08 / 12 / 2023

2023 yılı miras avukatı ücreti ne kadar?

2023 yılı miras avukatı ücreti ne kadar?

Miras hukuku anlaşmazlıklarına hukuki danışmanlık, miras hukukundan doğan davalarda vekillik hizmeti sağlamak amacıyla mesleğini icra eden miras avukat ücretleri merak ediliyor. Peki, 2023 yılı miras avukatı ücreti ne kadar?Miras avukatı, miras hukukundan doğan davalarda vekillik hizmeti vermek ve miras hukuku uyuşmazlıklarına hukuki danışmanlık sağlamak için mesleğini icra eden avukattır. 

Miras davaları takriben 1 ila bir 1,5 yıl arasında sürebiliyor. Ancak davanın miras avukatı nezaretinde takip edilmesi, sürecin çok daha kısa sürmesine yardımcı olabiliyor. Mirasçılar arasında gerçekleşen ihtilafın mevzuat hükümleri kapsamında çözümü için miras avukatından yardım alınır.

Hak sahibinin ölmesiyle beraber mirasçıların terekeden yararlanabilmesi veya aralarında paylaşabilmesi için dava yoluna başvurması gerekmez. Taraflar, mirasın paylaşımını konu alan miras taksim sözleşmesi de imzalayabilir. 

Miras avukatı, kendisinden hukuk yardımı talep eden vatandaşlara  dava takip hizmeti ve hukuki danışmanlık vermek için hak ve menfaat kaybı yaşanmadan mevcut uyuşmazlığın çözümünü sağlıyor. Miras avukatı tarafından verilen hizmetler arasında şunlar yer alıyor:

2023 yılı miras avukatı ücreti ne kadar?

Veraset ilamı (mirasçılık belgesi) alınması,
Vasiyetname düzenlenmesi,
Ölüme bağlı tasarrufların iptali,
Mirastan feragat sözleşmesi,
Ölünceye kadar bakma sözleşmesi,
Miras sözleşmesi,
Mirastan çıkarma ve mirastan yoksun bırakma davaları,
İştirak halinde mülkiyetin müşterek mülkiyete dönüştürülmesi,
Mirasın taksimi,
Miras ortaklığının giderilmesi,
Mirasın reddi davaları,
Tenkis davaları,
Miras sebebiyle istihkak davaları,
Terekenin tespiti ve yönetilmesi.

2023 yılı miras avukatı ücreti ne kadar?

MİRAS AVUKAT ÜCRETİ NE KADAR?

ahddurakhukuk.com'da yer alan detaylara göre, miras avukatı ücreti belirlenirken ilk olarak asgari ücret tarifesi referans alınıyor. Türkiye Barolar Birliği tarafından her sene düzenlenen Avukatlık Asgari Ücret Tarifesinde öngörülen miktarın daha altında bir ücretlendirme uygulanmıyor.

Miras avukatı, kendisine tevdi edilen dava dosyasını değerlendirerek dosyanın şartlarına göre bir ücret belirler. Bu itibarla vekillik ücretinin kesin bir ücretle ifade edilmesi yanıltıcı olabilir.

Miras avukatı, vekilliğini üstleneceği davanın mevcut şartlarını ve iş yükünü dikkate alarak, asgari ücret tarifesinde öngörülmüş tutarın altında olmamak kaydıyla ücretlendirme uygular.

Konut enflasyonunda yaşanan düşüş Fed'i yüzde 2 hedefine yönlendirebilir!

Antalya'da ticari imarlı arsa satılacak!

TOKİ'den yüzde 25 peşinat ve 96 ay vadeyle 2+1 konut fırsatı!

Geri Dön