Adana Fazlı Meto Bulvarı'ndaki yeşil alan için karar verildi!

Adana Fazlı Meto Bulvarı'ndaki yeşil alan için karar verildi!Eski Büyükşehir Belediyesi İmar Daire Başkanı Murat Çelik, yapılan yanlıştan dönülmesi için her iki belediye meclisi kararına itiraz etmesine karşın olumsuz yanıt aldı. Çelik bunun üzerine konuyu yargıya taşıdı. Mahkeme yürütmeyi durdurdu.


Yerel yönetimlerin bir yeşil alan gaspı girişimi daha mahkeme engeline takıldı.  Adana  1'inci İdare Mahkemesi, Büyükşehir Belediye Meclisi ile Çukurova Belediye Meclisi'nin Fazlı Meto Bulvarı'ndaki yeşil alanı spor tesisi alanına çeviren kararlarına 'dur' dedi. Mahkeme, bilirkişinin hazırladığı rapor doğrultusunda hukuka aykırı olan işlemin uygulanması halinde telafisi imkansız zararlar doğabileceğinden dolayı yürütmeyi durdurma kararı verdi.


YEŞİL ALANDI


Dönemin Çukurova Belediye Başkanı Yıldıray Arıkan, Sülüklü Pınar'a belediye hizmet binası yapabilmek için karşılığında Fazlı Meto Bulvarı üzerinde imar planında resmi kurum alanı görülen yaklaşık 13 dönümlük araziyi yeşil alana çevirdi. Büyükşehir Belediye Meclisi ise 8 Temmuz 2014'te 1/5000 ölçekli nazım imar planında değişiklik yaparak yeşil alanı spor tesisi alanına çeviren karara imza attı. Her iki belediye meclisinin bu kararı alırken, Plan Yapımına Ait Esaslara Dair Yönetmeliğin 27'nci maddesine aykırı hareket ettiği SABAH Güney'de "Çukurova Belediyesi imar oyununu seviyor" manşetiyle duyurulmuştu. Söz konusu maddede "İmar planındaki bir sosyal ve teknik alt yapı alanının kaldırılabilmesi ancak bu tesisin hizmet götürdüğü bölge içinde eşdeğer yeni bir alanın ayrılması suretiyle yapılabilir" denilmesine karşın bu alana eş değer bir alan yaratılmadan değişiklik yapıldı.Sabah Güney