AA Grup İnşaat Şirketi'nin sıra cetveli yayınlandı!

AA Grup İnşaat Şirketi'nin sıra cetveli yayınlandı!

Kadıköy İflas Dairesi Müdürlüğü; AA Grup İnşaat Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'nin sıra cetvelini yayınladı...


Müflisin Adı, Soyadı: AA GRUP İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
Müflis masasına yapılan alacak ve istihkak iddialarının tahkik ve tetkik işlemi bitmiş, İ.İ.K.'nin 206. ve 207. maddeleri gereğince düzenlenen alacaklılar sıra cetveli incelenmek üzere Daire'ye bırakılmıştır.

Sıraya ait şikâyetin ilan tarihinden itibaren 7 gün içinde icra Mahkemesine, alacağın esasına ve miktarına ilişkin itirazların ise ilan tarihinden 15 gün içinde Asliye Ticaret Mahkemesi'ne I.I.K'nin 235. maddesine göre yapılması gerekir. 

Alacağı kısmen veya tamamen reddedilen alacaklılann 2. alacaklılar toplantısına katılabilmeleri için kayıt - kabul davası açtıklan Asliye Ticaret Mahkemesi'nden toplantıya katılma kararını dosyaya ibraz etmeleri gerekmektedir. I.I.K'nin 232. 234. ve 235. Maddeleri gereğince tebliğ ve ilan olunur.
Dosya No: 2010/46 İflas