Adapazarı Şeker Fabrikası 200 bin metrekarelik gayrimenkul satacak

Adapazarı Şeker Fabrikası 200 bin metrekarelik gayrimenkul satacakAdapazarı Şeker Fabrikası A.Ş. Genel Müdürlüğü, 200 bin metrekarelik gayrimenkul satacak.


Sakarya'nın İstiklal Mahallesi 3 numaralı parselde kayıtlı gayrimenkulün satışı için ihale açıldı.

Mülkiyeti Asya Katılım Bankası A.Ş.'ne ait, borç tasfiye ve vefa sözleşmesi ile satış hakkı Adapazarı Şeker Fabrikası A.Ş.'ne devredilen taşınmaz, üzerindeki hizmet binaları, lokal, lokanta ve muhtelif tesislerle satılacak. İhale, kapalı zarfta teklif almak suretiyle 22 Temmuz 2008 tarihinde saat 14.00'de Adapazarı Şeker Fabrikası A.Ş.'de yapılacak. Katılımcılar şartnameyi fabrikamız ticaret servisinde görülebilecekleri gibi aynı yerden bedeli mukabili temin edebilecekler. Şartnameye göre hazırlanacak olan teklif mektupları ise ihale günü ihale saatine kadar şirketin haberleşme servisine verilecek. Söz konusu ihalede geçici teminatı teklif tutarının yüzde 3'ü, kati teminat ise ihale tutarının yüzde 6'sı nispetinde olacak.