04 / 07 / 2022

Adapazarı'nda satış memurluğundan 995 bin TL'ye ev ve arsa!

 Adapazarı'nda satış memurluğundan 995 bin TL'ye ev ve arsa!

Sakarya 1. Sulh Hukuk Mahkemesi Satış Memurluğu, Adapazarı'ndaki kargir ev ve arsayı 995 bin 442 liradan satıyor...T.C. SAKARYA 1. (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI 


 

2012/7 Satış

1 Taşınmazın;

Tapu Kaydı: SAKARYA İli, ADAPAZARI İlçesi, TEPEKUM mahallesi/köyü, 287 ada, 53 parsel, 728 m2, Arazi Özellikleri: Arsa İmar Durumu :


1.Satış Günü : 10/09/2012 2.Satış Günü : 20/09/2012 Satış Saati: 14:10- 14:20 - Arası Satış Yeri: Sakarya Birinci sulh hukuk mahkemesi duruşma salonu

Muhammen Bedel : 364.225,00 TL


2Taşınmazın;

Tapu Kaydı : SAKARYA ili, ADAPAZARI ilçesi, TEPEKUM mahallesi/köyü, pafta, 287 ada, 52 parsel, 752.45 m2, Arazi


özellikleri : KARGIR EV VE ARSASI


İmar Durumu : Özerinde 3 katlı 12x8 ebadında 168 m2 3 kat 504 m2 yapı mevcuttur


1 .Satış Günü : 10/09/2012 2.Satış Günü : 20/09/2012 Satış Saati: 14:00-14:10 - Arası

Satış Yeri: Sakarya Birinci sulh hukuk mahkemesi duruşma salonu

Muhammen Bedel: 995.442,00 TL


Satış Şartları ;


1-Satış, yukarıda belirtilen birinci satış gününde, satış saatleri arasında satış yerinde açık artırma suretiyle yapılacak¬tır. Bu artırmada tahmin edilen değerin yüzde 60'ını ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış ve paylaştırma giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Böyle bir bedele alıcı çıkmazsa en çok artıranın taahhüdü saklı kalmak şartıyla yukarıda belirtilen ikinci satış gününde aynı yer ve saatler arasında ikinci artırmaya çıkarılacaktır. Bu artırmada da rüçhanlı alacaklıların alacakları toplamını, satış ve paylaştırma giderlerini geçmesi ve artırma bedelinin malın tahmin edilen kıymetinin yüzde 40'ını bulması j lazımdır. Böyle bir bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.


2-Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen kıymetin yüzde 20'si nispetinde Türk Lirası peşin para veya bu miktar kadar milli bir bankanın teminat mektubunu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir. Alıcıya istediğinde 10 günü geçmemek üzere mehil verilebilir. Tapu alım harcı, damga vergisi ile K.D.V. alıcıya aittir. Birikmiş vergiler satış bedelinden ödenir.


3-İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgililerin (*) bu taşınmaz üzerindeki haklarını hususiyle faiz ve masrafa dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile on beş gün içinde memurluğumuza bildirmeleri lazımdır. Aksi takdirde haklan tapu sicili ile sabit olmadıkça paylaştırmadan hariç bırakılacaktır.


4-Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra iflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İki ihale arasındaki farktan ve yüzde 10 faizden alıcı ve kefilleri mesul tutulacak ve hiç bir hükme hacet kalmadan kendilerinden tahsil edilecektir, işbu ilan metni kendisine tebligat yapılamayan hissedarlara da tebliğlerine kaim olmak üzere ihtar olunur.


5-Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.


6-Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin yukarıda yazılı dosya numarasıyla memurluğumuza başvurmaları gerekmektedir.


İş bu ilan tebligat yapılamayan ilgililere tebligat yerine kaim olmak üzere ilan olunur. 24/07/2012

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir. (IIK m. 126)

(Basın:49373-www.bik.gov.tr)

Resmi İlanlar www.ilan.gov.tr'de.


İlanı görüntülemek için tıklayın