2D Planlama Mimarlık ve Danışmanlık Limited Şirketi kuruldu!

2D Planlama Mimarlık ve Danışmanlık Limited Şirketi kuruldu! 2D Planlama Mimarlık ve Danışmanlık Limited Şirketi kuruldu!

2D Planlama Mimarlık ve Danışmanlık Limited Şirketi bugün Kartal'da 50 bin TL sermaye bedeli ile Dila Damla Öner ve Mehmet Öner ortaklığıyla kuruldu...2D Planlama Mimarlık ve Danışmanlık Limited Şirketi bugün Kartal'da 50 bin TL sermaye bedeli ile Dila Damla Öner ve Mehmet Öner ortaklığıyla kuruldu.

2D Planlama Mimarlık ve Danışmanlık Limited Şirketi konusu: Yurt içinde ve yurt dışında her ölçekteki Bölge planı, Çevre Düzeni Planı, Nazım İmar Planı, Uygulama İmar Planı, İlave İmar Planı, Koruma Amaçlı İmar Planları, Sektörel Planlar, Mevzi İmar Planı, Revizyon İmar Planları, Islah İmar Planları, her özellikte imar plan uygulaması ile Kentsel Tasarım Projeleri, Toplu Konut Projeler, Vaziyet Planları, Danışmanlık, Gayrimenkul Geliştirme ve Değerleme projeleri yapmak, yaptırmak, gerçekleştirmek, yürütmek, kontrolörlük, müşavirlik, danışmanlık gibi yan hizmetleri beraberinde gerçekleştirmek. 2) Her türlü inşaat taahhüt işleri; konut, işyeri, ticarethane inşaatlarını yapmak, satmak, kendi hesabına arazi ve arsalar almak bunlar üzerinde veya başkalarına ait arsa ve araziler üzerinde kat karşılığı binalar yapmak, yaptırmak. Yurt içinde ve yurt dışında her türlü resmi ve özel sektöre ait Makina, elektrik, elektronik, harita, doğalgaz, petrol boru hatları, su yolu, havaalanı, liman, gemi, altyapı, karayolu, demir yolu mühendislik projelerini yapmak, yaptırmak, uygulamak, yürütmek, kontrolörlük, müşavirlik ve fizibilite, etüt, yapım, servis, bakım ve onarım konularını beraberinde yapmak, yaptırmak gerçekleştirmek. İnşaat taahhüt ve montaj işleri yapmak ve müstakil konut, iş hanları, fabrikalar, yollar, baraj ve göletler, park ve bahçe düzenlemeleri ve turistik tesisler, tatil köyleri inşa etmek ve kiraya vermek. Her türlü özel ve resmi Taahhüt işlerini projelendirmek Müşavir olarak bulunmak ve gerçekleştirmek üzere katılmak. Maksat ve mevzuu ile ilgili olarak menkul ve gayrimenkul mallar iktisap etmek, bina yapıp satmak ve başka şirketler kurmak, kurulmuş şirketlere ortak olmak, ipotek, kredi, borç para almak ve vermek, , Türkiye sınırları içinde veya yabancı ülkelerde, resmi ve özel kurum ve kuruluşları tarafından kapalı zarf, açık arttırma, eksiltme, teklif alma ve pazarlık usulü ile ihaleye çıkarılacak her türlü küçük ve büyük yapıların her türlü inşaat işlerini anahtar teslimi taahhüt etmek. Türkiye Cumhuriyeti devleti bakanlıklarının ve bakanlığa bağlı resmi kuruluşların, kamu iktisadi teşebbüsleri, iktisadi devlet teşekkülleri, kamu iktisadi kuruluşları, kamu bütçeli daireler, mahalli idareler, belediyeler, yapı kooperatifleri, özel sektör kuruluşları tarafından yurt içinde ve yurt dışında ihaleye çıkarılan inşaat, elektrik, tesisat, yol, su, kanalizasyon, doğalgaz, altyapı, üstyapı, dekorasyon, restorasyon