16 / 08 / 2022

Adana Karaisalı'da 10.3 milyon TL'ye satılık kireç fabrikası!

Adana Karaisalı'da 10.3 milyon TL'ye satılık kireç fabrikası!

Karaisalı İcra Müdürlüğü tarafından adana Karaisalı'da bulunan kireç fabrikası 10 milyon 334 bin 319,50 TL'ye açık artırma usulü ile ihale edilecek.KARAİSALI İCRA DAİRESİ TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI


2012/67 TLMT.


Satılmasına karar verilen taşınmazın einsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli Özellikleri:


Taşınmazların Tapu Kaydı:  Adana  İli, Karaisalı İlçesi, Selampınar Mahallesi, Hacılıbelen Mevkiinde kain, tapunun 65 Ada, 5 Papel, 3 cilt, 287 sayfa numarasında kayıtlı 20.000,00 m2 miktarlı TARLA vasıflı taşınmazın 161154/215040 hissesi (14.988,28 m2),

Adana İli, Karaisalı İlçesi, Selampınar Mahallesi- Hacılıbelen Mevkiinde kain. tapunun 65 Ada, 6 Parsel, 3 cilt, 288 sayfa numarasında kayıtlı 40.000,00 m2 miktarlı, Bir Zemin, Bir Normal Katlı, Bir Adet Bir Zemin Katlı, 8 Adet Betonarme Kargas Bina ve Tarla Vasıflı taşınmazın tamamı,

Adana İli, Karaisalı İlçesi, Selampınar Mahallesi, Hacılıbelen Mevkiinde kain, tapunun 65 Ada, 11 ParsclJ cilt. 293 sayfa numarasında kayıtlı 42.300,00 m2 miktarlı Tarla Vasıflı taşınmazın 110/192 hissesi (24.234,38 m2),

Adana İli, Karaisalı İlçesi, Selampınar Mahallesi, Hacılıbelen Mevkiinde kain, tapunun 67 Ada, 1 Parsel,4 cilt, 301 sayfa numarasında kayıtlı 46.000,00 m2 miktarlı Tarla Vasıflı taşınmazın 4/5 hissesi (36.800,00 m2)

* Adana ili, Karaisalı İlçesi, Selampınar Mahallesi, Hacılıbelen Mevkiinde kain, tapunun 69 Ada, 22 Parsc),4 cilt, 326 sayfa numarasında kayıtlı 22.000,00 m2 miktarlı Tarla Vasıflı taşınmazın tamamı,

Adana İli, Karaisalı İlçesi, Selampınar Mahallesi, Hacılıbelen Mevkiinde kain, tapunun 69 Ada, 23 Parscl,4 cilt, 327 sayfa numarasında kayıtlı 51.700,00 m2 miktarlı Bir Zemin Katlı 6 Adet Betonarme KargirBina ve Tarla vasıflı taşınmazın tamamı.

Adana İli, Karaisalı İlçesi, Selampınar Mahallesi, Hacılıbelen Mevkiinde kain, tapunun 69 Ada, 24 Parsel,4 cilt, 328 sayfa numarasında kayıtlı 20.000.00 m2 miktarlı Tarla Vasıflı taşınmazın tamamı,

Adana İli, Karaisalı İlçesi, Selampınar Mahallesi, Hacılıbelen Mevkiinde kain, tapunun 69 Ada, 28 Parsel, 19 cilt, 1793 sayfa numarasında kayıtlı 27.433,00 m2 miktarlı Tarla Vasıflı taşınmazın tamamı, yukarıda yazıtı parsellerin değerleri farklılık göstermekle birlikte farklı parseller üzerinde bulunan yapılar arasında ekonomik bütünlük olması sebebi ile; parseller, parseller üzerinde bulunan fabrika arsası, binası,makinalar,binalar, elektrik aksamı,bu parseller üzerinde bulunan muhtelif ağaçların Karaisalı İcra Hukuk Mahkemesinin 27/03/2014 tarih ve 2013/4 Esas 2014/2 Karar sayılı kesin nitelikli kararına esas alınan bilirkişi raporunda tespit edilen 10.334.319,50 TL. den birlikte satışı yapılacaktır.

Özellikleri : Satışa ilişkin dosyada mevcut bulunan, Karaisalı İcra Hukuk Mahkemesinin 27/03/2014 tarih ve 2013/4 esas 2014/2 karar sayılı kesin nitelikli kararı ile hükme esas alman ve dosyasında mevcut bilirkişi raporuna göre; Taşınmazların Adresi ve mevkii;

Taşınmazın bulunduğu mevkiye toplu taşıma İle ulaşım araçları ve özel araçlar ile ulaşım mümkündür. Satışa konu Fabrika Kapıkaya-Karaisalı yoluna tam cephelidir

Faal durumda bulunan Kireç Fabrikası bulunmakladır. Söz konusu Fabrika üniteleri parseller üzerine yayılmıştır. Yapıların cinslerine göre Depo, Kömür Deposu, Dinamit Deposu, Sosyal Tesis, Soyunma Odaları, İdari. Yemekhane, Fırın, Kömür hazırlama ve toz tutma. Kireç Söndürme, Yükleme, paketleme. Atölye, Trafo, Bekçi Kulübesi, Su Deposu, Yıkama sundurması gibi binalar mevcuttur. Parsellerin İmar planlan içerisinde olduğu. İmar Planında Sanayi Bölgesi olarak bulunmaktadır. Taşınmazlarının niteliği Tarla vasfındadır. Karaisalı İlçe merkezine uzaklığı = 1.85 km. Mesafededir.

Taşınmazların bulunduğu bölge özellikleri, kullanım alanı imar durumu dikkate alınarak parselin özellikleri ile ölçümlerinin yapılmasından sonra tespit ve değerlendirme aşağıdadır.

Emsal taşınmazların tamamının etrafın da ruhsatlı ve çok katlı yapılar olurken yeni çok katlı yerleşim alanı durumundadır Karaisalı Belediye Başkanlığının ve kamu kurum ve Kuruluşlarının yol, içme suyu, çöp toplama, elektrik hizmetlerinin tamamından faydalanmaktadır.

