12 / 08 / 2022

6306 sayılı Yasa Yönetmeliği ve kentsel dönüşüm!

6306 sayılı Yasa Yönetmeliği ve kentsel dönüşüm!

Kentsel Yenileme Uzmanı Tolga Şahlıoğlu, Emlakkulisi.com okurları için 6306 sayılı Yasa Yönetmeliği ve kentsel dönüşüm konusunu kaleme aldı.6306 sayılı kanuna getirilen yeni yönetmelikle birlikte vatandaşın lehine gelişmeler yaşansa da şu an sıkıntıda olan sektöre ekstra yük getirmektedir.

Müteahhitlerin tamamının zaten kafasını karıştırmış olan yeni müteahhitlik belgesinde bir üst sınıfın aranıyor olması kentsel dönüşümü daha da yavaşlatır düşüncesindeyim.

Belediyeye ruhsat aşamasında verilecek olan %10’luk teminatın ne şekillerde çözüleceği de yine yönetmeliklerle belirlenmeli ve bu teminat bozulduğunda hak sahiplerine ne şekilde ödeme yapılacağı yasada gösterilmelidir. 

Tüm bunlar olurken Kentsel Dönüşümü şu an en çok engelleyen konu; 2/3 çoğunlukla hisse satışına konu olan parsellerde hisse satış bedellerinin piyasa rayiçlerinin çok üzerinde olması ve 6306 sayılı kanunda yer alan hisse satışının gerçekleşmemesi halinde toki veya idare söz konusu hisseyi alır ibaresinin işleme konmamasından dolayı oluşan tıkanıklıktır. Aynı zamanda intikali yapılmayan parsellerde idarenin resen işlem yapma yetkisi olmasına rağmen bundan kaçınması da sürece tıkayan başka bir olumsuzluktur.

Depreme hazırlık konusunda seferberlik ilan edilmesine rağmen belediyeler halen bu seferberliğe uygun hareket etmemektedir.
Belediyelerin bu konuda sorumluluktan kaçmaması gerekir. Daha öncede önerdiğimiz gibi vatandaşlara Kentsel Dönüşüm konusunda hem danışmanlık vermeli hem de müteahhitlerle arada bir arabulucu rolü üstlenmelidir.

Deprem riskli binaların envanterini süratle çıkartmalı ve vatandaşlara çözüm önerilerini sunmalıdır.

Biz özel sektör olarak hem İBB’ ye hem de ilçe belediyelerine elimizdeki tüm imkanlarımızı sunmaya hazırız. Ancak siyaset kurumu malesef deprem gibi çok önemli bir konuda bile bu konularda aksiyon almanın önüne geçmektedir.

Süreçle ilgili olarak deprem gerçeğini unutmadan hareket edilmelidir.

TOLGA ŞAHLIOĞLU

Kentsel Yenileme Uzmanı
DARTES KENTSEL DÖNÜŞÜM