25 yapı denetim firmasının ruhsatı iptal edildi!

25 yapı denetim firmasının ruhsatı iptal edildi!

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ekiplerinin yaptığı denetimlerde kurallara uygun denetim yapmadığı tespit edilen 267 yapı denetim kuruluşuna geçici faaliyet durdurma-cezası verildi.Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ekiplerinin yaptığı denetimlerde kurallara uygun denetim yapmadığı tespit edilen 267 yapı denetim kurulusuna geçici faaliyet durdurma-cezası verildi. Üç veya daha fazla geçici durdurma alan 25 yapı denetim firmasının izin belgesi iptal edildi. Türkiye genelinde halen 1.942 yapı denetim firması faaliyet gösteriyor. 


İnşaatların kanunlara uygun olarak yapılıp yapılmadığını denetleyen yapı denetim kuruluşlarına yönelik denetimlerde çarpıcı sonuçlar çıktı. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ekiplerinin yaptığı denetimlerde kurallara uygun denetim yapmadığı tespit edilen 267 yapı denetim kuruluşuna geçici faaliyet durdurma cezası verildi. Üç veya daha fazla geçici durdurma alan 25 yapı denetini firmasının izin belgesi iptal edildi. Türkiye genelinde halen 1.942 yapı denetim firması faaliyet gösteriyor. 


1999 Marmara depreminin ardından çıkarılan Yapı Denetim Kanunuyla faaliyete başlayan yapı denetim kuruluşları inşaatların teknik, sanat ve sağlık kurallarına uygun yapılmasını denetlemekle yükümlü. Yapı denetim firmaları 2015 yılında 356 bin yapıya ait toplam 635 milyon metrekarelik inşaat alanını denetledi. Binaların eksik, hatalı ve kusurlu yapılmış olması yüzünden ortaya çıkan yapı hasarlarından dolayı, yapı sahibine ve ilgili idareye karşı kusuru oranında sorumluluk taşıyan yapı denetim firmalarına yönelik denetimleri Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğü yapıyor. 2015 yılında yapı denetim kuruluşlarına 267 adet geçici faaliyet durdurma cezası uygulandı. 25 firmanın üç veya daha fazla geçici durdurma aldığı için yapı denetim izin belgesi iptal edildi. 2015'te 121 firmaya yapı denetim izin belgesi, 1.232 mimar ve mühendise denetçi belgesi verildi. 34 laboratuvar kuruluşuna laboratuvar izin belgesi verildi. 2015 yılı itibarıyla toplam faal yapı denetim kuruluşu sayısı 1.942 oldu. 


4-708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanun'a göre görevini yerine getirmeyen veya son üç yıl içerisinde üç defa olumsuz sicil alan yapı denetim firmasının faaliyeti, yapı denetim komisyonunun teklifi üzerine, bakanlıkça bir yıla kadar durduruluyor ve belgesi geçici olarak geri alınıyor. Denetim faaliyetinin geçici olarak durdurulmasına neden olan yapı denetim kuruluşunun mimar ve mühendisleri, bu süre içerisinde başka ad altında dahi olsa hiçbir denetim faaliyetinde bulunamıyor. Faaliyeti üç defa durdurulan yapı denetim kuruluşunun denetim faaliyetine son verilip, izin belgesi bakanlıkça iptal ediliyor, izin belgesi iptal edilen yapı denetim kuruluşunun, kusurları mahkeme karan ile kesinleşen mimar ve mühendisleri başka bir yapı denetim kuruluşunda görev almaları halinde, görev aldık!an bu kuruluşa da izin belgesi verilmiyor. 


Yapı denetim firmaları 2015'te 356 bin yapıya ait toplam 635 milyon metrekarelik inşaat alanını denetledi. 2015 yılında yapı denetim kuruluşlarına 267 adet geçici faaliyet durdurma cezası uygulandı. 2015'te 121 firmaya yapı denetim izin belgesi, 1232 mimar ve mühendise denetçi belgesi verildi. 


Zaman