işlerinin yeniden veya onarımı ihalelerine katılmak, teklif vermek, ihale şirkette kalırsa ihale sözleşmesi gereği işi yapmak, yaptırmak ve teslim etmek. Prefabrike inşaat ve meskenler yapmak, yaptırmak ve bunları satmak, kiraya vermek. Her türlü havuz inşaatı ve arıtma işlemleri yapmak, yaptırmak. Her türlü dekorasyon işleri, tamirat ve boya işleri yapmak, yaptırmak. Her türlü mimarlık hizmetleri vermek, uygulamalarını yapmak, yaptırmak. Her türlü mühendislik hizmetleri vermek, proje ve uygulamalarını yapmak, yaptırmak. Dekorasyonla ilgili spor salonlarının saha çizimi, boya, parke ve cam cila, duvar kağıdı, halıfleks, asma tavan-kartonpiyer, fayans-kalebodur, su ve elektrik tesisatı, çatı vb. her türlü tadilat işleri yapmak, yaptırmak. Her türlü bina, büro, tesis ve yapılar ile peyzaj mimarisi ve çevre düzenlemesi alanında mimarlık, mühendislik, teknik müşavirlik hizmetleri olarak plan, proje, teknik hesaplar, danışmanlık, etüd, araştırma, tasarım, fizibiliteler yapmak, bununla ilgili hizmet grupları oluşturmak ve işletmek. Durum (halihazır), kadastro, yeraltı maden ocakları, deniz dibi, Tünel ve baraj, yol, su, kanalizasyon, boru hattı gibi şerit haritalarının yapımı. Parselasyon planlarının yapımı. Konusuyla ilgili her türlü dengeleme, hesaplama, yazım ve çizim işlerinin yapımı. 3) Şirket her türlü mimari plan proje çizimini ve taahhüdünü yapmak, yaptırmak. Bunları uygulamaya koymak, fenni mesullük almak proje yöneticiliği ve ilgili resmi kurumlardan her türlü inşaat ve iskan ruhsat işlemleri yapmak. Çizmiş olduğu projeler üzerinde tadilat yapmak ve uygulamak. Üç boyutlu modelleme çizimi yapmak, peyzaj projesi ve uygulaması yapmak, dekorasyon yapmak, tadilat, rövele restorasyon ve onarım yapmak. Açılan yurt içi ve yurt dışı proje yarışmalarına katılmak. Yurt içinden ve yurt dışından almış olduğu plan projelerin çizimi ve uygulamasını yapmak veya başka bir firma ile birlikte yürütmek. Her türlü jeodezi ve fotogrametri mühendisliğinin yapılabileceği işler ve Lisanslı Harita ve Kadastro Mühendislik Bürosu işleri yapmak, her hangi bir yöntem ve ölçekte çizgisel ve sayısal harita yapımı, kadastro haritaları, fotogrametri ve uzaktan algılama işleri, kent ve coğrafi bilgi sistemleri oluşturulması, etüt ve işletme haritaları, kentsel tasarım projeleri hazırlamak, kentsel ve kırsal arazi ve arsa düzenlemeleri, parselasyon ve planları, halihazır harita, imar planı ve mevzii imar planı ve çizimi, aplikasyon, ifraz, tevhid, yola terk, tescile konu olan harita ve planlar yapmak. Her türlü arazi ölçümü, yer kontrol noktalarının tesisi, deformasyon ölçmeleri, plankote, hidrografik ölçmeler, yer altı ölçmeleri, konum belirlemeleri, karayolu ve enerji nakil hatları proje ve aplikasyon işlerini, kanalizasyon projeleri, köprü ve baraj ...ve anasözleşmesinde yazılı olan diğer işler.


Adres:Yukarı Mah.Doğan Sk.Öner İş Hanı No:2/5 Kartal