25 / 09 / 2022

2b arazi üzerindeki ev sahipleri 2 bin TL ile başvuru yapacak!

2b arazi üzerindeki ev sahipleri 2 bin TL ile başvuru yapacak!

2B arazisi üzerindeki ev sahipleri mal müdürlükleri ve defterdarlıklara bin ila 2 bin lira ödeyerek başvuracak. Satış 4 yılda 8 taksitle gerçekleşebilecek... MALİYE Bakanlığı tarafından hazırlanan 2B taslağıyla, 2B arazisinde konutu bulunan vatandaşların yapacakları işlemler belirlendi.
 - SONRA DA BAŞVURU ALINACAK: 2B arazisinde oturan vatandaşlar, kanun yürürlüğe girmeden başvuruda bulunacak. Ancak zamanında başvurmayanlar haklarını kaybetmeyecek. Kadastro tutanaklarının kesinleşmesinin ardından 6 ay içinde başvuruda bulunacak.
 - DEĞERİ NASIL HESAPLANACAK: Evlerin bedeli, belediye ve mücavir alan sınırları içinde olan taşınmazların bin metre kareye kadar olan kısmının satış bedeli rayiç bedel ile emlak vergi değerinin toplamının yarısı üzerinden, bu miktarı aşan kısmının satış bedeli rayiç bedel üzerinden hesaplanacak.
 -  BAŞVURU BEDELİ DÜŞECEK: Oturduğu 2B arazisi üzerindeki konutunu almak isteyen vatandaş, daha sonra satış bedellerine mahsup edilmek üzere; belediye ve mücavir alan sınırları içinde olan yerler için iki bin lira, dışında olan yerler için bin lira başvuru bedeli ödeyecek. Taşınmazın satış bedelinin bu miktarların altında olması durumunda satış bedelinin yüzde 50'si başvuru bedeli olarak alınacak.
 -  8 TAKSİT YAPILABİLECEK: Hak sahiplerine satış işlemleri, başvuru tarihinden itibaren en geç altı ay içinde sonuçlandırılacak. Başvuru tarihi ile satış bedelinin tespiti arasında bir yıldan uzun süre geçtiyse, ÜFE'ye göre rayiç satış bedeli güncellenecek. Taksitle satışlarda satış bedelinin yüzde onu yapılan yazılı tebligat tarihinden itibaren iki ay içinde, kalanı ise en fazla 4 yılda 8 eşit taksitte ödenecek. Ödemesini zamanında yapmayan vatandaşın satın alma hakkı ise düşecek.
 - 2B'YE KENTSEL DÖNÜŞÜM: 2B alanı içinde kalan gecekondu bölgelerine de kentsel dönüşüm yapılacak. Bu dönüşüm  TOKİ  ve belediyeler eliyle gerçekleşecek.

 Sadece yüzde 6'sı gelir getirecek
 Orman vasfını yitirmiş arazilere yönelik 2B düzenlemesi, Ekonomi Koordinasyon Kurulu'nda (EKK) ele alınırken, toplantıda, hükümetin ciddi bir gelir beklediği 2B arazilerinin sadece yüzde 6'sının gelir getirecek durumda olduğu tespiti yapıldı. EKK'da yapılan tespitlere göre, 410 bin hektar tutan 2B arazilerinin büyük bölümü ya düşük gelir getirecek tarım alanları ya da dere ve yol gibi kapsam dışına çıkarılması gereken yerler oldu. Hükümet, şimdi 2B arazilerini kullanıcılardan ne kadara satın alacağının hesabını yaparken, belirlenecek sisteme göre 5-20 milyar TL aralığında gelir bekleniyor. 2B düzenlemesinin yılbaşından önce öncelikli olarak yasalaşması da planlanıyor.

 Endişeye mahal yok
 893 Türk'ün uluslararası firmaların ilaç araştırmaları sonrasında öldüğüne dair iddialar, uzmanların tepkisini çekti.
 - Eriş Bilaloğlu (TTB Genel Başkanı): Türkiye için endişe duyulmasına gerek yok. Çünkü doktorların hastaların bilgisi olmadan yaptıkları araştırmalar yok. Sağlık Bakanlığı'na ilişkin hazırlanan teşkilat kararnamesiyle oluşturulan İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu ile ilgili olarak bir şey söylemek için erken. Ama kararname bütün halinde bir endişe oluşturuyor.
 -  Prof. Dr. Cankat Tulunay (Klinik Farmakoloji Derneği Genel Başkanı):Türkiye'de ilaç araştırmalarının kontrolü ne yazık ki yetersiz. Prosedür var ancak araştırma önerilerinin büyük kısmı onay alabiliyor.  Sağlık Bakanlığı yaptığı yazılı açıklamada şöyle dedi:  'En son ve en gelişmiş mevzuat ülkemizde de uygulanmaktadır. Gönüllülerin tümünün Türkiye'den alınması söz konusu değildir. Türkiye'nin klinik araştırmalardaki payı % 10'dur. Sonuç olarak klinik araştırmalara katılmak bir 'hasta hakkı'dır ve tamamen gönüllülük esasına göre yapılmaktadır.'

Deniz ÇİÇEK -Doruk ÇAKAR / Akşam

 

 
Geri Dön