Aca Vera Yapı Taahhüt Sanayi Ve Ticaret Anonim Şirketi kuruldu!

Aca Vera Yapı Taahhüt Sanayi Ve Ticaret Anonim Şirketi kuruldu!


Aca Vera Yapı Taahhüt Sanayi Ve Ticaret Anonim Şirketi bugün Kağıthane'de 50 bin TL sermaye bedeli ile Mahir Özçelik ve Erdoğan Özçelik ortaklığında kuruldu.


Aca Vera Yapı Taahhüt Sanayi Ve Ticaret Anonim Şirketi bugün Kağıthane'de 50 bin TL sermaye bedeli ile Mahir Özçelik ve Erdoğan Özçelik ortaklığında kuruldu.

Aca Vera Yapı Taahhüt Sanayi Ve Ticaret Anonim Şirketi konusu:
1- Yurt içinde ve yurt dışında açılan her türlü inşaat, hafriyat, kanal, yol teçhizat başkalarına yaptırmak. 2- Yurt içinde ve yurt dışında resmi ve özel her türlü inşaat taahhüdünde bulunmak ve her türlü inşaat ihalelerine bizzat veya mümessil sıfatıyla iştirak etmek, bizzat veya işbirliği yoluyla üstlenmek, taşeron olarak yapmak veya başkalarına yaptırmak, inşaatlar yapmak, kat karşılığı veya arsa karşılığı inşaat yapmak ve bunların alım satımını yapmak. 3- Her çeşit inşaat malzemelerinin toptan ve perakende alım satımı ve pazarlamasını yapmak, sergi evleri ve satış reyonları açmak. 4- Hazır inşaat malzemelerinden portatif ve prefabrik inşaatlar yapmak hazır beton tesisleri kurmak, kum çakıl, taş ocakları açmak, eleme, yıkama, kırma tesisleri kurmak işletmek kiraya vermek, alım satım ve pazarlamasını yapmak. 5- Konusuyla ilgili yurt içinde ve yurt dışında genel katma ve özel bütçeler kapsamında ki bütün daire, müessese ve kurumların yer altı ve yer üstü her türlü bayındırlık hizmetleri, inşaat, onarım, hafriyat , kanal, yol, techizat, proje, montaj, ısıtma, havalandırma, sıhhi tesisat, kalorifer, doğalgaz ve taahhüt işlerini yapmak veya başkalarına yaptırmak. 6- Her türlü konut, toplu konut, işyeri sitesi, fabrika, otel, tatil köyü ve benzeri inşaatları yapmak, taahhüt etmek, bunlarla ilgili inşaata elverişli arsa ve sanayi arsası satın almak satmak ve islah faaliyetlerinde bulunmak. 7- Her türlü inşaat malzemelerinin sıhhi tesisat, hırdavat, doğalgaz, seramik, fayans, kalebodur, karo, mermer, çimento, tuğla, kireç, tor çelik, düz ve kangal demir, çekme demir , profil, köşebent demir, her türlü nalburiye malzemelerinin alım satım ve pazarlamasını yapmak, bölge temsilcilikleri ve bayiliklerini almak ithalat ve ihracatlarını yapmak. 8- Her türlü sıhhi tesisat, elektrik ve kalorifer tesisatı, doğalgaz tesisatı ve atık su tesisatlarının işçilikleri ile birlikte imalat, montaj, tamir ve bakımlarını yapmak, başkalarına yaptırmak. 9- Her türlü hırdavat, sıhhi tesisat, elektrik tesisatı, kalorifer, doğalgaz, atık su malzemelerinin toptan ve perakende alım satımı, ithalat ve ihracatını yapmak, bunlarla ilgili her türlü işçilikleri ile birlikte imalat ve montajlarını yapmak, bölge temsilciliklerini ve bayiliklerini almak, vermek. 10- Her türlü nalburiye malzemelerinin toptan ve perakende alım satımını ithalat ve ihracatını yapmak. 