2B hak sahipliği!

2B hak sahipliği! 2B hak sahipliği!

6292 Sayılı Kanun' da 2B hak sahipliği konusunda kullanıcılar/muhdesat sahipleri, kanuni mirasçılar ve akdi halefler hak sahibi olarak kabul ediliyor. Kullanıcılar tapu kütüğünde belirtilen taşınmazların kullanıcısı olan kişilerdir...
2B hak sahipliği, 6292 sayılı Orman Köylülerinin Kalkınmalarının Desteklenmesi ve Hazine Adına Orman Sınırları Dışına Çıkarılan Yerlerin Değerlendirilmesi ile Hazineye Ait Tarım Arazilerinin Satışı Hakkındaki Kanun'da kullanıcılar/muhdesat sahipleri, kanuni mirasçılar ve akdi halefler olarak kabul ediliyor.


Kullanıcılar/muhdesat sahipleri; güncelleme listelerine, kadastro tutanaklarına ve mahkeme kararlarına göre oluşturulan tapu kütüğünde 31/12/2011 tarihinden önce taşınmazların kullanıcısı veya muhdesat sahibi oldukları belirtilen kişileri ifade ediyor.


Kanuni halef; tapu kütüğünde kullanıcı veya muhdesat sahibi olarak belirtilen kişilerin varislerini, Akdi halef ise Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten sonra noterde düzenlenen muvafakatnameyle kullanıcı veya muhdesat sahiplerinin veya bunların kanuni mirasçılarının haklarını kendisine devrettiğini belgeleyen kişileri ifade ediyor.


2B hak sahipliği şartları!


Hak sahibi olabilecek kişilerin; 

- Süresi içinde satın almak için defterdarlıklar veya malmüdürlüklerine başvurması,

- İdarece tebliğ edilen satış bedelini dava ve itiraz konusu etmeksizin kabul etmesi gerekiyor.Nagihan AKDAŞ/Emlakkulisi.com