Ağaoğlu Central Park İstanbul'a usul kararı verildi!

Ağaoğlu Central Park İstanbul'a usul kararı verildi!8. İdare Mahkemesi Başkanı Muhammet Ali Öztürkler Ağaoğlu'nun Bakırköy'de inşaatına başladığı Central Park projesinin durdurulmasıyla ilgili kararın 'usul' yönünden verildiği belirtti.


8. İdare Mahkemesi Başkanı Muhammet Ali Öztürkler Ağaoğlu'nun Bakırköy'de inşaatına başladığı Central Park projesinin durdurulmasıyla ilgili kararın 'usul' yönünden verildiği belirtti. 


SABAH'ta, 'FETÖ gitti yatırımın önü açılır' başlığıyla yer alan haberin ardından, kararın altında imzası bulunan Öztürkler şu açıklamayı yaptı: "Mahkememizce verilen en son kararın ülkemizde yapılan yatırıma engel olmak iddiası asılsızdır. İdari Yargılama Usul Kanunu'nda yer almayan bir düzenleme konusunda Danıştay 6. Dairesi'nce verilen bir kararın tüm idari yargıyı ilgilendirmesi nedeniyle dava dairelerince karara bağlanmasını sağlamaya yönelik bir usul kararı olup, adı geçen şahsın projelerine dair olumlu, olumsuz hiçbir ibare yer almamakta, işin esasına dair bir hüküm bulunmamaktadır..."


Ağaoğlu Central Park İstanbul projesi durduruldu!


Sabah