 yılı vergi değeri (3x4) 249.498,50 TL


6. Bin liraya kadar olan kesirler dikkate alınmayacağından verginin tahakkukunda esas alınacak emlak vergi değeri 249.000,00 TL


ÖRNEK 

Mükellef (C) Muğla Belediyesi sınırları içinde 400 m2 arsa üzerinde inşa edilen ve inşaatı 2003 yılında sona ermiş olan bir işyerini 2014 yılında satın almıştır. 


Betonarme karkas, 1 inci sınıf olan inşaatın dıştan dışa yüzölçümü 120 m2'dir. Bu işyeri için 2015 yılına ait uygulanacak bina metrekare normal inşaat maliyet bedeli 921 bin 22 TL'dir. 


Arsanın bulunduğu cadde için 2014 yılında uygulanan asgari ölçüde arsa metrekare birim değeri 200 TL'dir. 2015 yılına ait asgari ölçüde arsa ve arazi metrekare birim değerlerinin hesabında uygulanacak artış oranı yüzde 5,055 olarak tespit edildiğine göre mükellefiyeti 2015 yılında başlayan bu mükellefin işyerinin 2015 yılı vergi değerinin tespitinde emlak (bina) vergi değeri aşağıdaki şekilde hesaplanacaktır. 


(Vergi değerinin hesabında asansör, klima veya kalorifer payı ilavesi ile aşınma payı indirimi ihmal edilmiştir.)


 

1. İnşaatın türü ve sınıfına göre 2015 yılına ait uygulanacak bina metrekare normal inşaat maliyet bedeli 921,22 TL


2. Binanın dıştan dışa yüzölçümü 120 m2


3. Binanın maliyet bedeli (1x2) 110.546,40 TL     


4. 2014 yılından itibaren uygulanmak üzere takdir komisyonunca 2013 yılında takdir edilen asgari ölçüde arsa metrekare birim değeri 200,00 TL


5. 2015 yılına ait asgari ölçüde arsa ve arazi metrekare birim değerlerinin hesabında uygulanacak artış oranı yüzde 5,055


6. 2015 yılı emlak vergi değerine esas asgari ölçüde arsa metrekare birim değeri [4+(4x5)] 210,11 TL


7. Arsanın yüzölçümü 400 m2


8. Arsanın vergi değeri (6x7) 84.044,00 TL


9. Binanın 2015 yılı vergi değeri (3+8) 194.590,40 TL


10. Bin liraya kadar olan kesirler dikkate alınmayacağından verginin tahakkukunda esas alınacak emlak vergi değeri 194.000,00 TLArsa vergisinin mükellefiyeti ne zaman başlar?
Işıl Seren KESKİN/Emlakkulisi.com