Satışa konu taşınmaz ise kısmen kamu kurum ve Kuruluşlarının yol, içme suyu, çöp toplama, hizmetlerinden faydalanmaktadır.

Konu parseller Belediye sınırları içinde alt yapıları kısmen tamamlanmış bir bölge içinde olması taşınmazların mahallin fiyatları ve ticari özellikleri, mahallin taşınmaz işyerleri alım, satımları dikkate alınarak değerlendirme yapılmıştır.

Taşınmazların değerine etki eden tüm vasıf ve niteliklerine göre mahalli alım ve satış rayiçleri göz önüne alındığında arsaların m2 değerinin yukarıdaki emsallerin günccllcştirilmcsindcn sonra emsallerin konumu ve taşınmazların niteliği, konumu göz önüne alındığında arsa vasfında olduğundan 10,00TL.olarak tespit edilmiştir.

Parsellerin değerlendirilmesi: 65*ıda, 5 parselin değerlendirilmesi:

65 ada. 5 parselin alanı 20.000.00 m2 dir. 161154/215040 hissesi borçlu şirket adına kayıtlı olup hissesi 14.988.28 m2 dir. Karaisalı İlçesi Selam pınar mahallesi 65 Ada,5 parsel içerisinde bulunan yapılar;

Yapı 1: Mevcut yapı 990,00 m2 olup Depo olarak kullanılmaktadır. Mevcut yapı Prefabrik yapı sınıfında olup, zemin yer kaplaması mala perdahlı şaplı, duvarlan sıvalı ve üzerleri boyalıdır. Betonarme kolon ve kirişli, çalı kaplama örtüsü galvanizli oluklu saçla kaplı olduğu tespil edilmiştir. Mevcut Yapı 20-22 yıllık olup, II. SınıfC grubu yapı sınıfındadır. 21.05.2013 tarihinde 370,00 m2/ TL.olup yapı 20-22 yıllık olduğu için %25 yapı yıpranma payı düşüldükten sonraki parasal değcri= 274.725,00TL 'dir

Yapı 2: Mevcut yapı 446,00 m2 dir. Depo olarak kullanılmaktadır. Mevcut yapı Prefabrik yapı sınıfında olduğu, zemin yer kaplaması mala perdahlı şaplı, Betonarme kolon ve kirişli, çalı kaplama örtüsü galvanizli oluklu saçla kaplı olduğu tespit edilmiştir. Yapı 20-22 yıllık olup, 11. Sınıf C grubu yapı sınıfındadır. 21.05.2013 tarihindeki 370,00 m2/ TL. dir.Yapı 20-22 yıllık olduğu için % 25 yapı yıpranma payı düşüldükten sonraki parasal değeri = 123,765,00.-TL .dir.

Yapı 3: Mevcut yapı 250,00 m2 zemin oturumlu binanın = 80 m2si 69 ada 23 nolu parsele tecavüzlüdür. 65 ada,5 parsel içerisindeki yapı = 170,00 m2 dir.Depo olarak kullanılan Mevcut yapı Prefabrik yapılar sınıfında olduğu, zemin yer kaplaması mala perdahlı şaplı, Betonarme kolon ve kirişli, çatı kaplama örtüsü galvanizli oluklu saçla kaplı olduğu tespit edilmiştir. Elektrik ve içme suyu tesisatları faal durumdadır. Yapılar 20-22 yıllık olup, 11. Sınıf C grubu yapı sınıfında olduğu, 21.05.2013 tarihinde 370,00 m2/ TLj, olup yapı 20-22 yıllık olduğu için% 25 yapı yıpranma payı düşüldükten sonraki parasal değeri=47.175,00.-TL 'dir.

Karaisalı İlçesi Selam pınar mahallesi 65 ada, 5 parselin 20.000.00 m2 dir. Tarlanın hissesi oranındaki değeri = 149.882,70TL.dir. Çevre düzenlemesi için maktuen 12.000,00TLdir.

Karaisalı İlçesi Selam pınar mahallesi 65 Ada,5 parsel içerisinde bulunan yapıların ve tarlanın toplam değeri.......607.547,70TL dir.

65 ada,6 parselinin değeri:

Karaisalı İlçesi Selam pınar mahallesi 65 ada,6 parselin yüz ölçümü 40.000.00 m2 dir. Borçlu Şirket Hissesi TAMDIR.

Yapı 1: Mevcut yapı 40.00 m2 olup, WC olarak kullanılmaktadır.Tek katlı Betonarme-Karkas bina olup, mavi renkle boyanmıştır. Bay ve Bayan tuvaletler bölümü mevcuttur. Binanın içi dışı sıvalı ve boyalı olup, zemin yer kaplaması karo-mozaik yer kaplaması ile kaplıdır. Giriş ana kapısı demir kapılı, diğer kapılar ahşap kapılı olup üzerleri yağlı boya ile boyalıdır. Elektrik ve içme suyu tesisatları faal durumdadır. İN. Sınıf A Grubu yapı sınıfında olup 21.05.2013 tarihi itibariyle 490,00TL/ m2dir.Yapı 20-22 yıllık olduğu için % 25 yapı yıpranma payı düşüldükten sonraki parasal değeri = 14.700,00.-TL dir.

Yapı 2: Mevcut yapı Su Deposu Binası olarak kullanılmaktadır.Zemin oturum alanı = 40 ,00 m2 dir.Su Deposu betonarme-karkas yapı tarzı ile inşa edilmiş bir yapı olup, içi dışı sıvalı ve boyalıdır. Yapının tamamı betonarme yapı olup, IH. Sınıf Yapı grubunda inşa edilmiştir. 21.05.2013 tarihi itibariyle 490,00TL/ m2dir. Yapı 20-22 yıllık olduğu için %25 yapı yıpranma payı düşüldükten sonraki parasal değeri «= 14.700,00.-TL dir.

