7. Proje Yönetim Zirvesi gerçekleştirildi!

7. Proje Yönetim Zirvesi gerçekleştirildi! 7. Proje Yönetim Zirvesi gerçekleştirildi!

Uluslararası Proje Yönetim Enstitüsü (UPYE) ile Boğaziçi Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü her yıl ortaklaşa “Proje Yönetim Zirvesi” 21 Nisan'da gerçekleştirildi.



Uluslararası Proje Yönetim Enstitüsü (UPYE) ve Boğaziçi Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü tarafından “İnşaat ve Gayrimenkul 4.0” temasıyla ortaklaşa düzenlenen 7. Proje Yönetim Zirvesi 21 Nisan Cumartesi günü Boğaziçi Üniversitesi ev sahipliğinde yapıldı. 

Zirveye katılım gösterenler Endüstri 4.0 devriminin İnşaat ve Gayrimenkul sektörüne yansımalarını; Ekonomi, Şehirleşme, Finansman ve Tasarım ve İnşaat 4.0 panellerinde dinleyicilerle paylaştı.

7. Proje Yönetim Zirvesi'nin 4.0 adlı ana oturumu Dünya Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hakan Güldağ’ın başarılı ve ufuk açıcı moderatörlüğünde Boğaziçi Üniversitesi Finans Uygulama ve Araştırma Merkezi Başkanı Prof. Vedat Akgiray, GYODER Başkanı Doç. Feyzullah Yetgin, Türkiye Müteahhitler Birliği (TMB) Başkan Vekili Murat Üstay ve Seha Yapı Genel Müdür Yardımcısı Dr. Mehmet Sait Culfik’in katılımıyla yapıldı. 

Zirve'de deprem riski sebebiyle kentsel dönüşümün çok hızlı bir şekilde yapılmasının gerekliliği, bunun için yılda 500.000 adet konuttan fazla yenilemenin zorunluluğu, 2017’de satılan 1.4 milyon adet konut içerisinde yabancıya satıştan 4.6 milyar USD gelir elde edildiği, kentsel dönüşümde arsa ve mülk sahipleri ile geliştiriciler arasında bir ortak nokta bulmanın zorluğu ve bunun süreçlere etkisi vurgulandı. 

Yurtdışı müteahhitlik hizmetlerinin global politik gelişmelerden olumsuz etkilendiği, Libya, Irak ve Rusya’da son birkaç yılda yaşananlar sebebiyle yurtdışı yıllık sözleşme bedellerinin 30 milyar USD’lerden 15 milyar USD’lere gerilediği ancak bu krizlerin birer fırsata dönüştürülerek Güney Amerika ve Afrika pazarlarına açılım gerçekleştirildiği, finansı da beraberinde götürecek yeni modeller geliştirildiği belirtildi. Sektörün geleceği açısından finansman ve arsa maliyetlerinin ve emsal artışlarının yüksekliğinin sektöre olan negatif etkilerinin azaltılmasının gerekliliği ve gelecek nesillere daha iyi şehirler bırakabilmek için doğru ve uzun vadeli bir şehir planlama yapılmasının önemi konuşuldu.

7. Proje Yönetim Zirvesi sonuç bildirgesi:

1.Global ekonomik ve siyasi gelişmeler, içinde bulunduğumuz coğrafya sebebiyle ülke ekonomimizi oldukça kırılgan hale sokuyor. Bu sebeple dönemsel teşvikler rahatlatıcı olsa da uzun vadeli yapısal reformların hayata geçirilmesi oldukça önem arzediyor.
2. Türkiye Varlık Fonu’nun (TVF) altında Türkiye Müteahhitlik Fonu kurulması ve bu fon sayesinde TVF’nin yatırımcı olarak yurtdışında taahhüt yapan firmalara EPC-F – finansmanı beraberinde götürecek bir imkân sağlaması
3. PPP ile fonlanmakta olan büyük yatırım proje fonlamasının sermaye piyasası araçlarıyla fonlanabileceği ve ana yatırımcılarının BES fonları ve global fonlar olduğu bir kurgunun hayata geçirilmesi, bunun için TVF altında Türkiye Yatırım Fonu Kurulması
4. Taahhüt firmalarının yetkilendirme ve sınıflandırılması konusunda ulusal standart getirilmesi
5. Tüm projelerde uygulanmak üzere ulusal proje yönetim standardının oluşturulması
6. Yapı denetim ve kamu ihale sistemlerinin yeni nesil inşaat ve üretim anlayışı çerçevesinde güncellenmesi
7. Konut finansmanında yüksek faizli banka kredilerine alternatif olarak kira getirisine dayalı faizsiz ve BES katkı fonlarıyla entegre edilebilen, “Yapı Tasarruf Sandığı” modelinden çok daha hızlı ve verimli bir şekilde hayata geçirilebilecek “Konut Fonu” kurulması
8. Kredi Garanti Fonu’na alternatif/tamamlayıcı olarak “Müşareke Fonu” kurulması ve bu fondan yararlanmak isteyen taahhüt ve gayrimenkul firmalarının SPK’ya tabi firmalar olarak yapılandırılması ve gelecekte halka arza kadar gidecek bir değerlendirme/takip sürecine tabi tutulması
9. GYO ve GYF mevzuatlarında değişiklik yapılması. Spesifik GYO kurmanın teşvik edilmesi, temettü dağıtmanın zorunlu hale getirilmesi, GYF’lerin kamu ortaklı projeler haricinde de iskan almamış projelere yatırım yapabilmesinin önünün açılması
10. Mega şehirler kurmak yerine teknolojiyi en üst seviyede kullanan akıllı, yaşanabilir ve sürdürülebilir köy modeline geçilmesi, Anadolu’ya tersine göç hamlesinin başlatılması
11. Kentsel dönüşüm sisteminin enerji verimli, sürdürülebilir ve akıllı yaşam alanları oluşturma mantığına göre tekrar kurgulanması
12. Kitle fonlama araçlarının ve alternatif finansman modellerinin dönüşüm finansmanında daha yaygın  kullanımının sağlanması
13. Ülke-şehir- kasaba-köy- hane-birey nezdinde kendi kendine yetebilecek bir üretim, yatırım ve verimlilik modelinin hayata geçirilmesi
14. İnsana ve zihin altyapısına yatırımın tüm fiziksel ve finansal yatırım araçlarından daha önemli olduğu insan odaklı bir yaklaşımın kurgulanması
15. Kentleşmenin doğayla bütünleşik, mahalle kültürünü esas alan, toplumu izole etmeyen bir stratejiyle tekrar ele alınması