Adana Çimento, olağanüstü genel kurul toplantısında alınan kararları açıkladı!

Adana Çimento, olağanüstü genel kurul toplantısında alınan kararları açıkladı! Adana Çimento, olağanüstü genel kurul toplantısında alınan kararları açıkladı!

Adana Çimento, gerçekleştirdiği olağanüstü genel kurul toplantısında alınan kararları kamuoyu ile paylaştıAdana Çimento Sanayi T.A.Ş., olağanüstü genel kurul toplantısında alınan kararları açıkladı;


"Şirketimizin SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri ve SPK'nın ilgili tebliğlerine uymak amacıyla yapılması gereken Esas Sözleşme değişikliklerine  ilişkin Olağanüstü Genel Kurul toplantısı 19.06.2012 Salı günü saat 11.00'de şirket merkezinde yapılmıştır. Toplantıda alınan kararlar aşağıdaki gibidir :


1-      Şirket Esas Sözleşmesinin eski ve yeni şekli toplantı tutanağında gösterilen 10. , 11. , 12. , 19. ve 32. maddeleri tadil edilmesine karar verilmiştir.


2-      Kurumsal Yönetim İlkeleri'ne uyum kapsamında Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun yeniden yapılandırılması amacıyla, Yönetim Kurulu Üyelerinin görevlerinin sona erdirilmesine, Yönetim Kurulu Üye sayısının  7 olarak belirlenmesine ve bir sonraki Olağan Genel Kurul Toplantısına kadar görev yapmak üzere, Şirketimiz Yönetim Kurulu Üyeliklerine; Celalettin ÇAĞLAR,  Fuat ÖZAKDAĞ, Numan HİLALAY , Musa Faruk KOÇ ve Nurettin ÖZMEN'in , Bağımsız Üyeliklere ise  Suat Necat ÖNEY ve Ali MİDİLLİLİ'nin  seçilmesine karar verilmiştir.


Toplantıya ait tutanak ve Hazirun Cetveli ekte sunulmuştur."


Adana Çimento Olağanüstü Genel Kurul Toplantı Tutanağı için tıklayın!

Adana Çimento Hazirun Cetveli için tıklayın!