2016 Bina Enformasyonu Modellemesi Çalıştayı gerçekleşti!

2016 Bina Enformasyonu Modellemesi Çalıştayı gerçekleşti! 2016 Bina Enformasyonu Modellemesi Çalıştayı gerçekleşti!

Hasan Kalyoncu Üniversitesi, Yıldız Teknik Üniversitesi, Salford Üniversitesi ve Cardiff Universitesi işbirliğiyle disiplinlerarası dört günlük bir çalıştay düzenlendi.Hasan Kalyoncu Üniversitesi, Yıldız Teknik Üniversitesi, Salford Üniversitesi ve Cardiff Universitesi işbirliğiyle disiplinlerarası dört günlük bir çalıştay düzenlendi.

British Council ve TÜBİTAK tarafından desteklenen "RetrofitBimResearcher Links Workshop 2016’nın birinci bölümü Workshop’un Gaziantep’te yapılan bölümü Hasan Kalyoncu Üniversitesinde (HKÜ), ikinci bölümü ise İstanbul’da Yıldız Teknik Üniversitesinde (YTÜ) gerçekleştirildi. Türkiye’de Hasan Kalyoncu Üniversitesi ve Yıldız Teknik Üniversitesi tarafından, İngiltere’de ise Salford Üniversitesi ve Cardiff Üniversitesi, ortaklığıyla yürütülen proje kapsamında organize edilen çalıştay, günümüzde inşaat sektöründe en önemli yenilik olarak kabul edilen “Bina Enformasyon Modellemesini Yapı Bilgi Modellemesini konu etti. BIM konusunda çalışan Türkiye’den ve İngiltere’den alanında tanınmış 100’e yakın araştırmacının ve BIM sistemini projelerinde kullanan Türkiye’den öncü firma uzmanların katıldığı çalıştayın açılışı, Retrofit Bim 2016 Türkiye Koordinatörü, Yıldız Teknik Üniversitesi Ööğretim Üyesi Yrd. .Doç. Dr. Zeynep Işık’ın ’hoş geldiniz’ konuşması ile başladı. Konuşmasında sürdürülebilirlik, BIM, enerji verimliliği ilişkilerine değinen Işık, çalıştayın yeni işbirlikleri için önemli bir fırsat olması temennilerini bildirdi. Etkinliğe ev sahipliği yapan HKÜ Rektörü Prof. Dr. Tamer Yılmaz, workshopun açılış konuşmasında 4. Sanayi Devrimine değinerek ve söz konusu çalıştayın konusu BIM uygulamalarının İnşaat Sektöründeki en önemli dijital yenilik olması dolayısıyla Hasan Kalyoncu Üniversitesinin gerek AR-GE gerek pratikle bu konuya verdiği desteği vurguladı. Prof. Esör Yılmaz, “Hasan Kalyoncu Üniversitesi uluslararası projelere önem veriyor. İnşaat sektöründe mühendisler, mimarlar, yükleniciler ve diğer tüm tarafların işbirliği ile online olarak yenilikçi projeler geliştirebilmelerini sağlayan Building Information Modeling (BIM) sektörün en yenilikçi uygulaması konumunda. Bu sistem sayesinde enerji verimli binalar bilgi işlem teknolojileri desteği ile inşa edilebilecek. HKÜ olarak Türkiye’de henüz yeni başlayan BIM uygulamalarında çözümler üreterek sektöre öncülük etmek istiyoruz. Tüm katılımcılarımıza başarılar diliyor, Retrofit BIM çalıştayında emeği geçen tüm ekibe ve yerli ve yabancı katılımcılara teşekkür ediyorum" dedi. Çalıştay,Retrofit Bim 2016 Türkiye Koordinatörü Yrd. Doç. Dr. Zeynep Işık ve İngiltere Koordinatörü Dr. Yusuf Arayıcı’nın workshgop bilgilendirme sunumuyla konuşmalarıyla devam etti. Prof. Arayıcı’nın sunumunun ardından West England üniversitesinden Prof.Dr. Lukomonodeyele ‘Büyük veri sistemleri ve