Yapı 3: Mevcut yapı 10,00 m2 2.ci Wc binası olarak kullanılmaktadır. Tek katlı Betonarme-Karkas bina olup. mavi renkle boyanmıştır. Bay ve Bayan tuvaletler bölümü mevcuttur. Binanın içi dışı sıvalı ve boyalı olup, zemin yer kaplaması karo-mozaik yer kanlaması ile kaplıdır. Giriş ana kapısı demir kapılı, diğer kapılar ahşap kapılı olup üzerleri yağlı boya ile boyalıdır. Elektrik ve içme suyu tesisatları faal durumdadır. III. Sınıf A Grubu yapı sınıfında olup. 21.05.2013 tarihi itibariyle 490,00TL/ m2dir.Yapı 20-22 yıllık olduğu için % 25 yapı yıpranma payı düşüldükten sonraki parasal değeri = 3.675,00-TL'dir.

Yapı 4: 120,00 m2 lik İdare Binası olarak kullanılmaktadır. Bu mevcut Bina iki katlı olup Betonarme karkas yapı tarzı ile inşa edilmiş bir yapı olup, içi dışı sıvalı ve boyalıdır. Dış cephe boyaları akrilik boya ile boyanmış, iç bölümleri ise plastik boya ile boyalıdır. Zemin yer kaplaması kısmen karo, kısmen de seramik yer kaplaması ile kaplıdır. Pencereler PVC Plastik doğramalı, iç kapılar ise ahşap doğramalıdır Dış giriş kapısı Alimünyum doğramalıdır. Yapıda elektrik ve içme suyu tesisatları faal durumdadır. Zemin oturumu = 120 m2 olup toplam kullanım alanı = 240 m2 dir. 111. Sınıf Yapı grubunda inşa edilmişiir.21.05.2013 tarihi itibariyle 490,00TL/ m2dir.Yapı 20-22 yıllık olduğu için % 25 yapı yıpranma payı düşüldükten sonraki parasal değeri = 88£00,O0TL'dir

Yapı 5: Mevcut yapı 105,00 m2 olup, Büro olarak kullanılmaktadır.Yapı İdare binasının kuzey-doğu cephesinde 85 metre mesafededir Tek katlı yapı Ofis olarak kullanılan Mevcut yapı Prefabrik yapılar sınıfında olduğu, zemin yer kaplaması mala perdahlı şaplı, Betonarme kolon ve kirişli, çatı kaplama örtüsü galvanizli oluklu saçla kaplı olduğu tespit edilmiştir. Yapıda elektrik ve içme suyu tesisatlan faal durumdadır. Yapılar 20-22 yıllık olup, II. Sınıf C grubu yapı sınıfında olduğu, 21.05.2013 tarihi itibariyle 370,00TL/m2dir.Yapı 20-22 yıllık olduğu için % 25 yapı yıpranma payı düşüldükten sonraki parasal değeri = 29.137,00TL' dir.

Yapı 6: Mevcut yapı 174,00 m2 olup. Soyunma Odası binası olarak kullanılmaktadır.Yapı İdare binasının kuzey-doğu cephesinde 90 metre mesafededir Tek katlı yapı İşçilerin duş ve soyunma odaları olarak kullanılan Mevcut yapı Prefabrik yapılar sınıfında olduğu, zemin yer kaplaması seramik yer kaplaması ile kaplı olup Betonarme kolon ve kirişli, çatı kaplama örtüsü galvanizli olıfklu saçla kaplı olduğu tespit edilmiştir. Yapıda elektrik ve içme suyu tesisatları faal durumdadır. Yapı 20-22 yıllık olup, il. Sınıf C grubu yapı sınıfında olduğu, 21.05.2013 tarihi itibariyle 370,00TL/ m2dir.Yapı 20-22 yıllık olduğu için % 25 yapı yıpranma payı düşüldükten sonraki parasal değeri - 48.285,00TL 'dir.

Yapı 7 : Mevcut yapının bir bolümü yemekhane, bir bolümü ise Kalite Kontrol Laboratuvan olarak kullanılmaktadır.Yapının yüzölçümü 215,00 m2 'dir. Yapının duvarları sıvalı ve boyalıdır. Dış duvarlar akrilik boya ile boyalı olup, iç bölümler plastik boya ile boyanmıştır. Binada Elektrik ve içme suyu tesisatları faal durumdadır. Prefabrik yapılar sınıfında olduğu, zemin yer kaplaması seramik yer kaplaması ile kaplı olup Betonarme kolon ve kirişli, çatı kaplama Örtüsü galvanizli oluklu saçla kaplı olduğu tespit edilmiştir. Yapı 20-22 yıllık olup, II. Sınıf C grubu yapı sınıfında olduğu, 21.05.2013 tarihi itibariyle 370,00TL/ m2dir.Yapı 20-22 yıllık olduğu için % 25 yapı yıpranma payı düşüldükten sonraki parasal değeri = 59.662,00TL 'dir

* Yapı 8:Mevcut yapı Trofo Binası olarak kullanılmaktadır.Betonarme karkas yapı tarzı ile inşa edilmiş o1ud,50,00 m2 dir.IU.Sınıf A grubu yapı tarzı ile inşa edilmiş olup Yapının duvarlan sıvalı ve boyalıdır. Dış duvarlar akrilik boya ile boyat/olup, iç bölümler plastik boya ile boyanmıştır. Binada Elektrik ve içme suyu tesisatları faal durumdadır. 21.05.2013 tarihi itibariyle 490,00TL/ m2dir.Yapı 20-22 yıllık olduğu için % 25 yapı yıpranma payı düşüldükten sonraki parasal değeri- 18.374,00 TL dir. Ancak yapının yarısı yola tecavüzlü olduğundan dcğeri:9.l87,00TL.dİr.

65 ada 6 parselin kapsamında kaldığı ve = 15.00 m2 si yola tecavüzlüdür.Karaisalı İlçesi Selam pınar mahallesi 65ada,6 parselin = 40.000.00 m2 dir. Borçlu şirket adına kayıtlıdır. Hissesi TAMDIR. Bu parsel üzerindeki yapıların toplam parasal değeri = 267.546,00-TL dir.

