Abdulazız Alturkı Gayrimenkul Yatırım ve Ticaret Anonim Şirketi kuruldu!

Abdulazız Alturkı Gayrimenkul Yatırım ve Ticaret Anonim Şirketi kuruldu!

Abdulazız Alturkı Gayrimenkul Yatırım ve Ticaret Anonim Şirketi, Rafet Akman Yönetim Kurulu Başkanlığı'nda 50 bin TL sermaye ile 1 Nisan'da Fatih, Akşemsettin Mahallesi, Hüsrevpaşa Caddesi'nde kuruldu.


Abdulazız Alturkı Gayrimenkul Yatırım ve Ticaret Anonim Şirketi, Rafet Akman Yönetim Kurulu Başkanlığı'nda 50 bin TL sermaye ile 1 Nisan'da Fatih, Akşemsettin Mahallesi, Hüsrevpaşa Caddesi'nde kuruldu. 


Abdulazız Alturkı Gayrimenkul Yatırım ve Ticaret Anonim Şirketi iş konusu; Şirket konusu ile ilgili, yurt içi ve yurt dışı kara, hava, deniz ve demiryolu ile taşıma nakliye ve lojistik hizmetleri işi yapmak. Gümrük İdaresi ve yetkili mercilerden izin almak ve gerekli şartları yerine getirmek kaydıyla, Depo ve Özel Gümrük Antrepoları kurmak ve işletmek, Bilcümle Türkiye Gümrüklerinde gümrükleme işlemlerini yaptırmak, kombine ve konsolide taşımacılık yapmak,Şirket konusu ile ilgili 4925 sayılı Karayolu Taşıma Kanunu hükümleri uyarınca, yetki belgesi almak kaydıyla, her türlü kara, demiryolu, deniz yolu hava taşıtları ile uluslar arası ve dahili ticaret yük, eşya, konteyner kiralamak, taşımacılığı yapmak ve bunları kiralayan ve yapan şirketlerin temsilciliğini yapmak. Uluslar arası nakliye komisyonculuğu yapmak, konusu ile ilgili bayilik almak, vermek, acentelik ve mümessillik yapmak.Depo, ardiye, antrepo, özel antrepo tesisleri kurmak kurulmuş tesisleri devir almak ortak olmak devir etmek satmakTahmil ve tahliye işleri yapmak, bu işlerin ifası için makine ve aletler satın almak, kiralamak, işletmek, devir etmek,Konusu ile ilgili depolama alanları,antrepolar, garaj ve tır parkları kurmak veya kurulmuş olanlara iştirak etmek,Konusu ile nakil araçları, tır, kamyon, otobüs otomobil minibüs gibi nakil vasıtalarının alım satım kiralanması ithalatını ve ihracatını yapmak.Her türlü arsa, bina, depo ve benzer gayrimenkullerin ve diğer sabit değerlerin satın alınması, kiralanması, ticaretinin yapılması, yönetimi, geliştirilmesi, yatırımlarının yapılması, işletilmesi, alt kiralanması inşaa edilmesi, ve üzerine ayni hakların kurulması ve bu faaliyetlerin gerçekleştirilmesi için her türlü sözleşmeye taraf olunması, imzalanması ve ifa edilmesidir.Her türlü inşaat yapımı , mesken.toplu konut, yol, köprü, baraj, liman, sondaj kuyusu, fabrika, atölye, depo, spor tesisleri, kanalizasyonlar, arıtma tesisleri, içme suyu boru ve depolarının inşaatı, kamuya ait binaların inşaatı, her türlü gayrimenkulun yapımı ,alımı,satımı, yurtiçi ve yurtdışı müteahhitlik hizmetleri, taşeronluk hizmetleri,Her türlü inşaat malzemelerini imalatı, tuğla kiremit, kum, çimento, mıcır, inşaat demiri, fayans , karo, kalebodur , parke , mermer, sıhhi tesisat malzemeleri, kapı ve pencere doğramaları, hazır sıva, iç ve dış sıva, badana , tecrit ve izolasyon malzemeleri, boya, armatürler, asma tavan ,açılır kapanır çatı pencere ve kapı sistemleri ve benzeri her türlü inşaat malzemeleri imalatı ve satışı,Her türlü dekorasyon tanzim ve yapımı, dekorasyon malzemelerinin imalatı ve mimari  tasarımı, taahhüt, peyzaj mimarisi, iç ve dış mimarlık , çevre tasarımı ve düzenlenmesi, Her türlü endüstriyel inşaat malzemeleri alım satım ve üretimi, Her türlü PVC , alüminyum , demir ve metal doğrama imal ve alım satımı,Her türlü hurda sıhhi tesisat ve inşaat malzemeleri alım satımı,Konusu ile ilgili olarak her türlü gayri menkul ,arsa ,arazi, personel lojmanı, büro , eğitim ve dinlenme tesisleri, iş makinaları satın alır satar , kiralar, kiraya verir, rehin ,ipotek, devir ,temlik, kat irtifakı, kat mülkiyeti ve benzeri tapu işlemlerini yapmak ve ticari işletme rehini akdetmek , bu işlemleri şirket lehinde veya aleyhinde mülkiyeti üçüncü kişilere ait gayri menkuller üzerinde de yapabilmek , aracılık yapmamak şartı ile ayni hakları tesis ve tescil ettirmek, devletin sağladığı teşvik ve yatırım kolaylıklarından faydalanmak,   Şirket yukarıda belirtilen konularla ilgili aşağıdaki işlemleri yapabilir.   a)Şirketin maksat ve mevzuunu gerçekleşmesi için her türlü idari, mali, ticari, faaliyetlerde bulunulması, b)İştigal konuları ile ilgili olarak ona yardımcı ve onu kolaylaştırıcı bilumum tasarruf ve faaliyetlerde bulunulması, teşvik tedbirlerinden yararlanılması, c)Şirketin iştigal konuları ile ilgili olarak ona yardımcı ve onu kolaylaştırıcı bilumum tasarruf ve faaliyetlerde bulunulması, teşvik tedbirlerinden yararlanılması, d)Şirketin konusuyla ilgili her türlü makina, teçhizat, araç ve gereçler ve bunların yedek parçalarının alınıp satılması, ithal veya ihraç edilmesi, tesislerin ve tesisatın kurulması, kiraya verilmesi, kiralanması, alım ve satımı, bu amaçlar için aracılık etmemek koşulu ile Türkiye Cumhuriyeti sınurları dahilinde veya yurt dışında yeni kurulacak veya kurulmuş olan şirketin hisselerinin iktisap edilmesi. e)Şirketin amaç ve konusu ile ilgili veya yardımcı veya onu kolaylaştırıcı gayrimenkullerin iktisabı veya inşaası üzerinde her türlü hukuki tasarruflarda bulunulması, ipotek karşılığı veya başka bir teminat ile veya teminatsız ödünç para ve kredi alınması, ticari işletme rehni akdedilmesi, üçüncü kişilerin borçlarına kefil olunması, ayni ve şahsi her çeşit teminatın verilmesi Şirketin mevcut veya ileride sahip olacağı mal varlığının tamı veya bir kısmı üzerinde ipotek, rehin ve benzeri ayni hakların tesis ve fek edilmesi,


Abdulazız Alturkı Gayrimenkul Yatırım ve Ticaret Anonim Şirketi adres: Fatih, Akşemsettin Mahallesi, Hüsrevpaşa Caddesi, Çelebi Apartmanı 3/2