11- İnşaat sanayinde kullanılan muhtelif vasıflarda hazırlanmış kereste, kalas, tomruk ve kontraplak alım satım ithal ve ihracatını yapmak. 12- İnşaat sanayinde kullanılan dozer, kepçe ve benzeri iş makineleri, vinç, harç karma makineleri, asansör, ısıtma ve soğutma motorları, kazanlar, asfalt ve benzeri makineleri, her türlü damperli ve dampersiz kamyonları ve bunlara ait yedek parça, aksesuarlarının alım satımını ithalat ve ihracatını yapmak, kiralama yoluyla çalıştırmak veya başkalarına kiraya vermek. 13- Otel,motel, kamping, tatil köyü, pansiyon gibi turizme hizmet eden her türlü tesisi kurmak, Bu tesisleri devre mülk olarak organize etmek, bu tesis ve devre mülklerin yönetimini, tek başına veya başkalarıyla üstlenmek 14- Şirket, turistik restaurant, gece kulübü, lokanta, kafeterya, pastane, diskotek ve benzeri eğlence tesisleri gibi hizmet ve turizm sektörü ile ilgili işletmeler açabilir, kiralayabilir, kiraya verebilir, işletmesini üstlenebilir, kendi yaptığı tesislerin işletmesini başkalarına bırakabilir, Deniz, akarsu (Rafting) ve dağ sporları tesisleri ile avcılık ve kış sporlarına hizmet eden tesis ve işletmeleri, yat ve yelken turizmine hizmet veren kuruluşlar ile termal tesisler, diğer sağlık turizmi tesis ve işletmeleri, dinlenme ve hobi tesisleri kurabilir, işletebilir ve kiraya verebilir. Devre mülk sistemi kurabilir, turistik yatırımlar yapabilir, Tüm bu işleri yerli ve yabancı yatırımcılarla beraber yapabilir. 15- Her türlü vasıta ile kara, hava, deniz ve tren yolu ile eşya taşımacılığı dahil tır ile nakliye işleri yapmak, fiktif antrepo tesis etmek ve işletmek, kiralamak ve kiraya vermek. 16- Mevzuu ile ilgili imalat sanayi kurmak işletmek, teknoloji almak, kiralamak, kiraya vermek. 17- Özel antrepo geçici depolama sundurma tesisleri ve buna benzer tesisler kurmak, işletmek, kiralamak ve kiraya vermek. Şirket amacını gerçekleştirmek için; a) Her türlü gayrı menkul alabilir, satabilir, kiralar, kiraya verir, bunlar üzerinde aynı ve şahsi her türlü hakları tesis edebilir, ipotek alabilir, ipotek verebilir ve ipotekleri fek edebilir, Şirket gayrı menkulleri üzerinde irtifak, intifa sükna gayrı menkul mükellefiyeti, kat irtifakı, kat mülkiyeti tesis edebilir. Her türlü gayrı menkullerle ilgili olarak tapu daireleri nezdinde cins tashihi, ifraz, techit, taksim, parselasyon ile ilgili her nevi muamele ve tasarrufları gerçekleştirebilir, konusuyla ilgili her nevi şirketler kurabilir, kurulmuş ve kurulacak şirketlere iştirak edebilir, Her türlü hisse senedi satın alabilir, Aracılık yapmamak kaydı ile bunları satabilir, devredebilir, Amacını gerçekleştirmek için aracılık yapmamak şartı ile para istikraz edebilir. b) Bu çerçevede yasalarca öngörülmüş her türlü teminatı verebilir ve özellikle mal varlığına dahil taşınır ve taşınmaz malları üzerinde alacaklıları lehine ...ve anasözleşmesinde yazılı olan diğer işler.

Adres: Merkez Mah.Ayazma Cad.Papırus Plaza Apt.No:37/6 Kağıthane