Karaisalı İlçesi Selam pınar mahallesi 65 ada, 6 parsel = 40.000.00 m2 dir. Tam hisse borçlu şirket adına kayıtlıdır. Bu hisse miktarına zeminde 40.000,00 m2 Tarlanın tam hissesi oranındaki değeri = 400.000,OOTL.dir. Çevre düzenlemesi için maktuen 18.000,00TLdir.

Karaisalı İlçesi Selam pınar mahallesi 65 Ada,6 parsel içerisinde bulunan yapıların ve tarlanın toplam değeri.......685.546,00TL dir.

65 ada, 11 parselin değeri:

65 ada,l 1 parselin alanı 42.300.00 m2 dir. 110/192 hissesi borçlu şirket adına kayıtlıdır. Bu hisse miktarına zeminde 24.234.38 m2 Tarla isabet etmektedir.

Yapı 1:Mevcut yapı Güvenlik Bürosu olarak kullanılmaktadır.Zemin oturumu = 30,00 m2, olup tek katlı Betonarme-Karkas bina olup, mavi renkle boyanmıştır. Binanın içi dışı sıvalı ve boyalı olup, zemin yer kaplaması karo-mozaik yer kaplaması İle kapTıdır. Pencereler Plastik PVC doğramalıdır. Elektrik ve içme suyu tesisatları faal durumdadır. III. Sınıf A Grubu yapı sınıfında olup 21.05.2013 tarihi itibariyle 490,00TL/m2dir.Yapı 20-22 yıllık olduğu için % 25 yapı yıpranma payı düşüldükten sonraki parasal değeri3 11.025,00TL'dir.

Yapı 2:Mevcut yapı Bakım Onarım binası olarak kullanılmaktadır. Zemin oturumu 38,00 m2dir. Tek katlı Betonarme-Karkas bina olup, mavi renkle boyanmıştır. . Binanın içi dışı sıvalı ve boyalı olup, zemin yer kaplaması karo-mozaik yer kaplaması ile kaplıdır. Giriş ana kapısı demir kapılı, Elektrik ve içme suyu tesisatları faal durumdadır. III. Sınıf A Grubu yapı sınıfında olup 21.05.2013 tarihi itibariyle 490,00TL/ m2dir.Yapı 20-22 yıllık olduğu için % 25 yapı yıpranma payı düşüldükten sonraki parasal değeri = 13,965,00TL.'d ir

Karaisalı İlçesi Selam pınar mahallesi 65 ada,! I parsel = 42.300.00 m2 dir. Borçlu şirket adına kayıtlıdır. Hissesi 110/192 olup 24.234,38 m2dir. Bu parsel parasal değeri = 242.343,80TL' dir.

Tam hisse ile Çevre düzenlemesi için maktuen 1 l.O00,00TL.dir.

Karaisalı İlçesi Selam pınar mahallesi 65 Ada,l l parsel içerisinde bulunan yapıların ve arsanın toplam değeri.......278.333,80TL dir.

69 ada 23 parselin değeri:

69 ada 23 parselin = 51.700.00 m2 borçlu şirket adına kayıtlıdır. Hissesi TAMDIR

Yapı 1: Mevcut yapı Kireç Fabrikası olarak kullanılmakta olup, yapının kullanım alan» = 638,00 m2 dir. Bu yapı Entegre yapıların III. Sınıf B grubu yapı sınıfındadır. Kısmen Betonarme kolon ve kirişli, kısmen çeiİk konsoksiyon malzeme İle inşa edilmiştir. Kireç hammaddesinin bulunduğu, kırım bolümü, toz odası, paketleme odası, kireç söndürme bölümü gibi üniteleri mevcuttur. 21.05.2013 tarihi itibariyle 585,00TL/ m2dir.Yapı 20-22 yıllık olduğu için % 25 yapı yıpranma payı düşüldükten sonraki parasal değeri = 279.922,50 TL.dir.

Yapı 2: Mevcut yapı Kum ocağı olarak kullanılmakta olup, yapı= 304,00 m2 dir. Tek katlı Betonarme-Karkas bina olup, Binanın içi dışı sıvalı ve boyalı olup, zemin yer kaplaması beton yer kaplaması ile kaplıdır. Giriş ana kapısı demir kapılı, Elektrik ve içme suyu tesisatları faal durumdadır. III. Sınıf A Grubu yapı sınıfında 21.05.2013 tarihi itibariyle 490,00TL/ m2dir. m2dİr.Yapı 20-22 yıllık olduğu için % 25 yapı yıpranma payı düşüldükten sonraki parasal değeri = 111.720,00TL'dir.

Yapı 3:Mevcut yapı 35.00 m2 alanlı olup, kantar binası olarak kul lanı Imaktadır.Tck katlı Betonarme-Karkas bina olup, Binanın içi dışı sıvalı ve boyalı olup, zemin yer kaplaması karo-mozaik yer kaplaması ile kaplıdır. . Elektrik ve İçme suyu tesisatları faal dupmdadır. III. Sınıf A Grubu yapı sınıfında 21.05.2013 tarihi itibariyle 490,00TL/ m2dir.Yapı 20-22 yıllık olduğu için % 25 yapı yıpranma payı düşüldükten sonraki parasal değeri = 12.862,50TL. dir.

Yapı 4:Mcvcul yapı 15.00 m2 lik WC, binası olarak kullanılmaktadır.Tek katlı Betonarme-Karkas bina olup. mavi renkle boyanmıştır. Bay ve Bayan tuvaletler bölümü mevcuttur. Binanın içi dışı sıvalı ve boyalı olup, zemin yer kaplaması karo-mozaik yer kaplaması ile kaplıdır. Giriş ana kapısı demir kapılı, diğer kapılar ahşap kapılı olup üzerleri yağlı boya ile boyalıdır. Elektrik ve içme suyu tesisatları faal durumdadır. III. Sınıf A Grubu yapı sınıfında olup 21.05.2013 tarihi itibariyle 490,00TL/ m2dir.Yapı 20-22 yıllık olduğu için % 25 yapı yıpranma payı düşüldükten sonraki parasal değeri = 5.512.50TL 'dir.

