9. Ulusal Beton Kongresi 16-18 Nisan'da!

9. Ulusal Beton Kongresi 16-18 Nisan'da!Bu yıl 9'ncusu düzenlenecek Ulusal Beton Kongresi, 16-18 Nisan tarihlerinde Ramada Plaza Otel'de gerçekleştirilecek. Kongre, merhum inşaat mühendisi Haluk İşözen anısına yapılacak.


TMMOB İnşaat Mühendisleri Odası (İMO) Antalya ve İstanbul şubeleri tarafından düzenlenen kongre, merhum inşaat mühendisi Haluk İşözen anısına yapılacak. Kongreyle ilgili bilgilendirme toplantısı,

Ramaza Plaza Otel de yapıldı. Toplantıya İMO Antalya Şubesi Yönetim Kurulu ve gazeteciler katıldı.


 Toplantıda konuşan İMO Antalya Şube Başkanı Cem Oğuz. 

son yıllarda, tüketim toplumunun bir sonucu olarak kentleşmenin hızlı bir şekilde gerçekleştiğini, bunun da yıkım ve yapım aktivitelerinin aşırı ölçekte artmasına neden olduğunu söyledi.Hem miktar olarak, hem de maddi bakımdan incelendiğinde, inşaat sektörünün günümüzde en çok malzeme tüketen sektörlerin başında geldiğini hatırlatan Oğuz. Üretim açısından bakıldığında da bu durumun önemli etkileri var. İnşaat sektöründe son yıllarda görülen biiyük ivmelenme. kullanılacak yapı malzemelerinin teknik yönden üstün parametre ve değerlere sahip olmalarının gerekliliği, birçok yeni yapı malzemelerinin kullanımına ve uygulanmasına zemin hazırlamaktadır. Özellikle günümüzde yaşanan fosil enerji kaynaklarının hızlı tüketimi, sera gazının sebep olduğu hava kirliliği, enerji kullanım miktarının en aza indirilme çabası, üretilen malzemelerin doğru ve yerinde kullanılmaması gibi sebeplerle ortaya çıkan sürdürülebilirlik kavramı, bu malzemelerin araştırılması ve geliştirilmesine hız kazandırmaktadır dedi.Betonun ve çimentonun fazla üretiminin ve tüketiminin çevresel etkilerinin olmasının kaçılmazlığına işaret eden İMO Antalya Şube Başkanı Cem Oğuz. 

konuşmasını şöyle sürdürdü "Beton ve çimento sektörü gerek büyiik miktarda doğal kaynak ve enerji tüketmesi, gerekse çimento üretimi kaynaklı başta karbondioksit olmak üzere emisyonların yüksek olması sebebi ile eleştirilmektedir. Bu haklı eleştiriler alternatif çözüm yollarıyla aşılmaya çalışılmaktadır Çimento temelli sistemlerde (sıva. harç. beton gibi) uçucu kül. yüksek fırın cürufu, silis dumanı gibi pıızolanik özellik gösteren endüstriyel atıkların kullanımı ile karbondioksit emisyonu minimize edilebilmekte, doğal kaynaklar ile enerjiye olan gereksinim azalmaktadır. 


Böylece çimento temelli sistemler daha sürdürülebilir olarak üretilebilmektedir.Çevre ve Şehircilik Bakanlığrnın açıklamalarına göre: kentsel dönüşüm sürecinde Türkiye genelinde 6.5 milyon konutun yıkılıp yeniden inşa edilmesinin hedeflendiğine vurgu yapan Cem Oğuz, sözlerine şöyle devam etti "Kentsel dönüşüm çalışmaları sonucunda yıllık en az 4-5 milyon ton inşaat ve yıkıntı atığı oluşması beklenmektedir. Kentsel katı atıkların yüzde 13 ile 30 arasında bir kısmını oluşturan inşaat yıkıntı atıklarının, çevresel zararlarının azaltılması ve ekonomik açıdan kazanca dönüştürülmesi. 


Türkiye gibi gelişmekte olan ülkeler için büyük önem taşımaktadır. Bu yıl dokuzuncusu gerçekleşecek kongre, beklenenden çok fazla olan bildiri ve katılımcıları ile kalitesinden kesinlikle ödün vermeyen yaklaşımı ve titizlikle uygulanan hakem değerlendirme sistemi ile daha da yüksek bir standardı yakalamış durumdadır.Kongrede 4'ü yurtdışından olmak üzere "40 üniversite ve 7 kurumdan 142 yazarın hazırladığı toplam 50 adet bildirinin 12 oturumda sözlü sunulacağı açıklandı. 


Antalya Beyaz