Ağaoğlu'nun My Home Sitesi'nin kamu alanları halka açılıyor!

Ağaoğlu'nun My Home Sitesi'nin kamu alanları halka açılıyor! Ağaoğlu'nun My Home Sitesi'nin kamu alanları halka açılıyor!

Üsküdar Belediyesi, Ağaoğlu'nun Çengelköy'deki My Home isimli sitesinin kullandığı kamuya ait alanların kira bedelini ödememesi üzerine bu alanları halka açmak için harekete geçti.


Üsküdar Belediyesi, Ağaoğlu'nun Çengelköy'deki My Home isimli sitesinin kullandığı kamuya ait alanların kira bedelini ödememesi üzerine bu alanları halka açmak için harekete geçti.


Ağaoğlu’nun 2004 yılında Çengelköy’de yaptığı  My Home Sitesi, Üsküdar Belediyesi ile karşı karşıya geldi. Üsküdar Belediyesi, Ağaoğlu My Home sitesini 2009 yılından bu yana kamuya ait olan alanları kullanma bedeli olan ve “ecri misil” olarak bilinen aylık kirayı ödemediği gerekçesiyle mahkemeye verdi.


Belediye yetkililerinin HABERTURK.COM’a verdiği bilgiye göre, mahkeme 2014 yılında Ağaoğlu’nun “ecri misil” bedelini belediyeye ödemek zorunda olmadığına karar verdi. Bu konuda kanunda yasal bir boşluğun bulunduğuna ve benzer durumda çok sayıda sitenin olduğuna dikkat çeken yetkililer, “Kamuya ait yaklaşık 2940 metrekare alan sitenin içerisine dahil edilmiş ve otopark olarak kullanılıyor. Kira bedeli ödenmiyorsa belediyenin bu alanları kamunun kullanımına açma yetkisi var. Bu sabah belediye görevlileri siteye dahil edilen alanların kamunun kullanımına açılması için alana gitti. Site yönetimi belediye ile görüşme talep etti. Sitenin otopark olarak da kullandığı bu alanı park yapıp halkın kullanımına açacağız. Sitede, site sakinlerine ait bölümlerde bir yıkımın olması söz konusu değil” diye konuştu.

Ağaoğlu’nun 2009 yılından bu yana 500 bin TL’ye yakın “ecri misil” borcu biriktiği tahmin ediliyor. 


ECRİMİSİL ÜCRETİ NEDİR?

Maliye Bakanlığı Milli Emlak Genel Müdürlüğü resmi sitesinde ecrimisil şöyle tanımlanıyor:

​Hazine Taşınmazlarının İdaresi Hakkında Yönetmeliğin 4 üncü maddesinin (d) bendinde ecrimisil, Hazine taşınmazının, İdarenin izni dışında gerçek veya tüzel kişilerce işgal veya tasarruf edilmesi sebebiyle, İdarenin bir zarara uğrayıp uğramadığına veya işgalcinin kusurlu olup olmadığına bakılmaksızın İdarece talep edilen tazminatı olarak tanımlanmıştır.

Yönetmeliğin 4 üncü maddesinin (e) bendinde fuzuli şagil (İşgalci), kusurlu olup olmadığına bakılmaksızın, Hazine taşınmazının zilyetliğini, yetkili İdarenin izni dışında eline geçiren, elinde tutan veya her ne şekilde olursa olsun bu malı kullanan veya tasarrufunda bulunduran gerçek veya tüzel kişilerdir, şeklinde tanımlanmıştır.

Söz konusu tanımlar incelendiğinde ecrimisil,

- İzinsiz olarak kullanılan bir mal vardır.

- Malın sahibinin bu malı kullanamamaktan dolayı zarara uğrayıp uğramadığına bakılmaz.

- Bu maldan işgal, tasarruf veya herhangi bir şekilde kullanılarak faydalanmak söz konusudur.

- İşgalcinin kusurlu olup olmadığına bakılmaz.

- Ecrimisilin takdirinde taşınmazın işgalden önceki haliyle getirebileceği muhtemel gelir esas alınır.

- Ecrimisil mal sahibi tarafından istenir, fuzuli şagil tarafından ödenir.

- Ecrimisil, malın sahibinin izinsiz kullanımının karşılığı olan bir tazminattır.

unsurlarını içermektedir.


Habertürk