Yapı 5: Mevcut yapı 236.00 m2 alanlı olup, Su Deposu olarak kullanılmaktadır.Betonarme-karkas yapı tarzı ile inşa edilmiş bir yapı olup, içi dışı sıvalı ve boyalıdır. Yapının tamamı betonarme yapı olup, III. Sınıf A grubunda Yapı olarak inşa edilmiştir. 21,p5.2013 tarihi itibariyle 490,00TL/ m2dir.Yapı 20-22 yıllık olduğu için % 25 yapı yıpranma payı düşüldükten sonraki parasal değeri= 86.730,00TL 'dir.

Yapı '6:Mevcut yapı Kireç söndürme Ünitesi olarak kullanılmaktadır. Yapı 4 katlı binadır.Zemin oturumu = 250,00 m2 dir.Toplam kullanım alanı = 1000,00 m2 dir.Betonarme karkas yapı olup, Tuğla duvarları örülü sıvasız ve boyasızdır. Elektrik ve içme suyu tesisatları faal durumdadır. (11. Sınıf A Grubu yapı sınıfında olup 21.05.2013 tarihi itibariyle 490,00TL/ m2dir.Yapı 20-22 yıllık olduğu için% 25 yapı yıpranma payı düşüldükten sonraki parasal değeri = 367.5ÖO,OOTL.dir.

Yapı 7: Mevcut yapı (depo) bu parsele kısmen girmekte olup .Zemin oturumu = 250,00 m2 dir.Toplam kullanım alaaij=;k000.00 m2 dir.Beıonarme karkas yapı olup, 1. Sınıf A Grubu yapı sınıfında olup 21.05.2013 tarihi itibariyle 80,00TL/ m2dir.


22 yıllık olduğu için % 25 yapı yıpranma payı düşüldükten sonraki parasal değeri = 22.200,00TL( kısmen parsele giren yapınındcğeri) olarak hesaplanmıştır.

Karaisalı İlçesi Selam pınar mahallesi 69 ada 23 parselin = 51.700.00 m2 dir. Hissesi lam olup Bu parselin parasal değeri = 517.000,00TL dir.

Çevre düzenlemesi içinmakluen 12.000,00TLdir.

Karaisalı İlçesi Selam pınar mahallesi 69Ada,23 parsel içerisinde bulunan yapılatın ve tarlanın toplam değeri.......1.415.447,50TL

d ir. Ancak;

* Yapıların haricinde bu parseller içerisinde, Beton direkli tel dikenli çit, , taşıt için beton yollar, Otopark alanları, peyzaj düzenlemesi, Arazi meyilli olduğu için istinat duvarları mevcuttur.

*Saha Betonu alanı = 1.453 m2 dir. Parseller arasında yüksek tonajlı kamyonların, malzeme getirip götürmesi için 0.15 cm yüksekliğinde 300 dz.lu zemin sıkıştırılması yapılan ve üzerine beton yol inşa edilmesi malzcmcnakliyat ve işçili bedeli dahil m2 birim fiyatı = 24.-TL dir. 1453 m2 beton yol x 24.-TL/M2 Birim fiyatı = 34.872,00-TLdir.

*Beton Direkli Tel Dikenli Çit = 2.862 Metre 8 adet parselin güvenliği açısından 3.00 lik ara ile beton birek ve 6 sıralı dikenli tel çit parasal değerinin tespiti: Beton direk sayısı - 954 adet ,954 adet beton direk x 8.75.-TL/m2 Birim Fiyatı3 8.347.50 *6*dct sıralı dikenli tel x 2.862 metre = 17.172 m2 , 17.172 m2 x 7.50.-TL/m2= 128.790,-TL

*Oto Park Alanları =950 m2 dir. İdare binasının bulunduğu alan ve otopark olarak kullanılan alanlar toplamı = 950 m2 dir.24.-TL Birim Fiyatı. 950 m2 x 24.-TL/m2 = 22.800.00-TL dir.

İstinat Duvarları = 670 m2 dir. 670 m2 istinat duvarı x 88.-TL Birim Fiyatı = 58.960.00-TL

*Saha Betonu, Beton Direk, Tel Çit, Oto park alanı, İstinat Duvarı Toplam parasal değeridir* 253.769,50 TL. dir.

69Ada,23 parsel deki Toplam Yapı ve müştemilatların parasal değeri = 1.415.447,50TL( yapılar) +253.769,50-TL=

1.669.217,00TL dir.

69 ada 22 parselin değeri:

69 ada 22 parselin = 22.000.00 m2 dir Borçlu şirket adına kayıtlıdır. Hissesi tamdır. Zemin değeri.................220.000,00 TL dir.

69 ada 24 parselin değeri:

69 ada 24 parselin = 20 000.00 m2 dir. Borçlu adına kayıtlıdır. Hissesi tamdır.Zemin Değeri toplamı =.( 200.000,00TL) 69 ada 28 parselin değeri:

69 ada 28 parselin= 27.433.00 m2 dir. Borçlu şirket adına kayıtlıdır. Hissesi tamdır.Bu parsel Zeytin Bahçesi olarak

kullanılmaktadır.Zemin değeri...............274.330,00 TL dir.

67 ada,l parselin değeri:

67 ada,l parselin = 46.000.00 m2 dir. 4/5 hissesi borçlu şirket adına kayıtlıdır. Bu hisse miktarına zeminde = 36.800 m2 Tarla İsabet ctıflckiedir.

Bu parsel Mıcır Depolama sahası olarak ve Zeytin Bahçesi kullanılmaktadır. Zemin ve çevre düzenlenmesi 384.000,00TL dir.


ELEKTRİK TESİSAT DEĞERLERİ 65 Ada 11 Parsel:

Tesis girişinin bulunduğu bu parsel üzerinde Güvenlik Binası mevcut olup, bu binanın elektrik beslemesi 65 ada 6 Nolu parselde bulunan trafo binasından, yer altı kablosu ile yapılmakladır. Bu tek katlı betonarme bina üzerinde 2 adet harici, I adet dahili tip güvenlik kamerasının bulunduğu, ve 65 ada 6 parselde bulunan idare binasındaki santral ile irtibatlı telefon hatlının mevcuttur. Girişteki 2 adet çevre aydınlatma direği üzerinde ise 125 W SL lip civa buharlı sokak aydınlatma armatürünü mevcuttur.

