2020 vergi takvimi!

2020 vergi takvimi! 2020 vergi takvimi!

Türkiye sınırları içinde yer alan gayrimenkuller için vergi ödeniyor. Vergi mükellefleri 2020 yılında vergilerini en az yüzde 11,29 oranında zamlı ödeyecek. Ev sahipleri ve mirasçılar için 2020 vergi takvimi açıklandı. İşte vergi ödeme zamanları...Ekim ayı enflasyonunun açıklanmasıyla beraber Vergi Kanunu’na göre vergi, harç ve ceza artışlarında kullanılan ‘yeniden değerleme oranı’ da belli oldu. 

Türkiye sınırları içinde bulunan tüm gayrimenkuller için emlak vergisi ödenmesi gerekiyor. Emlak vergisi mükellefiyeti, taşınmaza sahip olunan süre boyunca sürüyor. Gayrimenkul satılana kadar emlak vergisinin her yıl ödenmesi gerekiyor.

Bina ve arazi vergisi mükellefiyeti; vergi değerini tadil eden sebeplerin doğması halinde bu değişikliklerin vuku bulduğu, aynı maddenin (8) numaralı fıkrasında yazılı halde ise bu duruma bağlı olarak takdir işleminin yapıldığı tarihi, dört yılda bir yapılan takdir işlemlerinde takdir işleminin yapıldığı tarihi, muafiyetin sukut ettiği tarihi takip eden bütçe yılından itibaren başlıyor.

Ev sahipleri 2020'de ne kadar ödenecek?

Emlak değeri, bina, arsa ve arazilerinin 2020 yılı vergi değerleri, 2019 yılı vergi değerlerinin, bu yıla ait yeniden değerleme oranının yarısı olan yüzde 22,58/2=yüzde 11,29 oranında artırılacak.

Mirasçılar 2020'de ne kadar ödenecek?

2020 miras vergisi oranları Veraset ve İntikal Vergisi Kanunu Genel Tebliği kapsamında yer aldı. Tebliğte veraset ve intikal vergisinin istisna tutarları da belirlendi. 1 Ocak 2020 tarihinden itibaren istisna tutarları şu şekilde;

- Evlatlıklar dâhil, füruğ ve eşten her birine isabet eden miras hisselerinde 306.603 TL (füruğ bulunmaması halinde eşe isabet eden miras hissesinde 613.582 TL),

- İvazsız suretle meydana gelen intikallerde 7.060 TL,

- Para ve mal üzerine düzenlenen yarışma ve çekilişler ile 14/3/2007 tarihli ve 5602 sayılı Şans Oyunları Hasılatından Alınan Vergi, Fon ve Payların Düzenlenmesi Hakkında Kanunda tanımlanan şans oyunlarında kazanılan ikramiyelerde 7.060 TL, olarak dikkate alınacaktır.

27 Ocak 2020

- Aralık 2019 Dönemine Ait Katma Değer Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

1 Mart 2020

- 2020 Yılı Emlak Vergisi 1. Taksit Ödemesinin Başlangıcı (1 Mart – 1 Haziran 2020 Tarihleri Arasında)
- 2020 Yılı Çevre Temizlik Vergisinin 1. Taksit Ödemesinin Başlangıcı (1 Mart – 1 Haziran 2020 Tarihleri Arasında)

31 Mart 2020

- 2019 Yılına İlişkin Yıllık Gelir Vergisi Beyannamesinin Verilmesi ve 1.Taksit Ödemesi

18 Mayıs 2020

- 2020 I. Geçici Vergi Dönemine (Ocak-Şubat-Mart) Ait Gelir Geçici Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

1 Haziran 2020

- Veraset ve İntikal Vergisi 1.Taksit Ödemesi
- 2020 Yılı Emlak Vergisi 1. Taksit Ödemesinin Son Günü (1 Mart – 1 Haziran 2020 Tarihleri Arasında)
- 2020 Yılı Çevre Temizlik Vergisinin 1. Taksit Ödemesinin Son Günü (1 Mart – 1 Haziran 2020 Tarihleri Arasında)

4 Ağustos 2020

- 2019 Yılına İlişkin Yıllık Gelir Vergisi 2. Taksit Ödemesi

17 Ağustos 2020

2020 II. Geçici Vergi Dönemine (Nisan-Mayıs-Haziran) Ait Gelir Geçici Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

26 Ekim 2020

- Eylül 2020 Dönemine Ait Katma Değer Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

17 Kasım 2020

- 2020 III. Geçici Vergi Dönemine (Temmuz-Ağustos-Eylül) Ait Gelir Geçici Vergisinin Beyanı ve Ödemesi 

30 Kasım 2020

- Veraset ve İntikal Vergisi 2. Taksit Ödemesi
- 2020 Yılı Emlak Vergisi 2. Taksit Ödemesi
- 2020 Yılı Çevre Temizlik Vergisinin 2. Taksit Ödemesi

Emlak vergisi 2020!

Mirasçılar 2020'de ne kadar vergi ödeyecek?

Nuran AYDIN/Emlakkulisi.com