BIM uygulamaları’ konusunda sunum yaptılar. Ardından, Prof. Odeyele’nin sunumundan sonra IGA konsorsiyumu firması BIM Direktörü Dr. Ozan Köseoğlu, ‘İstanbul 3. Havalimanı Projesinde BIM uygulamaları (bestpractices)’ konulu sunumlarını gerçekleştirdi. Sunumların ardından açılışın workshop oturumları ve panel tartışmaları yapıldı. İngiltere ile Türkiye’nin birçok üniversitesinden akademisyenler ile sektör temsilcilerinin katıldığı workshopta, farklı konuların ele alındığı çalıştay oturumları eş zamanlı olarak yapıldı. Programın ikinci kısmı İstanbul’da Yıldız Teknik Üniversitesinde gerçekleşti. Açılış sereomonisinin ardından British Council temsilcileri kendi kurumları proje destekleri hakkında bilgi verdi. Sunumların ardından University of Teesside Üniversitesinden Prof. Dr. Nashwan Dawood sunumlarını gerçekleştirdi. Dr. Nashwan İngiltere’de BIM sisteminin uygulanması ve faydaları hakkında bilgi verdi. Sunumun ardından 2 farklı seansta alanında uzman 10 akademisyen sunumlarını gerçekleştirdi. Programın üçüncü günü Orta Doğu Teknik Üniversitesi öğretim üyesi Prof.Dr. Talat Birgönül ‘Yapı işletme sistemleri’ BIM’in Türkiye’de Yapım yönetiminde Uygulamları hakkında sunumlarını gerçekleştirdi. Prof Birgönül’ün ardından Prof.Derek Drysdale (Director of Lean Construction Institute,UK)‘İngilteredeki yapılar ve BIM uygumaları’ hakkında sunumu yaptı. BIM sistemini uygulayan Türkiye’nin en büyük inşaat firmalarının BIM direktörleri sunumlarını gerçekleştirdi. Sunumların ardından Yrd. Doç. Dr. Zeynep Işık ve Cardiff Üniversitesinden John Counsell’un moderaetörlügünde üniversite-sanayi işbirliği paneli düzenlendi. Panele TAV Construction BIM Direktörü Engineeringand Design Ofis Direktörü Dr.Ahmet Çıtıpıtıoğlu, IGA BIM Direktörü Dr.Ozan Köseoğlu ve Rönesans Holding BIM Proje Yönetimi Ofisi Direktörü Dr. Onur Tokdemir katıldı. BIM sistemini uygulayan Türkiye’nin en büyük inşaat firmalarının üst düzey yöneticileri panelde sunumlarını gerçekleştirdiler, Türk ve İngiliz araştırmacıların sorularını yanıtladı. Panelde BIM Türkiye’de ve Dünya’da uygulanma metodları ve entegrasyonu ve BIM sistemine dair birçok farklı alanda fikir alışverişi ve önemli bilgiler verildi. Dr.Ozan Köseoğlu, Dünya’da şuana kadar Bina Enformasyonu modellemesiyle uygulanan projenin İstanbul 3. Havalimanı Projesi olduğu belirtti. Proje hakkında detaylı bilgi verdi. Panelin ardından akademisyenler eş zamanlı oturumlar ile farklı alanlarda sunumlarını gerçekleştirdi.


Etkinliğin son kısmında ise grup çalışması gerçekleştirilerek yol haritası çıkartıldı. Çalıştayın tamamlanması son gününde tüm katılımcıların gruplara ayrılması ile gerçekleşene arama konferansında, ardından farklı alanlarda uzman kişiler ile mevcut durumdaki potansiyeller ve bariyerler el alındı, fırsatlar değerlendirildi ve tüm bunlara bağlı olarak gruplar oluşturularak yol haritası belirlendi.

Katılımcılara katılım sertifikalarının verilmesiyle RetrofitBim Workshop 2016 sona erdi.


Gaziantep 27