Ayrıca elektrik kesintilerinde güvenlik binasının ihtiyacını karşılamak üzere 3 KVA'lık AKSA marka bir portatif jeneratör bulunmaktadır.

Yeraltı besleme kablosu : 450,00.-TL

Güvenlik kameraları ve tesisatı : 250,00.-TL

Çevre aydınlatma tesisatsı : 300,00.-TL

3 KVA'lık Jeneratör : 500,00.-TL

TOPLAM :1.500,00.-TL

Tüm bu parsel içerisinde kalan elektrik tesisatının toplam parasal değeri piyasa rayiçlerine göre 1.500,00.-TL dir.

65 Ada 6 Parsel:

Tesise ait, idare binası, kalite kontrol laboratuarı, gtyinme-soyunma binası, genel we, büro, su deposu ile trafonun bulunduğu bu parselin giriş kısmındaki refujde 3 adet betonarme çift konsollu 125 W SL tip armatürlü aydınlatma direklerinin mevcut j>lup..ayrtca idare binasında 9 Adet bilgisayar, 5 Adet yazıcı, UPS, Parmak izi okuyucusu ve bekçi tur gösterge sistemi bulupmaktadır.

Giriş kısmında bulunan su deposunun yer altı kablosu ile bu parselde bulunan trafodan beslenmektedir.


İdare 'binasının köşelerinin Ü2erindc bulunan, duvar montajlı 4 adet U tip 2x40 W flüoresan armatürler ile çevre aydınlatmasının yapıldığı ve bina içerisinde Karel marka MS48 model tam otomatik (6/28) telefon santrali ile tesisatı bulunmaktadır. Tesisin elektrik enerjisi ihtiyacı, TEDAŞ'a ait 34/0,4 KVMuk Havaii iletkenli hattan sağlanmaktadır Telaş'a ait direkten sonraki çıkıştan, havai hat ile tesis sahasındaki kafes tipi 4 Adet demir direkler üzerinden taşınan swallow tipi alüminyum çelik iletkenler ile trafo binası yanında bulunan seksiyonerli direk irtibatlandırılmış ve bu noktadan itibaren de havai hat olarak TRAFO hücrelerine girilmekledir. Buradan da, yer altı kablo kanalları içerisinden, yer altı kabloları ile trafo odasındaki I Adcı 

ELEKTROMEKANİK marka 1983 model 1000 KVA'lık trafonun bcslcnildiği tespit edilmiştir.

Trafo binası içerisinde hücre odaları ve ana dağıtım panolarının bulunduğu, ana dağıtım panosunun ise 7 adet çıkışının bulunduğu, ayrıca tesisin muhtelif bölümlerinin kullandığı elektrik miktarını ölçmek için süzme sayaç panosunun bulunmaktadır.

Tüm bu enerji nakil hattı (Swallow iletkenler), trafo veşalt hücreleri (direk, seksiyoner, iletken, kesici, şalter, disjonktör, gerilim ve rakım trafoları, bara, v.b) ile büyük ebatlı ana dağıtım ve kompanzasyon panoları ve bu panolar içerisindeki ekipmanların ( kompanzasyon grubu, kontaktör, sigorta, termik mağ. şalter (160 - 250 -400 - 630 - 1000 - 1600 A), kesici, İletken, ölçü ve uyarıcı sinyal devreleri v.b ile birlikte) faal durumdadır.

Kalite kontrol laboratuarı olarak kullanılan bina etrafında ise 2,5 metre yüksekliğinde 3 adet dekoratif armatürlü demir direk mevcut olup, bu bina ve genel wc ile soyunma-giyinme binalarının beslemeleri de trafodan yer ahi lesisaiı ile yapılmıştır.

1000 KVA trafo

Enerji nakil hatlı ve direkleri

Şalı hücreleri

Ana dağıtım ve kompanzasyon panosu Tali dağıtım panoları ve ekipmanları Yeraltı besleme kabloları Telefon santrali ve tesisatı Çevre aydınlatma tcsisatsı Dekoratif aydınlatma tesisatı 9 Adet Bilgisayar, 5 Ad. Yazıcı 1 Ad. UPS 1 Adet Parmak izi okuyucusu

TOPLAM

25.000,00.-TL 15.000,00.-TL 15.000,00.-TL 25.000,00.-TL 1.500,00.-TL 5.000,00-TL 1.000,00.-TL 1.250,00.-TL 450,00.-TL 9.000,00.-TL 1.000,00.-TL 99.200,00.-TL

Tüm bu parsel içerisinde kalan elektrik tesisatının toplam parasal değeri piyasa rayiçlerine göre 99.200,00.-TL dir. 65 Ada 5 Parsel

Tesise ait, depo, paketleme ve kireç söndürme ünitelerinin bulunduğu bu bölümdeki yapıların elektrik tesisatı 65 ada, 6 parselde bulunan trafodan beslenmektedir. Söndürme ve paketleme ünitelerinde bulunan makine aksamlarının beslenmesi için büyük ebatlı dağıtım panolarının bulunduğu ve bu panolar ile makineler arasındaki besleme kablolarının duvara kroşelenmiş antigron nevi iletkenler olduğu tespit edildi. Ayrıca, binalar üzerine monte edilmiş SL tip 125 W civa buharlı armatürler ile çevre aydınlatması yapılmaktadır.

Dağıtım panoları ve ekipmanları : 25.000,00.-TL

Yeraltı besleme kabloları : 10.000,00.-TL

Antigron besleme kabloları 7.500,00.-TL Çevre aydınlatma tesisatst 500,00.-TL

TOPLAM : 43.000,00,-TL

Tüm bu parsel içerisinde kalan elektrik tesisatının toplam parasal değeri piyasa rayiçlerine göre 43.000,00.-TL dir.

69 Ada 23 Parsel

Teşise ait; su deposu, konkasör şantiyesi ve fırın olarak adlandırılan ünitelerinin bulunduğu bu bölümdeki yapıların elektrik beslemeleri 65 ada, 6 parselde bulunan trafodan yapılmaktadır.

