16 / 08 / 2022

Emlak vergisi 2020!

Emlak vergisi 2020!

2019 yılı içerisinde gayrimenkul satın alan kimselerin vergi sorumluluğu 2020'de başlıyor. Peki, 2020'de emlak vergisi ödemesi ne zaman başlayacak?Türkiye sınırları içinde bulunan tüm gayrimenkuller için emlak vergisi ödenmesi gerekiyor. Emlak vergisi mükellefiyeti, taşınmaza sahip olunan süre boyunca sürüyor. Gayrimenkul satılana kadar emlak vergisinin her yıl ödenmesi gerekiyor.

Bina ve arazi vergisi mükellefiyeti; vergi değerini tadil eden sebeplerin doğması halinde bu değişikliklerin vuku bulduğu, aynı maddenin (8) numaralı fıkrasında yazılı halde ise bu duruma bağlı olarak takdir işleminin yapıldığı tarihi, dört yılda bir yapılan takdir işlemlerinde takdir işleminin yapıldığı tarihi, muafiyetin sukut ettiği tarihi takip eden bütçe yılından itibaren başlıyor.

2020 vergi değeri hesabı

2019 yılından önceki yıllarda emlak vergisi mükellefi olanların 2020 yılına ait emlak vergisinin tarh ve tahakkukunda esas alınacak vergi değerinin (matrahın) hesabı ile bina, arsa veya araziye 2019 yılında malik olunması halinde mükellefiyetin başlangıç yılı olan 2020 yılı vergi değerinin hesabı bu Tebliğde belirtilen esaslar kapsamında yapılacak.

2019 yılı ve önceki yıllarda mükellef olanların 2020 yılına ait emlak vergi değerlerinin hesabı
Emlak değeri, bina, arsa ve arazilerinin 2020 yılı vergi değerleri, 2019 yılı vergi değerlerinin, bu yıla ait yeniden değerleme oranının yarısı olan yüzde 22,58/2=yüzde 11,29 oranında artırılacak.

 Emlak vergisi 2020!

Emlak Vergisi Genel Kanunu Tebliği Seri No:76!