Adana Sarıçam'da icradan 4.8 milyon TL'ye satılık arsa!

Adana Sarıçam'da icradan 4.8 milyon TL'ye satılık arsa! Adana Sarıçam'da icradan 4.8 milyon TL'ye satılık arsa!

Adana 2. İcra Dairesi, Adana Sarıçam'da bulunan arsayı müştemilatıyla birlikte satışa çıkardı. Arsanın satış bedeli 4 milyon 859 bin 404,50 TL olarak belirlendi.Adana 2. İcra Dairesi,  Adana  Sarıçam'da bulunan arsayı müştemilatıyla birlikte satışa çıkardı. Arsanın satış bedeli 4 milyon 859 bin 404,50 TL olarak belirlendi.


T.C. ADANA 2. İCRA DAİRESİ TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI

2014/1744 ESAS 


Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri: 


TAŞINMAZIN

özellikleri : Adana İl, Sarıçam İlçe, 15638 Ada No, 11 Parsel No, Misis (Yakapınar) Mahalle, Ana taşınmaz niteliği arsa olan ve üzerinde Bekçi kulübesi, İdari Sina, Eski ve Yeni Soğuk Hava Deposu Binası, Konsantre Binası, Sundurma ve Kazan Dairesinden oluşan tesistir.

A- Bekçi kulübesi, jl oda ve wc den ibaret net alanı 10,50 m2 olup odanın yerleri seramik duvar plastik boyalı, wc yer seramik, duvar fayanstır. Kapı ve pencereleri pvc d ir.

B- İdari Bina betoJarme karkas inşaat şeklinde yapılmış olup zemin kat+1 normal kat olarak yapılmıştır.

Zemin kat; Yemeknane ve wc olarak yapılmıştır. 80 m2 net alanlı yemekhanenin yerleri seramik, duvarları fayans kaplamadır. Yemekhanede bulunan mutfak dolabı hazır mutfak olup tezgah üstü suni mermerdir. 2 adet wc bulunmaktadır.

Birinci kat; Taşınmaz 3 oda ve wc den oluşmaktadır. 80 m2 net alanlı olup odaların yerleri seramik, duvar saten boyadır. Bir oda içindeki wc de klozet, ayaklı lavabo bulunmakta olup, yer seramik, duvar fayanstır. Pencereler pvc, kapılar Amerikan panel kapıdır.

C- Eski Soğuk Hava Deposu Binası, 725 m2 alanlı deponunun yanları galvanizli saç, çatısı çelik kafesi üzeri galvanizi saçtır. Depo içinde 112 m2 lik 5 adet soğuk hava deposu bulunmaktadır. Her bir depoda 2,2*2,5 m lik sürgülti kapı bulunmaktadır. Soğuk hava deposunun yanları panel ve üstü alüminyum panel kaplıdır. Zemini mala perdahlı şap olup iç yüksekliği net 5,5 m dir.

D- Yeni Soğuk Hava Deposu Binası, 855 m2 alanlı deponun yanları galvanizli saç, çatısı çelik kafesi üzeri galvanizi saçtır. Depo içinde 116,50 m2 lik 6 adet soğuk hava deposu bulunmaktadır. Soğuk hava deposunda 2 adet donmuş oda kapısı bulunmaktadır. Deponun zemini izolasyonlu, yanları panel ve üstü alüminyum panel kaplıdır. Soğuk hava deposunun net iç yüksekliği 7,5 m dir. Soğuk hava deposunun panel saçları -18 C ve + 5 C ısı yalıtımındadır.

E- Konsantre Binası, 570 m2 alanlı deponun yanları duvar olup çatısı çelik kafes üzeri panel saçtır. Konsantre binasının yüksekliği 6-8 m olup, yerleri epoksi boya, duvarlar plastik boyadır. Bina içinde 2 adet soyunma odası, 1 adet wc, 8,10 m.*7,10 m. 2 katlı büro bulunmaktadır. Wc yerleri seramik, duvar fayans, soyunma odasının yerleri seramik, duvar plastik boyadır. Büro yerleri seramik, duvar saten boya, kapılar Amerikan panel, pencereler pvc'dir.

F- Sundurma, Zemin oturum atanı binanın kuzey tarafında 400 m2, doğu tarafında 150 m2 alanlı olmak üzere 550 m2 dir.

G- Kazan Dairesi Binası, 120 m2 alanlı kazan dairesinin duvarları plastik boya, çatısı çelik kafes üzeri saç kaplıdır. Bina yüksekliği 6 m dir.

Taşınmaz üzerinde 2200 m2 saha betonu bulunmakta olup çevresi himaye tel çiti ile çevrilmiştir. Taşınmazın Atatürk Bulvarına cepheli, Yakapınar Demiryolu istasyonuna çok yakın olması, inşaat yapımına elverişli bir alanda olması, Organize Sanayi sahasi içinde olması, her türlü hizmetlerden yararlanması, çevresinin tamamen fabrika binaları ile yapılaşmış olması, arsasının zeminin tesfiye edilerek düzenlenmiş olması değerini olumlu etkilemektedir.

Adresi : Hacı Ömer Sabancı Organize Sanayi Bölgesi, Atatürk Bulvarı, Yüreğir-Adana 

Yüzölçümü : 11.963,54 m2 

Kıymeti: 4.859.404,50 TL 

KDV Oranı : %18

Kaydındaki Şerhler : Tapu kaydındaki gibidir

1. Satış Günü : 24/12/2Û15 günü 14:00 -14:10 arası

2. Satış Günü : 18/01/2016 günü 14:00 -14:10 arası

Satış Yeri : Adliye 2. Ek Hizmet Binası (İcra Müdürlüklerinin bulunduğu ek hizmet binası) 1. kat, No: 107/A (Satış o'dası) Seyhan-Adana


Satış şartları:

1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır, Birinci artırmanın yirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadaresatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda!birinci artırmadan sonraki beşinci günden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin

%50 sini, rüçhanlı

alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok

artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.

2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20'si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir, Damga vergisi, KDV, 1/2 tapu harcı ile teslim masrafları alıcıya aittir. Tellâliye resmi, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir.

3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde haklan tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.

4- Satış bJdeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.

5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.

6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2014/1744 Esas sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.21/10/2015