Fırın ünitesi makine kumanda kontrol odasında büyük ebatlı kontrol masası ve dağıtım panolarının mevcut olduğu bu noktadan tüm makine aksamlarının galvanizli kablo tavaları İçerisinden antigron nevi besleme kabloları ile irtibatlandırıldığı tespit edilmiştir.

Konkasör şantiyesinin idare binası üzerinde ve fırın tesisi üzerinde olmak üzere 2 adet aktif paratoner mevcuttur. Ayrıca eski dinamit deposu üzerinde 1 Adet bakır, yıldırım yakalama çubuğu, yeni dinamit deposu üzerinde ise 1 Adet aktif paratoner mevcuttur.

Konkasör şantiyesinin idare binası civarında ise çevre aydınlatma için 2 adet demir direk üzerinde 4 adet SL tip 125 w civa buharlı armatür tesis edilmiştir.

Kdfıkasör şantiyesi dağıtım panosundan beslenen, kumanda kontrol panosundan itibaren tüm makine aksamlarının yer altı kabloları ile irtibatlandırıldığı tespit edilmiştir. Dağıtım panoları ve ekipmanları :25.000,00.-TL Yeraltı besleme kabloları : 5.000,00.-TL

 Anjigton besleme kabloları Çevre aydınlatma lesisatsı Paratonerler ve tesisatları


15.000,00.-TL 400,00.-TL 13.000,00.-TL 
TOPLAM : 58.400,00.-TL

Tüm bu parsel içerisinde kalan elektrik tesisatının toplam parasal değeri piyasa rayiçlerine göre 58.400,00.-TL dir.
İCMAL 65 Ada 11 Parsel 65 Ada 6 Parsel 65 Ada 5 Parsel 69 Ada 23 Parsel


1.500,00.-TL 99.200,00.-TL 43.000,00.-TL 58.400,00.-TL TOPLAM :202.100,00.-TL
TESİSDE YER ALAN MAKİNA VE TESİSATLARIN LİSTESİ AÇIKLAMA :

Satışa konu Selampınar mah.Hacılıbelen mevkii Karaisalı/Adana adresinde bulunan Kireç fabrikasında bulunan makine ve tesisatlar ile bunların mevcut durumları .yaş ve modelleri .markaları dikkate alınarak tespit edilen piyasa alım satım rayiç değerleri aşağıdadır.

Fabrika faal durumda olup üretimini sürdürmektedir. 1990 yılında 200 ton/gün kapasiteli 1 adet MAERZ kireç finnı kurulmuş olup halen çalışmaya devam etmektedir. Kireç fabrikasına kireç taşı temini tesisin hemen yanındaki taş ocaklarından temin edilmektedir.

Mahkeme kararına esas bilirkişi raporunda; Tesisin 6 ana üniteden oluştuğu,bu üniteler birbiri ile entegre bağlı tesisat ve makinaiardan oluştuğu,bu sebeple kıymet takdirinin birlikte yapıldığı, ünitelerin yapısı gereği parçaların tek tek kıymetlendirilmesinin doğru bir yaklaşım olmadığı, bu yüzden üniteler tek bir fiyatta değerlendirildiği ancak ünite içinde yer alan makine ve tesisatlarda ünite başlığı altında belirtildiği beyan edilmiştir.
TESİSTE YER ALAN MAKİN A VE TESİSATLARIN LİSTESİ


NOMAKİNA VE TEÇHİZATIN ADIMARKASIİMAL YİLİADETTOPLAM FİYATKTL.)

1TAŞ KıRMA ELEME ÜNİTESİNACE1986l85.000.00

Bunker ,50 tonluk2

Sarsak bcslcyici,güç 11 kw2

Konkasör(çeneli kırıcı) güç 75 kw2

Konkasör altı bantı1

Ana elek besleme bantı1

Ana clek(üç katlı elek)1

Kübik kırıcı1

Fırın taşı stok bantı1

Konveyör bant (Mıcır bantı)1

9Mıcır eleği1


2KÖMÜR HAZİRLAMA VE DOZAJ LAMA ÜNİTESİ(Kapasite : 1,3 ton/h)19901228.000.00

Kurutucu besle banlı1

Döner kurutucu1

Kurutucu fanı1

Kurutucu altı helezonu1

Değirmen2

Siglon hücre tekeril4

Değirmen fanı1

Seperatör1

Brülör1

Kömür vibratörü1

Bringman üstü hücre tekeri1

Elevatör1

Silo altı helezonu1

Silo altı hücre tekeri1

Filtre altı helezonu

Filtre altı hücre tekeri1

Filtre fanı1

Değirmen besleme hücre tekeri1


3KİREÇ FIRINI (Kapasite: 200 ton/gün, 900 oC-1100 oC Sıcaklık aralığı)MAERZ199014.500.000.00

Yanma havası Bloveri

Soğutma havası Bloveril

Lans Soğutma Blowcri güç: 55 kw

Kömür sevk Bloweri 22 kw1

Hidrolik pompa 7,5 kw

Kömür silo altı hücre tekeri1

aKömür sevk hücre tekeri

Tas vibratörü1

Tünel bandı1

Taş eleği1

Uzun bant1

Silo üstü helezonu1

Kireç elevatörü1

9Fırın çıkış banlı1

Boşaltma vibratörü

Kireç kırıcısıi

Kireç eleği1

0-3 mm malzeme eleğil

0-3 mm malzeme helezonu1

Filtre fanıı

Filtre hücre tekeriı

Fırın filtresi1

Fırın filler allı helezonu1

Fırın filtre altı hücre tekeriı

Yeni yakma Bloweri ( güç: 160 kw)

