2023 Başkent Ankara imar planı değişikliği askıda!

2023 Başkent Ankara imar planı değişikliği askıda!Ankara İncek Bulvarı üzerinde yer alan Cemil Özgür Tuğla Fabrikası 2567 parsele ilişkin 1/25000 ölçekli 2023 Başkent Ankara nazım imar planı askıya çıkarıldı...Ankara Çankaya İlçesi, III. Derece Doğal Sit Alanında kalan, Cemil Özgür Tuğla Fabrikası'nın yer aldığı 2567 parsele ilişkin 1/25000 ölçekli 2023 Başkent  Ankara  Nazım İmar Planı, 1/5000 ölçekli Koruma Amaçlı Nazım İmar Planı 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı teklifi, 6 Eylül 2016 tarihinde bakanlık tarafından onaylandı.


Bugün askıya çıkarılan Cemil Özgür Tuğla Fabrikası 1/25000 ölçekli 2023 Başkent Ankara Nazım İmar Planı, 1/5000 ölçekli Koruma Amaçlı Nazım İmar Planı 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı teklifi, 9 Kasım 2016 tarihinde askıdan inecek.