07 / 08 / 2022

2b Mimari Proje Ve Tasarım Limited Şirketi kuruldu!


2b Mimari Proje Ve Tasarım Limited Şirketi bugün Kağıthane'de 100 bin TL sermaye bedeli ile Barbaros Bilgen tarafından kuruldu.2b Mimari Proje Ve Tasarım Limited Şirketi bugün Kağıthane'de 100 bin TL sermaye bedeli ile Barbaros Bilgen tarafından kuruldu.

2b Mimari Proje Ve Tasarım Limited Şirketi konuus:
1-Özel ve Kamu Kurum ve kuruluşların iç mimarlık, tasarım ve iç dizayn konusunda hizmetler vermek ve üretimini yapmak. İç ve dış dekorasyona ait her türlü çizim, proje üretimlerini yapmak. 2-Şirket her türlü mimari plan proje çizimini ve taahhüdünü yapmak. Bunları uygulamaya koymak, fenni mesullük almak, proje yöneticiliği ve ilgili resmi kurumlardan her tülü inşaat ve iskan ruhsat işlemlerini yapmak. Çizmiş olduğu üzerinde tadilat yapmak ve uygulamak. Üç boyutlu modelleme çizimi yapmak, peyzaj projesi ve uygulaması yapmak, dekorasyon yapmak, tadilat, röleve, restorasyon ve onarım yapmak. Açılan yurtiçi ve yurtdışı proje yarışmalarına katılmak. Yurtiçinde ve yurtdışında almış olduğu plan-projelerin çizimi ve uygulamasını yapmak veya başka bir firma ile birlikte yürütmek. Her türlü jeodezi ve fotoğrametri mühendisliğinin yapabileceği işler ve lisanlı harita ve kadastro mühendislik bürosu işlerini yapmak, her hangi bir yöntem ve ölçekte çizgisel ve sayısal harita yapımı, kadastro haritaları, fotoğrametri ve uzaktan algılama işleri, kent ve coğrafi bilgi sistemleri oluşturulması, etüt ve işletme haritaları, kentsel v kırsal harita, arsa düzenlemeleri, parselasyon ve planları, hali hazırda harita, imar planı ve mevzii imar plan ve çizimi, aplikasyon, ifraz, tevhid, yola terk, tescile konu olan harita ve planlar yapmak. Her türlü arazi ölçümü, yer kontrol noktalarının tesisi, deformasyon ölçmeleri, plankote, hidrografik ölçmeler, yer altı ölçmeleri, konum belirlemeleri, karayolu ve enerji nakil hatları proje ve aplikasyon işlerini, kanalizasyon projeleri, köprü ve baraj proje ve aplikasyonu yürütmek. Her türlü projelerin arazine uygulama işlerini yapmak, tapu ve kadastro teknik hizmetleri ve işlemlerini yürütmek. 3-Yurt içinde ve yurt dışında her türlü inşaat mühendisliği projelerinin yapılması ve yaptırılması, projelerin tasdikinin yapılması ve yaptırılması, yapılmış bulunan projenin tadilat ve değişikliğinin yapılması ve yaptırılması, yurt içinde ve yurt dışında her türlü otel, motel, okul, banka, hastane, otogar, benzinlik, iş merkezi, plaza, konut ve diğer her türlü resmi ve özel yapı tasarımlarının yapılması, projelendirilmesi, onaylattırılması ve bu proje planların kontrolü ve kontrollüğünün yapılması ve yaptırılması. 4-Yurtiçinde ve yurtdışında her türlü mühendislik ve mimarlık hizmetlerini vermek ve almak, fenni mesuliyeti üstlenmek, hak ediş düzenlemek, geçici ve kesin kabulleri yapmak ve yaptırmak, yurt içi ve yurt dışında mühendislik ve mimarlık çalışmalarını yapmak ve yaptırmak üzere ofis ve bürolar açmak. 5-Her türlü mimarlık hizmetleri vermek, şehir ve imar planları hazırlamak, uygulamalarını yapmak. 6-Her türlü bina, büro, tesis ve yapılar ile peyzaj mimarisi ve çevre düzenlemesi alanında mimarlık, mühendislik, teknik müşavirlik hizmetleri olarak plan, proje, teknik hesaplar, danışmanlık, etüt, araştırma, tasarım, fizibiliteler yapmak, bununla birlikte ilgili hizmet grupları oluşturmak ve işletmek. 7-Her türlü inşaat taahhüt işleri; konut, işyeri, ticarethane inşaatlarının yapmak, satmak, kendi hesabına arazi ve arsalar almak bunlar üzerinde veya başkalarına ait arsa ve araziler üzerinde kat karşılığı binalar yapmak. 8-İnşaat dalında her türlü resmi ve özel inşaatlar yapmak, müteahhitlik, taşeronluk, plan ve proje müşavirlikleri yapmak, bu konuda açılacak resmi ve özel her türlü ihalelere katılmak gerektiğinde, başkalarına devretmek veya başkalarından devralmak, giriştiği iş ve taahhütlerin gerektirdiği hallerde menkul ve gayrimenkul mallar satın almak, satmak ve ayrıca parselleyerek satmak veya başkalarına ait menkul ve gayrimenkuller üzerinde şirket lehine ve aleyhine rehin, ipotek ve her türlü hakları iktisap etmek, tesis, tescil ettirmek, gerektiğinde bu ipotek hakları feshetmek, menkul ve gayrimenkuller üzerinde şirket lehine her türlü tasarruf yapmak, irtifak kat mülkiyet sükna tesis etmek bu konularla ilintili her türlü konut, okul, hastane, turistik tesis, spor tesisleri, yol, kanalizasyon, köprü, menfez, boru taşıma hatları, süpermarket, havaalanı, su kayağı, çim kayağı pisti konularına ilişkin inşaat taahhüt işleri yapmak, projelendirmek, resmi ve özel inşaatları yapmak. 9-Yurt içinde ve yurt dışında her türlü resmi ve özel sektöre ait inşaat taahhüt ve montaj işleri yapmak ve müstakil konut, iş hanları, fabrikalar, yollar, baraj ve göletler, park ve bahçe düzenlemeleri ve turistik tesisler, tatil köyleri inşaa etmek ve kiraya vermek. 10-Her türlü dekorasyon işleri, tamirat ve boya işleri yapmak. 11-Mobilya ve dekorasyon malzemeleri, ahşap ve metalden büro ve ev mobilyaları, her türlü mutfak dolapları ve mutfak dekorasyon işleri, yatak odaları, oturma odaları, yemek odası, genç odası, koltuk, masa ve sandalye ve her türlü mobilya imalatı, alımı, satımı, pazarlaması, ithalatı ve ihracatını yapmak. 12-Şirket her türlü mobilya cilalama işlerini yapar, mobilya cilası ithalatını yapar, yurt içinde ve yurt dışında fuar, sergi, gösteri ve benzeri tanıtım ve teşhir mahallerinin stantlarını yapmak. Yine bu mahallerin tadilat ve dekorasyon işlerini ve mobilya imalatı için gerekli olan her türlü orman ürünleri ve mamullerinin alımı, satımı, ...ve anasözleşmesinde yazılı olan diğer işler.