Yeni soğutma Bloweri(güç:l32 kw)1

4,SÖNDÜRME ÜNİTESİ19901125.000,00

Küçük seperatörl

Küçük seperatör besleme helezonu

Büyük seperatör1

Büyük seperatör besleme helezonu


VSon çıkış elevatörü1

Son çıkış helezonuı

Söndürme fanıı

Söndürme makinasıı

Söndürme besleme helezonu1

Su pompası-1

eDeğirmen1

Drenaj pompası1

Çakıl silosu besleme helezonuı

Çakıl silosu çıkış helezonuı

Çakıl silosu çıkış hücre lekeriI

Söndürme besleme hücre (ekeri

Değirmen yağ pompası1

VSöndürme filtre fanı1

Söndürme filtre altı helezonu1

Söndürme filtre altı hücre tekeriı

Değirmen çıkış helezonu 12

Değirmen çıkış elevatörüI

5PAKeTLEME ÜNİTESİ1990-20091315.000,00

VYükleme bantı

Teleskobİk bant

Sıyırıcı bant

1. konveyör bant (kantar altı)

Konveyör bant

Kantar motoru

Filtre fanı

Filtre helezonu

Kantar üstü sarsak elek

Elevatör çıkış helezonu

Elevatör

Elevatör besleme helezonu

Kantar altı helezonu

Besleme hücre tekeri

oHavalandırma fanı

Yeni silo altı hücre tekeri

Yeni silo altı helezonu

Silobaz helezonu

Hava kompresörüAtlas copeo GA-551

kurutucuAtlas copeo FX121

YADIMCI TESİSLER

Excava torKomatsu PC 2001994145.000,00

kompresörAtlas copeo XA76200518.000,00

kompresörAtlas copeo XA 1252006117.500.00

Vagon Drill2005135.000,00

920 cCATERPILLAR1996118.500,00

ForkliflFD 252004110.000,00

Biodieselmaker2007I6.000,00

Sİlobaz kompresörü200412.100,00

Çelik silo 160 ton116.000.00

Çelik silo 50 ton17.500,00

Çelik silo 20 ton14.500,00

Yıkama yağlama kompresörü11.500.00

Su pompası-128.000,00

Seyyar topak kireç bandı12.500,00

Seyyar bunker vibratörii15.000.00

Kantar 60 tonÖzkan! ar18.500,00

hidrofor1.500,00


6 - ATÖLYE EKİPMANLARI                       15,500,00

Toma tezgahı2

Vargel1

Sütunlu matkap2

Pres makinası1

Şerit testereI

Gazal 11 kaynak makinasıExprcss 3501

Elektrik kaynak makinasıExpress 2511

Çapa makinasıYağmur YET 510l5.400,00

Laboratuar Test Cihazları15.750.00

Kül fırınıl

Etüv+SctNüvcFN4001

Fırın1

Elek takımı

9Metilen deney cihazıI

Laboratuar kireç öğütücü .kireç kırıcısıI

Hassas TeraziDikomsan1

Hassas TeraziKem1

Mekanik karıştırıcıİka RW20I

Saf su cihazıNüve Ns245ı

KarıştırıcıYüksel makinaI

Klima 12000 btu113.850.00

GENEL TOPLAM = 247.600,00

İCMAL

TAŞ KIRMA ELEME ÜNİTESİ..........................................85.000,00 TL

KÖMÜR HAZİRLAMA VE DOZAJLAMA ÜNİTESİ ............228.000,00 TL

KİREÇ FIRINI......................................................... 4.500.000,00 TL

SÖNDÜRME ÜNİTESİ....................................................125.000,00 TL

PAKETLEME ÜNİTESİ...................................................315.000,00 TL

YARDIMCI TESİSLER....................................................247.600,00 TL

GENEL TOPLAM = 5.500.600,00 TL


AĞAÇLARIN DEĞERİ:

İşletme sahası İçinde, değişik parseller üzerinde bulunan zeytin ağaçları 2-6 yaş arasında,5m x 5m ve 6m x 6m aralık ve mesafede kapama zeytin bahçesi olarak tesis edilmiştir.Diğer meyvesiz ağaçlar saha içerisindeki yolların kenatfSfi^da .ve boş atanlarda peyzaj amaçlı dikilmişlerdir.

Meyveli ağaçların değerleri, c insi,yaşı.gcl isme durumu verimi ve getireceği gelir dikkate alınarak maktuen vcrilmiştir.Mcyvcsiz ağaçların değerleri isc.gÖvdc kalınlığı ve taç yüksekliği dikkate alınarak maktuen verilmiştir.


65 Ada 11 nolu parsel üzerinde bulunan meyveli ve meyvesiz ağaçların değerleri:

Ajjaç cinsiYasıSayısı(Adcl)Birim Fiyatı TL/AdetToplam Değeri TL.

Sclvi6-836501.800,00

Nar6-817575,00

Okaliptüs10-157100700.00

Zeytin291151.365,00

Zeytin6282 7521.150,00

TOPLAM: 25.090,00 TL65 Ada 5 nolu parsel üzerinde bulunan meyveli ve meyvesiz ağaçların değerleri :

Ağacın CinsiYaşıSayısı (Adet)Birim Fiyatı TL/AdetToplam Değeri TL.

Okaliptüs12-156100600,00

Okaliptüs3815120,00

Palmiye31030300,00

Çam15461255.750,00

Sclvi6-81150550.00

Kavak6-81075750,00

Zeytin21215180,00

Zeytin691756.825,00

TOPLAM: 15.075,00 TL 65 Ada 6 nolu parsel üzerinde bulunan meyveli ve meyvesiz ağaçların değerleri :

Ağacın CinsiYasSayısı (Adet)Birim Fiyatı TL/AdetToplam Değeri TL

Okaliptüs12-1525110025.100,00

Çam6-81850900,00

151150150,00

Nar102150300,00

Palmiye15102502.500,00

Palmiye66100600,00

Zeytin610750,00

Selvi15511507.650,00

Selvi6-8450200,00

Ağacın CinsiYasıSayısı (Adet)Birim Fiyatı TL/AdetToplam Değeri TL

Zeytin23515525,00

Zeytin63537526.475,00

Çam202150300,00

Ağacın CinsiYasıSayısı (Adet)Birim Fiyatı TL/AdetToplam Değeri TL

Çam2020015030.000,00

Çam10231002.300,00

Selvi6-8850400,00

Keçi Boynuzu292151.380,00

Zeytin2293154.395,00

Zeytin61.38475103.800,00

TOPLAM: 142.275,00 T